Kan man skärpa sina digitala bilder på separata lager?

Copyright Lars Ekdahl
© 2004-

Övriga Tips & Tricks digitala bilder

| Arbetsrymder - Kulörrymder | Begreppen dpi, lpi och ppi | Bilders storlek och upplösning | Bitdjup |review and utvärdering av ColorVision Spyder 2 PRO Studio | En teoretisk redogörelse om olika RGB arbetsrymder/färgrymder | Brusreducering på bästa och enklaste sätt | FocalBlade Reviewverktyg för skärpning av bilder |Filstorlek och upplösning | Utvärdering av BreezeBrowser | Förbättra bildkvalitén 1. |Förbättra bildkvalitén 2. | färgrymder |Autokorrigera färger på ett fotografi i Photoshop 7/ |Korrekturläsning på skärmen | Minnesstorlek på dina inskannade bilder |Ny PhotoShop CS6 färghanteringssystem | PhotoShop 7 färghanteringssystem || Photoshop CS färghanteringssystem | Photoshop 7 & CS och Färghantering vid utskrift | Photoshop CS 3 Färghantering |Photoshop CS4 färghantering | Ordlista |sepia toning av fotografi |Gör om ditt färgkort till ett svartvitt |Skanning och upplösning | Skärpa bilden via lagermask |Skärpa bilden via FocalBlade plug-in | Skärpningsverktyget PK Sharpener plug-in | Ta bort röda ögon| |kalibrera bidskärmen |Utvärdering av Lightroom 2 |Utvärdering av Lightroom 3 Ny|Utv√§rdering av Lightroom 5


PK Sharpener från

Det finns få ämnen inom digital fotografi som är mer komplext och mer kontroversiellt än skärpning. Varför? Det enklaste svaret är: Det finns inte bara ett perfekt sätt att skärpa upp en bild. Att jobba med skärpning är att vandra en ytterst smal väg mellan att förstöra bilden eller att få den så att man upplever att bilden ser naturligt skarpare ut. En sak att tänka på är att det är lite som med komprimering med JPG formatet, vissa bilder tål mycket en del nästan ingenting

Kanske du, liksom jag, tror att vi vet allt man behöver veta, för att få bättre skärpa på våra digitala bilder? Detta manar nog till lite eftertanke, då den hemska sanningen nog snarare är att många av oss egentligen inte riktigt har kläm på hur eller ens var vi skall skärpa våra bilder. Mycket sker nog efter principen "try and error". Kanske detta verktyg ger svaret? Med får man nämligen såväl ett nytt plugg-in verktyg till photoshop, som ett nytt sätt att arbeta, när du behöver få bättre skärpa på sina digitala bilder. Programmet är utvecklat av några av världens idag kanske främsta bildgenier, Martin Evening, Bruce Fraser, Seth Resnick, Andrew Rodney, Jeff Schewe och Mike Skurski, som alla arbetar tillsammans under firmanamnet Pixel Genius och där också utvecklat skärpningsverktyget PhotoKit Sharpener. En sak man kan konstatera. Alla besitter stor kunskap i den svåra tekniken SKÄRPNING AV BILDER
Bruce Fraser är också en ledande guru när det gäller Photoshop och jag har tidigare översatt hans artikel "Out of Gamut: Color-Correcting Photographs in Photoshop".

Ett nytt sätt att arbeta, när man vill få bättre skärpa på sina digitala bilder

PhotoKit Sharpener är inte bara ett program som ersätter verktyget "OskarpMask" som du hitintills kanske använt när du behövt skärpa upp dina digitala bilder. Det är dessutom ett systematiskt arbetssätt, typ steg för steg, när man skall lägga skärpa på sina digitala bilder(capture sharpening, "creative" sharpening, and output sharpening.)

I Photoshop CS kan man arbeta i 16-bitars färgdjup även med PK Sharpener. Först kan programmet se lite komplicerat ut på grund av alla de olika förinställda inställningsalternativ som finns till buds. Men när man väl blivit familjär med hur man skall arbeta i programmet kanske inte inlärningskurvan är så brant ändå. I "Capture sharpening" finns så många alternativ att jag ganska snart hittade, ett av de förvalda som passade perfekt till min Olympus C 50 Zoom. "Creative Sharpening" ger ytterligare fler alternativ som jag redovisar lite av längre ned på sidan. I "Output Sharpening I " gör man den slutgiltiga skärpningen, då med hänsyn tagen till hur bilden skall presenteras, t ex typ av skrivare som bilden skall skrivas ut på eller om bilden skall publiceras på webben istället. För alternativet för "bläckstråleskrivare" kan du exempelvis välja 240ppi, 300ppi eller något annat värde och också med hänsyn till vilket papper man använder. På vanligt matt fotopapper eller högblankt. Alla skärpningsalternativen är således förinställda för att passa de olika publiceringsalternativen man kan ha för sina bilder

Först gör man förstås sina övergripande bildkorrigeringar. Skärpningen kommer alltid som sist steget i arbetsflödet.. Enligt min mening skall man BARA tillämpa skärpning på helt korrekta bilder med avseende på nyans och färg

Anm.: Arbetssättet i detta verktyg, kan alltså se ut så här. Har du möjlighet att jobba i RAW-formatet från digitalkameran gör du det. Min Olympus C50 ger inte denna möjlighet, så jag sparar alltid mina arkivbilder som TIFF eller ibland som okomprimerad JPEG . Detta gäller naturligtvis i lika hög grad även för inskannade bilder. Först beskär jag bilden om det skulle behövas, sedan eventuella färg och nyansredigering, oftast numera med verktyget Lightroom 2 och ibland kompletterat med nivåer och kurvor i Photoshop (om möjligt i 16 bitars läge). När jag är nöjd, följer jag programmets uppdelning att utföra skärpningen i tre steg. Först ser jag efter om kanterna "edges" behöver skärpas. I detta första steg ("capture sharpening") sker skärpningen vad jag förstår endast upptill en viss säker nivå och fullt justerbart via opacitet eller en lagermask. Dessutom sker ingen skärpning mellan nivåerna ungefär 248-255 samt 0-50. Således för vi inte in något lågt skuggbrus i bilden. Eftersom vi här endast påverkar kanterna kommer stora breda ytor såsom en himmel INTE att påverkas.
Sedan undersöker jag om någon/några detaljer i bilden behöver någon extra skärpning som utförs i nästa steg, "creative sharpening" (I bilden du hittar på länken under 2 Creative Sharpening här nedanför, har man gjort extra skärpning på flugans ögon med hjälp av penseln " Sharper Brush Narrow Edges2") och målat mer skärpa på ögonen.)
Det sista jag sedan gör är att optimera skärpningen om bilden skall skrivas ut eller inte ( i output sharpening). Innan dess gör jag eventuell förminskning av bilden till den storlek utskriften skall ha.

Vad som bl. a gör PhotoKit Sharpener unikt är således att det delar upp stegen för skärpningen i dessa tre separate steg under bildbehandlingsprocessen och att allt sker på egna justeringslager. Man skadar därför aldrig sin originalbild. Att arbeta med lager gör dock att filen kan bli ganska stor, men fördelen är, att man bl. a. kan leka med "opaciteten" och på så sätt justera de olika justeringslagrens påverkan. Dessutom är det väldigt lärorikt att titta in "under huven" i PK Sharpener och verkligen få se vad som händer under skärpningsprocessen.

all skärpning sker på egna justeringslager
I figuren här ovan ser du lagerpaletten efter en utförd Luminanse skärpning. En ny lageruppsättning har skapats och opaciteten har ställts in till 65%, vilken du kan ändra såväl upp som ner. Även för var och en av underlagren Light Contour och Dark Contour kan man ändra opaciteten. Just detta ger en mycket hög grad av kontroll över eventuella oönskade svarta eller vita " s k halo-effekter " som kan inträffa under skärpningsproceduren. Se detta exempel från rogercavanagh som visar ett exempel på medium capture sharpening.
Hur arbetar man då med PhotoKit Sharpener

Originalbilden jag kommer att arbeta med, och som jag fått tillstånd att använda av Roger Cavanagh, ser ut enligt nedan

Klicka så får du upp en större på 170KB
Klicka på bilden så får du upp den stora bilden på 170KB.

1. Capture Sharpening:

meny

Detta första steg tillämpas direkt efter att man importerat bilden från sin digitala kamera eller skanner och efter man gjort sina eventuella justeringar (färgkorrektioner, ändring av bildstorlek m. m.) Avsikten är att återställa de skärpningsförluster som uppstått under bildens digitaliseringsprocess. Se först till också att eventuell skärpning i kamerans omvandlingsprogram för RAW-formatet eller i skannerns mjukvara är avmarkerat.

I de två olika rullgardinsmenyerna kan du välja olika inställningsalternativ. I den översta, Shapener Set, finns 16 st. förinställda alternativ (alltifrån 35 positiv film via Digital Low Res Sharpen till Scanning Back Sharpen) och i den undre, Shapener Effect, 3 st (narrow edge sharpening,medium respektive wide edge sharpening)

Exempel på medium capture sharpening. Klicka på bilden så får du upp den stora bilden (170KB)


2 Creative Sharpening:Creative Sharpening erbjuder här en hel serie av skärpnings- och utjämnande penslar som användes för att skärpa vissa utvalda delar i bilden såsom hår och ögon. Men det finns också penslar för speciella problem orsakade av kameraskakning, dåligt fokus eller otillräckligt skärpdjup. Men här finns också möjlighet att ytterligare förfina skärpan i bilden på ett sofistikerat sätt via olika förinställda skärpningseffekter.

Jag väljer dock att träna på att använda " skärpnings penslarna i Creative Sharpening" vid ett senare tillfälle. Dessa verkar ju vara ett elegant sätt att ytterligare skärpa detaljer i en bild.
(Anm.: En första test gjorde jag 2003-10-10))
Därför provar jag först med det gamla sätter, att via lagermask och "Sharpening Effects". skärpa flugans öga ytterligare lite granna. Detta steg motsvarar mer den vanliga skärpningsprocessen man sedan tidigare är van vid att utföra på bilder, typ med filtret Oskarp Mask i Photoshop.

I den undre rullgardinsmenyn hittar man 14 st. förinställda alternativ. (alltifrån Edge Sharpen 1 via Luminance Sharpen 1 till Super Grain 1600 Den senare skall du inte tveka att prova. Mycket intressant hur man genom, att addera skarpa korn, kan förändra ett fotografi.)

Från bilden ovan med "medium capture sharpening" har jag nu utfört ytterligare skärpning på ögonen via en lagermask med ovanstående inställning för creative sharpening

Här kan du se ett exempel på Creative Sharpening utförd av Roger Cavavanagh ,där han ökat skärpan på flugans ögon och snabel genom att måla på dessa med en "skärpningspensel"

3 — Output Sharpening:I detta sista steg, "Output Sharpenin"g, optimerar man bilden för det media den skall presenteras i, så att den verkligen blir framträdande. Vilka inställningar man skall välja beror på bildens fil-storlek och på vilket media den skall visas (typ av bildskärm, typ av skrivare eller typ av tryckpress).

Också här kan du välja olika inställningsalternativ för skärpning från respektive rullgardinsmeny.
I den översta 4 st. (T.ex. Inkjet output Sharpeners) och den undre 11 st. (T.ex. Inkjet 300 Glossy)
Ett exempel hittar du här. (Lite förvånad blev jag att bilden här ändå ser så pass bra ut även på skärmen. Annars brukar dom se onaturligt skarpa ut.)

Anm.: Visste du att en utskrift på 10x15 cm, på högblankt fotopapper, från en bildfil på 360 ppi och på en bläckstråleskrivare vars dpi är 1440 kommer att behöva exakt samma mäng och samma typ av skärpning som en utskrift på 50x75 på högblankt fotopapper och från en bildfil på 360 ppi....ja det är inte storleken på bilden det beror på, det är upplösningen på bildfilen, upplösningen på skrivaren och på vilket media du skriver ut på. Ändrar du på något av detta måste du också ha en annan typ av skärpning.

Det är också i detta sista steg, du eventuellt också gör en sista skärpning för dina webb-bilder
Du kan också här göra en sista skärpning för dina webb-bilder

En utförlig manual följer dessutom med, där man får förklaring på det mesta samt förslag till inställningar


Slutsats
Man upptäcker ganska snart att detta verktyg är både flexibelt och kraftfullt. En del kommer kanske att tycka att det är komplext. Var lugn
1. De förinställda värdena gör ett riktigt bra arbete. Efter ett tag har du också lärt dig vilka inställningar som passar bäst för dina bilder och det sätt du arbetar
2. När du väl hittat din optimala inställning kan du göra en "Händelse" (Action) och använd den istället.

Jag uppskattar verkligen flexibiliteten (t.ex. att måla med en skärpningspensel i Creative Sharpening för att öka skärpan på någon detalj) hos PhotoKit SHARPENER och systematiken i de tre arbetsmomenten för kunna att få en högkvalitativ skärpning av bilderna. Att all skärpning dessutom sker på separata lager är en stor förtjänst. Detta innebär nämligen att du också hela tiden har möjligheten att öka eller minska mängden av den utförda skärpning, genom att reglera opaciteten med hjälp av skjutreglaget för opaciteten i Photoshop. Kan verkligen rekommendera detta program.

Du kan prova det gratis i 7 dagar. Laddas ner här.. Vill du sedan köpa det kostar det ca 890:-

En mycket bra bruksanvisning, per september 2004 för version 1.2.2, kan också laddas hem. Denna PDF-fil är dock på 2.84MB

Ian Lyon på Computer Darkroom har gjort en utförligare test av PK-Sharpener

Avslutningsvis vill jag citera följande från en artikel av Bruce Fraser. " ...mina tester visar att en bild, som omsorgsfullt digitaliserat och där man tillämpat "creative sharpening", kommer att stå bättre rustad emot okända, framtida, skärpningar, än vare sig en oskärpt bild, eller en som skärpts där man gissat vilka inställningar man skall ha, allt när det gäller utskrift på ett helt okänt media i framtiden. "


Anm. Photokit har också en teknik, utvecklad av pixelguruna Bruce Fraser och Jeff Schewe, som innebär att mörka och ljusa kantskärpningarna är på olika lager och låter dig välja den ena eller den andra eller en blandning.

Version PhotoKit SHARPENER 2.0 är en ny och förbättrad version som jag uppdaterat till januari 2011

Uppdaterades den 3 mars, år 2010