Sharpening example PhotoKit Sharpener

PhotoKit SHARPENER, medium capture sharpening, ytterligare skärpning utfört på ögonen via en lagermask

This is an example from www.rogercavanagh.com/