Den 728 meter långa korridoren där hovets damer en gång sökte svalka under de heta sommardagarna

8.000 mytologiska målningar som leder bort till den marmorbåt änkekejsarinnan Ci Xi lät bygga

Vi promenerade den 728 meter långa övertäckta trägången med mer än 8.000 mytologiska målningar som leder bort till den marmorbåt änkekejsarinnan Ci Xi lät bygga med amerikanska flodbåtar som förebild, i stället för att rusta upp den riktiga flottan.

Tillbaka