Rommunds gård
Rommunds gård på Gotland. Foto Annie. M. Jacobsson ur boken Alskboar

Brukades av Båtel Jacobsson i mitten på 1700:talet
    
Åter Båtel Jacobsson