Förbjudna staden från ovan

förbjudna staden

Den förbjudna staden är världens största bostadskomplex och här har under årens lopp 24 kinesiska kejsare bott tillsammans med sina hov av släktingar, eunucker och konkubiner

Kejsarpalatset var Ming- och Qingkejsarnas residens från 1400-talet och ända fram till 1911. Där nere lär finnas 9.999 rum - talet nio står för lycka - där kejsaren var den ende man som fick stanna kvar nattetid, där rikedomarna var omåttliga, makten nyckfull och intrigerna otaliga bland konkubiner och eunucker som lär ha uppgått till ofattbara 10 000. Förbjudna staden omgärdades med en vallgrav och en tjock mur med 15 lager tegelsten i grunden. Inget hus i staden fick vara högre än den 10 m höga muren. I så fall kapades både huset och ägarens huvud.

För att bygga palatset rekryterades arbetskraft från alla delar av kina. Enligt uppgift 100 000 hantverakre och 1 000 000 arbetare. Det tog 14 år att bygga det ursprungliga palatsområdet. Tian'men är porten mot "himmelska fridens torg", meridianporten är den första egentliga porten till palatset där det mittersta valvet var förbehållet kejsaren och kejsarinnan på hennes bröllopsdag och endast då.

Den förbjudna staden består av två delar, den norra med bostadskvarteren där kejsaren och hans familj bodde (Kejsaren och hans hov betjänades av 9 000 hovdamer och 10 000 eunucker och gränderna i bostadskvarteren heter fortfarande, efter sina yrkesutövare Naizi Fu, kejserliga ammornas kvarter.) och den södra där ceremonier och audienser med kejsaren hölls.

I den södra delen ligger också de tre stora hallarna varav "Den yttersta harmonins" är den största och mest betydelsefulla. Det är också den enda platsen i Kina där det finns 10 mytiska djur på taket. Annars är det alltid 3, 4, 7 eller högst 9 till antal. Det vill säga alltid udda. Idag kallas området för Palatsmuseet istället för den Förbjudna staden. Kejsardömet störtades 1911, men kejsarfamiljen bodde kvar i en del ända fram till 1924. Stora tunga bronsportar leder mot Himmelska Fridens torg. De har nio gånger nio stora bronsknoppar som besökare gnider för att få tur.

Läste i DN den 27 september, 2005, att den förbjudna staden skall restaureras under 15 år i ett projekt som skall kosta en och en halv miljard kronor. Myndigheterna vill att det gamla kejsarpalatset skall återfå sin forna glans. I framtiden skall 80% av alla byggnader vara öppna, mot nuvarande cirka en tredjedel av Förbjudna stadens totala antal

Tillbaka