Skarvfiske på Li-floden

I Kina fångas fisk med skarv från smala bambuflottar. Åtminstone gjordes så förr. Nu hålls traditionen vid liv om inte annat så för turismen.

Tillbaka