Wädtle Härad med omkringliggande trakter

Wädtle Härad med omkringliggande trakter

Lerum låg i Wättle härad. Det urgamla Vättle härad bestod av socknarna Bergum, Angered, Stora Lundby, Lerum och Skallsjö. Före 1895 fanns två sockner Lundby, en på Hisingen och en i Lundby socken, Wättle hd. Den serare ändrades 1895 till Stora Lundby. 1952 blev det kommunsammanslagning av Bergums, Stora Lundby och Östads socknar. 1967 inkorporerades Bergum till Göteborg. Det första skriftliga belägget för häradet kommer från 1286 och namnet stavades då "Vaetlo". Detta namn syftar på vatten. Några menar att detta syftar på Lärjeån andra att det är Säveån.

Här hittar du mer info om detta härad.

Hem | Innehållsförteckning | Surnames | Namnlista

Hemsidan skapades 16 maj år 2008 och uppdaterade den 17 februari år 2013.