Stadsmuren i Xian

stadsmuren i Xian

Den gamla stadsmuren från Mingperioden är 12 m hög, 12 m bred samt 14 km lång

Tillbaka