Sista kvällen åt med våra reskamrater.

Vi äter Pekinganka sista kvällen

Tillbaka