Lars i trappan till det magnifika palats som kejsaren E Pang Gong lät uppföra utanför Xian

kejsarpalatset i Xian Kina

Tillbaka