Budisthus under reparation. Här bor munkarna som sköter om vildgåspagoden och alla skrifterna

Budisthus under reparation. Här bor munkarna som sköter om vildgåspagoden och alla skrifterna

Tillbaka