Review of the ColorVision Spyder2PRO Studio

 © Copyright Lars Ekdahl
2004-

Övriga Tips & Tricks digitala bilder

| Arbetsrymder - Kulörrymder | Begreppen dpi, lpi och ppi | Bilders storlek och upplösning | Bitdjup |review and utvärdering av ColorVision Spyder 2 PRO Studio | En teoretisk redogörelse om olika RGB arbetsrymder/färgrymder | Brusreducering på bästa och enklaste sätt | FocalBlade Reviewverktyg för skärpning av bilder |Filstorlek och upplösning | Utvärdering av BreezeBrowser | Förbättra bildkvalitén 1. |Förbättra bildkvalitén 2. | färgrymder |Autokorrigera färger på ett fotografi i Photoshop 7/ |Korrekturläsning på skärmen | Minnesstorlek på dina inskannade bilder |Ny PhotoShop CS6 färghanteringssystem | PhotoShop 7 färghanteringssystem || Photoshop CS färghanteringssystem | Photoshop 7 & CS och Färghantering vid utskrift | Photoshop CS 3 Färghantering |Photoshop CS4 färghantering | Ordlista |sepia toning av fotografi |Gör om ditt färgkort till ett svartvitt |Skanning och upplösning | Skärpa bilden via lagermask |Skärpa bilden via FocalBlade plug-in | Skärpningsverktyget PK Sharpener plug-in | Ta bort röda ögon| |kalibrera bidskärmen |Utvärdering av Lightroom 2 |Utvärdering av Lightroom 3 Ny|Utvärdering av Lightroom 5


Review/utvärdering av ColorVision Spyder 2 PRO Studio

Jag har sedan flera år förstått att en bra bildskärmskalibrering är det absolut viktigaste åtgärden för att få ordning på sina färger i datorn, tätt följd av en bra printerkalibrering. Har sedan tidigare den äldre versionen av Spydern från Colorvison, men den nya Spyder2 har inte mycket gemensamt med denna. Betyder nog att det skett en produktutveckling. En styrka hos ColorVision har alltid varit programvaran och detta gäller även för den nya.
Det finns två saker man bör göra med skärmen när man jobbar professionellt med digitala bilder, man skall först. kalibrera bildskärmen, sedan profilera den. Dessa två saker blandas ofta ihop och ibland säger en del kalibrera när de egentligen menar profilera.

När du kalibrerar bildskärmen justerar du den så att den överensstämmer med en känd specifikation. När bildskärmen är kalibrerad kan du använda profilverktyget för att spara en färgprofil. Profilen beskriver färgegenskaperna för bildskärmen, vilka färger som kan visas på bildskärmen och hur numeriska färgvärden i en bild måste konverteras så att färgerna visas korrekt.Kalibrera är att ställa in vissa grundvärden för att få en skärm att vara lik andra skärmar. Typ konstrast, ljushet, gammavärdet. I en TV-affär, där 10 apparater visar samma program, ser bilderna säkert mycket olika ut när det gäller färger, ljushet, kontrast etc. Man brukar ju heller inte kalibrerat en TV-apparat så därför blir det så här.

Profilera är nästa steg mot en professionellt inställd bildskärm, och för detta behöver man ha någon form av mätinstrument och en speciell mjukvara, typ Colorvision Spyder2PRO Studio  eller liknande. När du profilerar skärmen mäter du upp ett antal olikfärgade rutor (blåa, röda, gröna, vita, svarta, gråa m.m. ) på skärmen och låter ett program analysera exakt vilken färg som visas på just din skärm. Mätningen jämförs med vad som borde ha visats och en profil skapas. Denna justerar sedan den s.k. "the look up table -LUT-", på grafikkortet (A look-up-table or LUT is a continuous block of computer memory that computes the values of a function for one variable.)

Själv har jag numera helt gått över till LCD-skärmar och har en Dell 2001 samt en Philips 190B. Kanske inte de absolut bästa för digitalt bildarbete, men en bra kompromiss när det gäller pris-prestanda. Åtminstone för ett, resp. 1 1/2 år sedan då jag köpte dessa. Till skillnad från en CRT-skärm där man justerar ljushet, kontrast, färgkanonernas förstärkning, finns på en LCD-skärm endast en parameter att justera. Det är "the backlight" Om man har en LCD-skärm och ett profileringssystem som Spyder2 där man kan ställa in "native white point" så skall man använda denna möjlighet. Detta kommer att bevara det maximala färgomfånget på en LCD-skärm. Det finns inga individuella färgkanoner att justera som på en CRT-skärm utan de flesta justeringar som äger rum för en LCD-skärm sker genom att ändra i, "the look up table", LUT på grafikkortet. Så egentligen kalibrerar man inte en LCD-skärmar av den typ jag har utan endast profilerar dem.
 

Den nya Spyder2, är en helt digitaliserad och en ny patenterad 7-filters emissions kolorimeter som fördelar emitterat ljus från bildskärmen till fler våglängdsband, jämfört med konventionella kolorimetrar med endast 3 filter. Den uppges nu ha 5 gånger större färgkänslighet än den äldre versionen, så detta bör förhoppningsvis ge en mer noggrann kalibrering. Dessutom skall den nya Spydern ge bättre noggrannhet för dagens alltmer populära LCD-skärmar.Vi får se vad som händer under kalibreringen här nedanför. Spyder2 fungerar, fast med olika fastsättningsanordningar, på såväl CRT- som LDC-skärmar. Dessa kalibreras på lite olika sätt i mjukvaran, eftersom ju en LCD-skärm inte har några elektronkanoner att justera.

Den nya mjukvaran bestämmer automatiskt den mest effektiva metoden för "white balancing" för din bildskärm. Vidare anger man att  kalibreringsmjukvaran förbättras genom att den nu använder sig av en sofistikerad algoritm för gråbalans  och tonrespons för att ge ännu bättre färgbilder. Mjukvaran sägs  också ge  mycket jämnare gradientövergångar, bättre hudfärger  och neutrala gråfärger.

Här ser man skillnaden i utseende mellan den äldre versionen och den nya Spyder2 till höger på bilden

Här ser man skillnaden i utseende mellan den äldre versionen t.v. och den nya Spyder2 till höger på bilden

  

Den nya mjukvaran var lekande lätt att installera. En stor fördel är att man nu slagit ihop de två mjukvarorna PreCal och OptiCal. Den nya menystyrda mjukvaran guidar dig steg för steg genom hela kalibreringsprocessen, vilket gör det hela mycket enklare. Dock tar det hela lite längre tid numera. Nästan 20 minuter inklusive de första 5 minuterna som ägnas åt de olika inställningarna. Själva kalibreringen sker dock helt automatisk, så då kan man ägna sig åt något annat. Tänk bara på att koppla bort en eventuell skärmsläckare som annars kanske dyker upp mitt under kalibreringen.

 

När man startar sitt kalibreringsprogram får man först upp en välkomstmeny och klickar man vidare kommer man till en som heter " Before you begin". Här får du lite instruktioner att tänka på. Exempelvis hur länge skärmen skall stå på och värmas upp innan man startar kalibreringen. I nästa meny väljer du typ av skärm, CRT eller LCD. Jag väljer LCD och i nästa menyval får jag upp menyvalet "Select Target" enligt nedanstående skärmbildsdump.

För en LCD-skärm rekommenderas att ha de, från fabrik, förinställda värdena för ljushet och kontrast. Har man ändrat detta på sin bildskärm tidigare, får man nu återställa dessa till "Factory Default" via bildskärmens inställningar. På detta menyval väljer jag gammavärdet 2.2 samt inställning Native. (Detta valet gör att man inte blir anmodad att ändra  några inställningar via bildskärmens menyknappar, t.ex. till något av de förinställda Kelvinvärden eller förstärkningen av RGB-värdena enligt nedanstående skärmdump. Således kommer mjukvaran inte att göra några justeringar av vitpunkten under kalibreringsförfarandet.


Anm.: För LCD-skärmar rekommenderas ju ovanstående inställning vilken jag också använde för alla mina 3 bildskärmar, Dell 2001, Philips 190B samt min bärbara HP Omnibook. Inga färgkanoner finns ju att justera, som på en CRT-skärm, vilket man kanske skulle ha fått göra om man haft en sådan skärm istället. Typ som på nedanstående bild  där de 3 RGB-staplarna (Rött, Grönt och Blått) justerats till samma höjd.


När inställningen för "Select Target" är klar, klickar man vidare till nästa skärmbild där man skall kryssa i vilka olika justeringsknappar som finns på bildskärmen. Typ ljushet, kontrast etc. Dessa skall dock inte röras på en LCD-skärm utan dess inställningar skall vara återställda till de fabriksinställda värden.  Om man ändrat dessa tidigare.kontrast

Sedan återstår Menyerna " Set White Luminance LCD" respektive " Set Black Luminance LCD" (Dessa skall således inte ändras på en LCD-skärm) innan det är det dags att starta kalibreringen. Detta tar ca 15 minuter, men sker helt automatiskt, så under tiden kan man göra något annat. När det hela är klart, läggs den nya kalibreringsprofilen in i rätt mapp i din dators operativsystem och den blir också den profil de olika programmen, typ Photoshop, kommer att använda sig av.

  
  

Hur blev resultatet?

1. Testade med Pixl_testimage2009_TIFF som är Pixl Test officiella testbild.(Anm. Bilden som visas här är en förminskad RGB-bild).När jag jämförde Tiff-bilden på bildskärmen , Dell 2002, med motsvarande bild jag skrivit ut på min kalibrerade Canon i865 och kalibrerade Canon High Glossy Pro papper blev jag glatt överraskad. Färgskalan och noggrannheten för färger i skuggpartier var fantastiskt bra, liksom sättet att hantera svartvita bilder. Inte lika bra dock när det gäller motsvarande värden i området för högdagrar. Var ju ändå ganska nöjd med min tidigare kalibrering, men nu blev överensstämmelsen mellan testbilden på skärm och min utskrift nästan perfekt. Verkar som Colorvision tagit sig i kragen och gjort en produkt som även proffsen kommer att bli nöjda med. En bra nyhet i mjukvaran är att man, via den medföljande testbilden, kan betrakta denna FÖRE respektive EFTER kalibrering och på så sätt se skillnaden.
Anm: En ny testbild hittade jag i maj 2007! Här finns också en utvärdering av bilden som gör det lättare att veta vad man skall vara observant på.

Öppnade sedan en bild jag tidigare skannat in av en av min fars tavlor. Gjorde åter några färgjusteringar i Photoshop. Resultatet överraskade mig. Färgerna upplevs nu både mjukare och klarare än tidigare. Bilden ger nu mycket mer rättvisa åt originaltavlan. Nästan perfekt återgiven. Nu när jag har en kalibrerad bildskärm och litar på vad jag ser, kan jag således justera färgerna i bilden till att se ut som originalet. Spara den och efter att ha tilldelat profilen sRGB, lägga ut den på webben och sedan vara säker på att alla som har en okalibrerad bildskärm, ändå upplever tavlan med rätta färger.

Tillverkaren påpekar i sin specifikation, att hudfärger nu skall bli mycket bättre med denna version av Spyder. Öppnade därför några porträttfotografier i Photoshop för att kontrollera detta. Måste hålla med om att här har man lyckats över förväntan. såg väldigt bra ut.

Anm.: Om du vill redigera en bild visuellt, som jag ofta gör med min fars tavlor, är det ett måste att ha en kalibrerad och profilerad bildskärm. Annars arbetar man som man vore färgblind. Skall du endast ha bilderna för publicering på Internet är det inte lika viktigt då de flesta skärmar därute ändå är helt okalibrerade

  
 kontroll av gamma värdet2.

Sedan kontrollerade jag följande: I min ursprungliga kalibrering med hjälp av Adobe Gamma fick jag hyfsat resultat. Nu är det mycket bättre. Gamma värdet 2.2 flyter perfekt in i bakgrunden om man betraktar bildskärmen på 1 till 1,5 meters avstånd


 gråskala för att kontrollera resultatet av kalibreringen3.

Förut kunde jag inte urskilja de två sista stegen i nedanstående gråskala, vilket jag nu gör. I alla fall i dagsljus.Slutsats:

Jag upplever nu mer detaljer i framförallt skuggpartier i mina bilder, tagna med min digitalkamera Canon PowerShot C60. Även färgerna ser mycket klarare ut. Generellt kan jag nog säga att ColorVision Spyder2PRO Studio bör vara ett av finalalternativen för alla som vill kalibrera och profilera sina bildskärmar till en hög standard. Ger mycket för pengarna och jag kan utan tvekan rekommendera detta kalibreringsverktyg.

Stefan Ohlsson, Fotografiskt Tidskrift, skriver i sin test av Spyder2Pro följande: "De har dessutom behållit de utmärkta funktionerna för att kontrollera resultatet av kalibreringen i "Curves" och "Colorimeter". Särskilt den senare funktionen gör det enkelt att kontrollera skärmen. Det är bara att skriva in ett RGB-värde och sedan mäta upp med kalibratorn för att se att värdet stämmer. Värdet visas i Lab-färger och för att översätta den RGB-färg som du skapat i Colorimeter-fönstret tar du upp ett tomt dokument i Photoshop, tilldelar dokumentet din skärmfärgrymd och fyller dokumentet med samma färg som du skapat i Colorimeter-fönstret.".
Har försökt själv att testa dessa två funktioner men inte lyckats hittat dem i mjukvaran. Kanske inte fungerar på en LCD-skärm? Får nog fråga någon på Tura Scandinavia! Den dåliga dokumentationen är annars den enda svagheten  jag hittat i detta för övrigt så utmärkta kalibreringsverktyg.

Det finns några enklare versioner som Color Plus och Spyder2. Du hittar en jämförelse mellan dessa produkter här

Vad som gör Studio-version så prisvärd tycker jag, är de 3 program som levereras ihop med  paketet. DOCTORPRO  är ett kraftfullt pluggin-program till Photoshop® för att redigera profiler. Mjukvaran ger användaren möjlighet att registrera ett script under tiden man redigerar en bild på skärmen för att matcha bilden  utskriften från skrivaren.
PANTONE® colorist ger webb- och bilddesigners tillgång till färgerna från Pantone Matching Systems. Den tredje och sista pluggin-mjukvaran är Color Efex Pro 2.0 Standard Edition som ger möjlighet att i Photoshop skapa imponerande ljuseffekter, som annars skulle ha krävt att man använt sig av olika kamerafilter. Totalt 19 olika filer är inkluderade i denna Standard Edition som erbjuder många varierande färg- och ljusändringar.

Anm: Har du en Dell 2001 Fp bildskärm kan du testa med min profil. Den senaste från 2007-10-02


Tillbaka  vänsterpil    | Uppdaterad den 2 mars år 2010  med en länk till en ny testbild samt en ny testbild från Pixl Test