Kinesiska muren

kinesiska muren

Visst är den magnifik den kinesiska muren. Vilket jobb att bygga!

Den Kinesiska muren byggdes ursprungligen ca 400 år f.Kr. Från början var muren en serie glest utspridda befästningar i nordöst. Kina bestod vid den tiden av många mindre riken. Dessa enades under 300-talet f.Kr. av Kinas förste kejsare. Ursprungligen var muren ca 5 000 km lång. Under Ming-dynastin (1368-1644) renoverades delar av muren och den byggdes också ut till ca 6 400 km för att hänga ihop. Guiden berättar att 100 000 man arbetade då i 10 år med projektet. Det är fantastisk att vandra på muren. Den är 5-6 m bred och 8-9 meter hög och på sina ställen ganska brant. Den Kinesiska muren slingrar sig efter bergets konturer och man kan föreställa sig att det måste ha varit svårt för angripare att forcera den.
Anm: Läser i tidningen december 2002, att delar av kinesiska muren förstörd i samband med ett motorvägsbygge:


All About the Great Wall of China

The Great Wall of China can be seen from Earth orbit, but, contrary to legend, is not visible from the moon, according to astronauts Neil Armstrong, Jim Lovell, and Jim Irwin.

Tillbaka/Return       This document validates as