Sharpening example PhotoKit Sharpener

PhotoKit SHARPENER, medium capture sharpening samt ytterligare skärpning utfört  på ögonen via en lagermask med följande inställning för creative sharpening

PhotoKit SHARPENER, medium capture sharpening samt ytterligare skärpning utfört på ögonen via en lagermask med följande inställning för creative sharpening

PhotoKit SHARPENER, medium capture sharpening samt ytterligare skärpning utfört  på ögonen via en lagermask med följande inställning för creative sharpening
I detta exemplett från fotografeb Roger Cavanaghhar han utnyttjat möjligheterna
att i Creativ Sharpening "måla med en skärpningspensel" på flugans öga för att öka skärpan.
Mycket enklare än att gå vägen över en lagermask som jag illustrerar här ovan målat med en skärpningspensel på flugans öga för att öka skärpan.