Sötvattenpärlor, Shisanling, där 13 av Ming-dynastins kejsare är begravda. Den Kinesiska muren byggdes ursprungligen 400 år f.Kr.

Dag 4.
På förmiddagen åkte vi till en pärlfabrik. Musslorna som ger pärlor är sötvattenmusslor. De odlas och små köttbitar petas in under skalet och bildar pärlor. Pärlorna finns i tre färger; svarta, vita och rosa. De svarta tar upp järnet i vattnet, de vita tar upp kalken och de rosa tar upp koppar i vattnet. De svarta är finast. Vi inhandlar tre armband.

Det är extra trångt på infarterna denna morgon. Två av tre filer är reserverade för kongressledamöterna som sammanträder denna vecka. Tore berättar att 8:or och 9:or är lyckonummer och registreringsskyltar som innehåller dessa siffror är dyrare än andra. Skyltar med 4:or är billigare eftersom 4 betyder död. Kineser är mycket vidskepliga, t.ex. symboliserar tolv djur var sitt år. År 1942, -54, -66, -78, -80 och -02 är hästens år och 1939, -51, -63 o.s.v. är kaninens år. Varje djur har sina karaktärsdrag och egenheter. Buddismen var tidigare stadsreligion men idag har de flesta ingen religion.
kinesiska muren

kinesiska muren
På vägen till Den Kinesiska muren passerar vi Shisanling, där 13 av Ming-dynastins kejsare är begravda. Platsen är noga utvald ca 5 mil utanför Beijing. Den ligger i en dal med berg som skyddar mot de onda andarna från norr. Det finns rinnande vatten förbi gravarna ock rikligt med växtlighet. Alla gravarna har en portbyggnad, en stor hall, ett torn, en skattkammare och ett underjordiskt palats. De flesta av gravarna har förfallit eller ej blivit utgrävda. Den äldsta Chang Ling´s, är dock nyrestaurerad. Wan Lis (1573--1620) grav Dingling, är också den enda som hittills har öppnats. Fyra våningar under jord, bakom enorma självförseglande marmor portar ligger den 1200 kvadrat meter stora begravnings området bestående av 3 St. kamrar. Här låg kejsaren och två av hans hustrur. Detta har skapat problem då det inte var den första frun som låg traditionellt vid hans sida. Kistornas placering har sedan flyttats av hovet. Efter några km stannar vi vid andarnas väg och promenerar längs den 800 meter långa allén som leder fram till Minggravarna. Här får vi äntligen se den tredje kejsarens, Chang Ling´s, grav.

Den Kinesiska muren byggdes ursprungligen ca 400 år f.Kr. Från början var muren en serie glest utspridda befästningar i nordöst. Kina bestod vid den tiden av många mindre riken. Dessa enades under 300-talet f.Kr. av Kinas förste kejsare. Ursprungligen var muren ca 5 000 km lång. Under Ming-dynastin (1368-1644) renoverades delar av muren och den byggdes också ut till ca 6 400 km för att hänga ihop. Guiden berättar att 100 000 man arbetade då i 10 år med projektet. Det är fantastisk att vandra på muren. Den är 5-6 m bred och 8-9 meter hög och på sina ställen ganska brant. Muren slingrar sig efter bergets konturer och man kan föreställa sig att det måste ha varit svårt för angripare att forcera den.
tillbaka forts dag 4