BreezeBrowser som en råformat-konverterare!.


Med varje kamera, där man kan ta bilder i rå-format, levereras oftast tillsammans med tillverkarens egen rå-konverterare. De flesta fotografer är överens om att konverterarna från Nikon och Canon med flera, kunde varit bättre. Mitt förslag är att du istället köper en från en 3:e part tillverkare typ BreezeBrowser för Canon m.m., eller Bibble (för de flesta lite mer avancerade kamerorna). Har du Adobe Photoshop CS har du en verklig bra konverterare inkluderad.(Beroende på när du köpte kanske du måste uppdatera?) Det finns också andra såsom den utmärkta (fast dyra) Phase One Pro/Le Nedan har jag valt dock valt att utvärdera det mer billigare alternativet som jag själv tyckte mig ha råd att köpa.

Canons egen råkonverterare som följde med min Canon PowerShot S-60 är en pina att använda, därför såg jag med stora förväntningar fram emot när nu BreezeBrowser f.o.m version 2.10 klarar Raw-formatet också för denna kameraVad jag har förstått så är Breezebrowser (BB) utvecklad runt Canons SDK och erbjuder därför ingen egentlig förbättring när det gäller med vilken hastighet konverteringen sker eller de s.k. "tweaks" man gjort innan konvertering. Chris Breeze använder Canons egna "dll-filer" och koncentrerar sig på att utveckla andra egenskaper såsom större bild för förhandsgranskning, rotering, RAW file bildspel, HTML templates, och andra alternativ som saknades i den medlevererade mjukvaran från Canon.

Bilden här ovanför visar Steg 1, när man öppnar råfilen i BB. Man får då upp en stor bild med histogrammet samt information om exponering och fotograferingsdatan för bilden. (Raw files are in the native color space of the camera sensor, which is NEVER sRGB, Adobe RGB, or anything close to it.The native color space's profile is never embedded in the raw file. JPEG files created by a camera are CONVERTED IN THE CAMERA from the native sensor color space to some standard working space (sRGB, Adobe RGB, etc)./ Thomas Knoll, Adobe) Canon anger inte vilken färgrymd man använder vid konverteringen från rå-formatet, men det verkar vara något liknande som sRGB. I BB kan man däremot välja en annan inbäddad profil för "Output Settings". (se nästa bild) BreezeBrowser modifierar inte filerna från råfilskonverteringen förutsatt att man inte kryssat i rutan för efterbearbetning (post processing) -allt i 16-bitar per kanal för att undvika förlust av bildinformation
Post processing settings

Histogrammet har man verkligen stor nytta av. Den visar noggrant kulörernas intensitet i bilden med den röda, gröna och blå kanalen i samma diagram. Browsing from image to image, you can use the histogram to see which image from a bracketed series is well exposed. Kurvan för den röda kanalen är mycket användbar när man skall besluta om man skall använda linjär konvertering. Vanligtvis är det den röda kanalen som först överexponeras och linear capture is capable of bringing the red channel back to normal. Also, if the luminance channel is a bit overexposed, it's easily spotted on the gray graph, indicating that a linear conversion may be necessary to restore a bit of the highlight.
Följande gäller endast för Canon råfiler. Från menyn väljer du "Convert Raw Image" eller klickar på knappen "Convert "(Se ovanstående bild) så får du upp nedanstående dialogruta. Olika kameror tillåter olika konverteringsjusteringar i denna dialogruta. Nedanstående skärmdump gäller bl.a. for Canon PowerShot S-60

Konverteringsmetoden (Conversion Method) för råformatet kan ställas in på "Normal", "Linear" eller "Combined".

Du bör välja "Linear" för normala, bra exponerade bilder. Den använder Canons standardrutiner för råkonverteringen och ger dig möjlighet att ställa in vitbalansen, mättnadsgraden, kontrast och skärpan.

Välj "Linear"-konvertering för att konvertera råfilerna med ett minimum av efterbehandling. Detta sätt tar rådatan och tillämpar endast en korrektion för vitbalansen. Bilden kommer att se mycket mörk ut då den har ett gammavärde på 1.0 från kameran och har inte justerats till gamma 2.2 som är det normala värdet för en PC-monitor. Canons egna konverteringsrutiner tillåter inte att man justerar mättnadsgraden (saturation), kontrast eller skärpa när man använder linjär (linear) konvertering. Detta kan leda till att bilder ser ut att vara dåligt fokuserade men beror bara på att de inte har blivit uppskärpta. Se vidare på "Post Processing and Linear Conversion"

Kombinerad ("Combined")konvertering är lämpat för bilder som är något överexponerade och bilder med många ljusa partier. "Combined" konvertering är dock inte lämpade för alla bilder men kan vara effektivt för något överexponerade bilder. Denna konvertering konverterar råfilen genom att använda normal konvertering och detta gör det möjligt att dra ut mer högdagardetaljer ur bilden. Ett av problemen med att bara använda linjär konvertering för att extrahera mycket ljusa detaljer är att detaljer i skuggpartier börjar bli brusiga. Kombinerad konvertering undviker detta problem. Metoden baseras på en idé från Fred Miranda och användes här, vad jag förstått, med hans tillstånd. Denna metod är faktiskt ett liknande koncept som hans utmärkta "Highlight Recover action for Photoshop".

Har inte testat möjligheten att använda "Smart noise reduction" då jag gör det efteråt i Photoshop med pluginverktyget PhotoKit Cature Sharpening. Tycker personligen inte man skall ha någon i-kameran-skärpning om man vill ta bort bruset eller hålla det så lågt som möjligt.

Man väljer sedan en inställning för vitbalansen från dess rullgardinsmeny. Man kan också välja en egen genom att klicka på bilden. Bästa sättet är att välja en yta som är neutralt grå till skillnad mot en helt vit. Detta beroende på att den senare kan vara överexponerad och inte innehålla någon användbar färgbalansinformation. Har man valt en egen vitpunkt kommer bilden som förhandsvisas att uppdateras med den nya inställningen. Det kan vara nödvändigt att klicka på flera olika ytor innan man fått rätta färgbalansen. Att välja en egen vitbalans är inte samma sak som att välja vitbalans när bilden är tagen. Den egna vitbalansen tar prov på en enda pixel från vilken vitbalansen kalkyleras. Detta kan vara användbart när man försöker finjustera vitbalansen genom att klicka på ett antal punkter tills man tycker man uppnått optimal vitbalans. När en egen vitbalans ställs in i kameran gör kameran ett medelvärde på en stor pixelyta för denna kalkylering. Detta fungerar bättre om man använder ett grått kort än att välja en egen vitbalans eftersom man tar ett medelvärde av pixlarna över en yta och mindre skillnader på grund av brus i bilden kommer att jämnas ut.

Så mycket som möjligt av den ursprungliga EXIF datan skrivs till den konverterade utgångsfilen som JPEG eller TIFF. Ett råd är att behålla THM-filerna, som följer med CRW-filerna. Detta för att THM-filerna innehåller en full uppsättning av EXIF-data. Om THM-filer saknas skapas EXIF-datan från CIFF-datan som lagrats i CRW-filen och en del data såsom avståndet till objektet kommer inte att finnas med. ITPC-data sparas i JPEG och TIFF-filerna när man konverterar alla råfiler. Om ingen EXIF info finns i filerna kan man skriva in manuellt som ITPC-data.

Mättnad, kontrast och inställningar för skärpning kan också väljas från rullgardinsmenyn. Dessa inställningar avmarkeras när man väljer linjär konvertering. Jag gör dock detta i Photoshop istället, då man på så sätt kommer att ha kvar så mycket information som möjligt intakt i råfilen.

Mer detaljerad information om alla möjligheterna om råkonverteringen i BB hittar du i manualen,

Slutsats: Använder BreezeBrowser vid 3 olika tillfällen i mitt arbetsflöde.
1. Laddar ner bilderna från min kamera med Dowloader Pro.
2. Sedan använder jag BB att sortera bort de dåliga bilderna från mina originalbilder. Jag passar också här på att välja ut vilka bilder jag redan nu vill redigera och lägger de övriga i en egen mapp. De bra originalbilderna går till arkivet som högupplöst JPEG eller TIFF. Jobbar sedan vidare med en kopia på originalbilderna
3. Har jag bilder i råfilsformat konverterar och redigerar jag dessa Photoshop CS, inte i BB. Använder dock BB här till att lägga in nyckelord direkt i raw-filen och nyckelorden överförs direkt till Photoshop/Bridge spar mycket tid.
4. Sedan går jag tillbaka till BB för att få en överblick av de redigerade bilderna, sorterar om dem om det behövs. De bilder som jag eventuellt skall ha i ett webbgalleri får en egen mapp, innan jag genererar HTML-sidorna för galleriet.

För mig, som har Photoshop CS2, använder jag inte Photoshops Bridge utan endast BreezeBrowser som filläsare(browser). En fröjd att leta efter sina bilder på hårddisken (Har ännu ingen databas upplagd) och när jag hittat bilden jag letar efter så får jag med ett musklick upp den i Photoshop CS.

Jämfört med den medlevererade mjukvaran från Canon har jag nu bättre kontroll på vad man gör nämligen...

 • Större bild för förhandsvisning med bildskärmsprofilen aktiverad
 • 3 olika konverteringsmetoder
 • Möjlighet att ta bort brus samt eventuellt skärpa upp bilden redan här
 • Välja bland olika förinställda vitbalanser eller egen från bilden
 • Spara i 8- eller 16-bitars TIFF eller JPEG m.m.
 • För raw filerna i min PowerShot S60 kan jag vid konverteringen justera exponeringen från -2 EV till +2 EV. Bra vid över eller underexponering.


 • Anm.: När det gäller råkonvertering är nog råkonverteraren från Adobe bättre, i alla fall för just Canon S-60. Använder numera endast Photoshop CS2 vid konvertering av mina raw-filer. En stor fördel i Adobe Camera Raw är ju att man där kan konvertera sina TIFF/JPEG-bilder till olika färgrymder. När du öppnar upp din raw-bild i ett Photoshop CS2 så gör du samma saker i bildbehandlingsprogramet som min kamera S-60 gör för att skapa en jpg. Skillnaden är att jag kan se "live" hur mina inställningar påverkar bilden innan jag applicerar dem. Har ju fler inställningar i rawkonverteraren i datorn än i kameran. Fast bäst att kontrollera genom att även printa ut sidan. I BB används ju Canons konverterare som, när det gäller PowerShot S-60, använder en liten arbetsrymd, typ sRGB


 • Anm: Fortfarande år 2010 använder jag Adobes Raw-konverterare som jag tycker är överlägsen. Numera gör jag de flesta konverteringarna i Lightroom 3


  Varför jag ändå tar en del bilder som JPEG!
  - Bildfilerna är mycket mindre och fler får plats på minneskortet
  - I de flesta fall är bildkvalitén mer än tillräcklig för mina albumbilder
  - Tar mycket tid att konvertera från rå-format till TIFF/JPEG

  Anledning att ta bilder i rå-format är
  - En rå-fil kan jämföras med en bild i en positiv färgfilm. Den innehåller exakt vad bild-CCD:n har registrerat. Varken mer eller mindre. Detta betyder att man kan få ut maximal bildkvalitet såväl nu som i framtiden. En bra jämförelse med traditionell film är att man har möjlighet att använda olika typer av framkallare eller framkallningstid när som helst i framtiden om du skulle komma fram till att du skulle kunna göra ett bättre arbete genom att åter konvertera bilden.

  - Rå-filer har inte haft någon inställning för vitbalansen för bilddata. Enda inställningen som påverkar bilddatan är ISO-värdet. Detta tillåter att man vid konverteringen använder vilken färgtemperatur och vitbalans man vill för att få sin optimala bild i TIFF eller JPEG. När väl detta har skett, kan vitbalansen inte längre justeras på rätt sätt.

  - Rå-filerna har visserligen inbäddad information angående kontrast och mättnad som ställts in i kameran av användaren men de verkliga värdena har inte blivit ändrade. Användare kan därför ställa in dessa med skräddarsydda värden per bild än att behöva använda en eller två generella inställningar för alla bilderna man tagit.

  - Använder man exempelvis Camera Raw från Adobe kan man välja en stor arbetsrymd vid konverteringen. Min Canon S-60 använder automatiskt en liten arbetsrymd, typ sRGB, vilket gör att en del färger skalas bort redan här.

  - Kanske den största fördelen att ta sina bilder i rå-format är att man har en 16-bitars bild (efter rå-konverteringen) att arbeta med. Detta innebär att filen har 65, 536 nivåer att arbeta med. Detta i motsatts till en 8-bitars JPEG som har 256 intensitetsnivåer att tillgå. Detta är viktigt när man senare redigerar sin bild, speciellt om man vill öppna upp skuggpartier eller ändra ljusheten på ett avgörande sätt.


  Sidan uppdaterad den 24 september år 2010:     Copyright Lars Ekdahl © 2004-
  Home     Page 2 av 2     Next Page