Review of the Colorvision Spyder with PhotoCal

 © Lars Ekdahl 2003-2005

Övriga Tips & Tricks digitala bilder

| Arbetsrymder - Kulörrymder | Begreppen dpi, lpi och ppi | Bilders storlek och upplösning | Bitdjup |review and utvärdering av ColorVision Spyder 2 PRO Studio | En teoretisk redogörelse om olika RGB arbetsrymder/färgrymder | Brusreducering på bästa och enklaste sätt | FocalBlade Reviewverktyg för skärpning av bilder |Filstorlek och upplösning | Utvärdering av BreezeBrowser | Förbättra bildkvalitén 1. |Förbättra bildkvalitén 2. | färgrymder |Autokorrigera färger på ett fotografi i Photoshop 7/ |Korrekturläsning på skärmen | Minnesstorlek på dina inskannade bilder |Ny PhotoShop CS6 färghanteringssystem | PhotoShop 7 färghanteringssystem || Photoshop CS färghanteringssystem | Photoshop 7 & CS och Färghantering vid utskrift | Photoshop CS 3 Färghantering |Photoshop CS4 färghantering | Ordlista |sepia toning av fotografi |Gör om ditt färgkort till ett svartvitt |Skanning och upplösning | Skärpa bilden via lagermask |Skärpa bilden via FocalBlade plug-in | Skärpningsverktyget PK Sharpener plug-in | Ta bort röda ögon| |kalibrera bidskärmen |Utvärdering av Lightroom 2 |Utvärdering av Lightroom 3 Ny|Utvärdering av Lightroom 5


Slutsats:

Jag upplever nu mer detaljer i framförallt skuggpartier i mina bilder, tagna med min Olympus C50 Zoom. Även färgerna ser mycket klarare ut. Det enda jag fortfarande inte är helt till freds med är sättet att ställa in ljusstyrkan. Att ställa in den så att de 4 gråa rutorna "knappt skall synas " är väldigt subjektivt. Olika människor upplever detta olika. Själv provade jag att kalibrera 5 förmiddagar i rad och fick då 3 olika värden på ljusinställningen. Inte så mycket men ändå tillräckligt att kunna notera en skillnad i kalibreringen.

PhotoCal är en bra och prisvärd lösning för alla, såväl Mac- som PC-ägare, som vill ta nästa steg i sin digitala fotograferingsutveckling. Nämligen att få en ny upplevelse genom att få se sina bilder i en kalibrerad bildskärm. Detta är ett viktigt steg i färghanteringen av dina digitala bilder. Kanske är det viktigaste? Eftersom jag inte testat andra produkter har jag heller ingen uppfattning hur denna produkt står sig kvalitetsmässigt gentemot andra. Vad jag dock kan se är att man får mycket för pengarna med detta hårdvarubaserade kalibreringsverktyg.

Kalibrering är en färskvara och bör göras om minst en gång i månaden.

Anm1: Efter att ha testat programmet Optical, som du hittar på nästa sida, rekommenderar jag att köpa denna version. Den tillåter nämligen att "Spydern" läser av svart- och vitpunkterna på bildskärmen. En mycket noggrannare metod än att låta ögat avläsa.


I slutet på april, 2004 bytte jag till en Dell LCD 20" skärm. Till min förvåning kan man i skärmens menyval, (under color settings), justera för rött, grönt och blått.

Men läser följande på colorvision.com och deras FAQ när det gäller kalibrering av en LCD-skärm.
Innan du börjar kalibreringen, se först efter om du kan återställa bildskärmens inställningar till de, från fabrik, förinställda värdena. Om så GÖR det. Kontrollera att OptiCal är inställd på att kalibrera i Standard läget (Standard mode) genom att klicka på Edit->Preferences och se till att Standard är förkryssat. Välj 2.2 som gammavärde. Välj sedan Native för din vitpunkt (Whitepoint). Klicka sedan på kalibreringsknappen. Gör nu absolut inga ändringar medan du kör OptiCal även om programmet så begär.
Låt OptiCal och Spyderna nu i lugn och ro kalibrera din bildskärm. PreCal skall INTE användas på en LCD-skärm då den inte ännu är modifierad för detta.

Varför skall man inte, som för en CRT-skärm, justera de tre RGB-värdena till samma nivåer? Jo för att i en LCD-skärm finns inga elektronkanoner man kan justera RGB-värdena med. Vad man gör istället för de flesta LCD-skärmar, är att ändra i "the lookup table values in the monitor". Detta är inget man vill göra, då detta kommer att resultera i att man gör två s.k. LUT-justeringar, - en för bildskärmen och den andra för videokortet. Dessa två kommer sedan helt säkert att konkurrera med varandra, komprimera och förvränga färgnivåerna under processen. Det är absolut bäst att hantera alla justeringar bara på ett ställe. I annat fall kommer resultatet att bli fler färgreduktioner och posterisering eller "banding=som tjocka band där färgerna verkar ha delat upp sig. "(i.e., tones that are stepped or drop off abruptly) vid förmodade jämna färgövergångar i bilden.

Calibration is a process whereby you alter a device to get it into a certain behavior. The only thing you can play with on an LCD is the backlight. There are no individual guns to adjust like a CRT. Most adjustments that are even available on an LCD talk place by adjusting the lookup table to the video card which is usually 8 bit (hence the 10 bits of the Eizo plays a role here and is an advantage). LCD's are profiled to reflect their behavior but there isn't a lot to physically adjust since they are such simple devices.
So fancy LCD displays, such as Eizo's high-end models, contain 10-bit DAC units. These can be paired with DDC-aware calibration software to do the level corrections only in the monitor. This produces remarkably smooth output curves.
Ethan Hansen

Monitor calibrators reviewed. Hardware calibration systems, October 2004: which ones to buy and use?

The new ColorVision Spyder2 bears little resemblance to the original Spyder. That is a good thing. The tonality and accuracy of shadow colors is excellent. Grayscale accuracy is, overall, exceptional. The exception was on some laptop monitors. The Dell UltraSharp was one example. Here the Spyder2 was good but not outstanding. A strength of ColorVision has always been their feature-laden software. This still holds for the new offering. The Spyder2Pro software is flexible and powerful with most of the features I deem essential. ColorVision deserves much credit for bringing the first reasonably priced monitor calibration and profiling tool to market. The Spyder certainly remains better than calibrating by eye. Shadow resolution, grayscale neutrality, color accuracy — the original Spyder falls short in all these areas.
Ethan Hansen

I mitten av Februari, 2005 gjorde jag en utvärdering av den nya ColorVision Spyder2PRO Studio review Test Colorvision ColorVision Spyder2PRO StudioHur kalibrera din bildskärm!

Jag har nu också förstått att en bra bildskärmskalibrering är det absolut viktigaste för att få ordning på sina färger i datorn, tätt följd av en bra printerkalibrering. Jag har hela tiden trott att Adobe Gamma (som är ett verktyg för att justera svart och vitnivåerna, vitpunkten och gammakurvorna för alla tre primärfärgerna) skulle vara helt OK för en amatör som mig. (For å kontrollere om skjerminnstillingen er rimelig bra kan denne artikel være et enkelt hjelpemiddel I alla fall för er som har en Mac!.)

Har i alla fall trott detta tills jag gjorde en hårdvarukalibrering med Colorvision Spyder!
Note: On LCD monitors, this simply involves setting the backlight luminance. For CRT displays, both black and white points as well as color guns can be adjusted. The more adjustments are done at the hardware level, the less artifacts appear in the final view.

Den s.k. Spydern, är en helt digitaliserad och patenterad 7-filters emissions kolorimeter som fördelar emitterat ljus från bildskärmen till fler våglängdsband, jämfört med konventionella kolorimetrar med endast 3 filter. Detta bör säkerligen ge en mer noggrann kalibrering. Den fungerar, fast med olika fastsättningsanordningar, på såväl CRT- som LDC-skärmar. Den fungerar ihop med en instruktionsbaserad mjukvara PhotoCal, och kalibrerar bildskärmen till en universell standard för färger och skapar en korrektionsfil för din bildskärm. Målsättningen är att du skall kunna lita på att de färger du ser på bildskärmen är dom rätta {Se nedanstående bild} Den jämför således mätresultaten med en känd industristandard som CIELAB, och gör sedan nödvändiga justeringar för bildskärmskortet. Informationen lagras i den framräknade profilen i mappen Color i systemfilen för Windows (win98,win2K eller winXP)

min 4 år gamla  19 tums Hitachi CM751ET med ett luminansvärde på 81,3 cd/m2

  Hur använder man PhotoCal?  Det hela fungerar på ett mycket enkelt sätt via programvaran. Det är bara att följa instruktionen på bildskärmen. Efter några inledande frågor om vad du har för bildskärm, vilken temperatur du vill kalibrera i, {Att välja 6500oK ger såväl den renaste som ljusaste vitpunkten som också är den som mest överensstämmer med dagsljus}, blir du instruerad att ställa in kontrasten på bildskärmen till maximum. Därefter får du upp en rad med 4 kvadrater med olika mörkgrå nyanser. Du ombeds dra ner ljusheten och därefter öka tills du knappt förnimmer dessa. (Enda subjektiva parametern i kalibreringsprocessen vad jag förstår.)
en rad med 4 kvadrater med olika mörkgrå nyanser
Detta steg bestämmer värdet på den svarta färgens intensitet och det är speciellt viktigt för CRT-skärmar att detta inte blir för högt men heller inte för lågt.

The most common error I see with visually calibrated displays or ones where the black point is set visually (e.g. OptiCal/PreCal) is getting the black point so low that shadow details are obliterated. A good exercise is to calibrate and profile then look at an image containing significant shadow details in a color-aware application. Next, re-calibrate and profile using a 10% higher aim point (in cd/m^2) for the black level. Check your favorite image again and see if previously hidden details appear. If so, use this higher setting - the slight reduction in maximum contrast ratio is worth it. If not, switch back again. If the OptiCal profiles used standard vcgt tags, you could do this switch on the fly (hint, hint).
Ethan Hansen

  

Därefter kommer det upp en bild av själva Spyderenheten på skärmen som visar var du skall placera den verkliga enheten. Du startar sedan kalibreringsprocessen genom att trycka på Enter på tangentbordet och sedan flyter det hela på helt automatiskt.
  

En av bilderna som kommer upp under resans gång är denna. Att justera det vita luminansvärdet för en CRT-skärm är ett viktigt, ja t o m ett kritiskt steg i kalibreringsprocessen. Tidigare blev vi instruerade att ställa in kontrasten på max. Detta steg ger oss här en numerisk återkoppling av det aktuella luminansvärdet som Spydern uppmäter för bildskärmen och som kommer att motsvara inställning vi gjorde med kontrastreglaget. Många moderna bildskärmat kommer att ha luminansvärden väl överstigande 100 cd/m2 så då måste man reducera värdet enligt angivelsen du ser på denna skärmdump. Själv kom jag inte upp till 85 cd/m2 , som du ser på bilden, för min 4 år gamla 19" Hitachi CM751ET
Uppmätt luminans
  
Verkar som man ökat mättiden? Kalibreringen tog drygt 3 minuter.
De färgjusteringstabeller som OptiCal räknat fram baserat på vad Spydern såg, laddas sedan ner till videokortet (Filen läggs i mappen Color i Windows systemfil C:/winnt/system32/spool/drivers/color/photoCalProfile.icm. OBS! Om du tidigare kalibrerat med Adobe gamma se nu också till att ta bort den från startfolder

Anm. 1: Den normala filändelsen för en ICC profil i Windows är *.icm, då detta är vad Microsoft valt att använda. Dock är detta filformat samma som för *.icc och filformaten är utbytbara. Man bör inte ha några problem att använda vilken som helt av filändelserna i ett ICC-tillämpat program

(ICC/ICM = standardised colour space profile. ICC is short for International Colour Consortium, or Intergalactic Colour Cops - fearless defenders of perfect colour throughout the universe. ICM stands for Image Colour Management. Colour profiles on the PC have filenames such as "printer profile.icm" or "printer profile.icc" - they are interchangeable. ICM is Windows' way of implementing the standard ICC profiles. Macs have something else - Coloursync, which is also ICC compatible. Essentially ICC and ICM areinterchangeable terms, although it's not always quite as simple as that. Anyway the idea is that profiles follow a standard pattern so that they work on the PC and the Mac, and that everything is compatible and everybody lives in peace and harmony.

Anm 2: Spydern verkar att störas något av omgivande ljus som träffar bildskärmen. I alla fall fick jag bästa resultatet när jag kalibrerade i ett mörkt rum eller med gardinen fördragen. En lösning, som återförsäljaren rekommenderar, är att man har en "KEPS" på skärmen. Ger bättre kalibrering och bilden på skärmen ser också bättre ut.

Ett onödigt problem idag kan tyckas vara de stora skillnaderna i förfarandet beroende på om man har en PC eller en Mac. Skillnderna idag är så stora att vad som är rätt för en plattform blir nonsens på en annan. På en PC använder man PreCal för att ställa in skärmens färgtemperatur, luminansvärdet för vitt och svart (det senare visuellt med ögats hjälp men här är en bättre metod föreslagen av Timo Autiokari). På en Mac ställer man endast in skärmens färgtemperatur och luminanvärdet för vitt.

Colorvison föreslår också att man justerar luminansvärdet för vitt till målvärdet 85/95 cd/m2 genom att justera de tre RGB-kanonerna. Detta kan tyckas förnuftigt men jag tycker att inställningsknappen för Kontrasten (Som Colorvision anger i sin instruktion för Optical) är ett mycket bättre alternativ.

  

Hur blev resultatet?

1. Testade först hur denna bild nu såg ut efter kalibreringen. Filen använder kända, korrigerade RGB-bilder från boken "Photoshop 5&5,5 Class for Photographers, Artists and Production Artists by Barry Haynes and Wendy Crumpler." Har du själv den bok, eller en senare upplaga, så har du också en tryckt bild från boken att jämföra med bilden du har på din bildskärm. Bilden ser nu mycket bättre ut än innan kalibreringen om än inte helt perfekt. Den röda bilen lite för röd med för hög mättnad. Fast bilden i boken kunde kanske varit lite större för att kunna göra en optimal jämförelse. (Köpt också en pappersutskrift av denna testbild genom ABA i Stockholm, som skrev ut ett par bilder på två av sina för dagen nykalibrerade skrivare.)

Jämförde även med bilden Pixl_testimage2002_RGB som är Pixl Test officiella testbild. Fortfarande ser bilden på bildskärmen bra ut när jag jämför den A4-papperskopia som är utskriven även den på två av ABA:s för dagen nykalibrerade skrivare.

Öppnade sedan en bild jag tidigare skannat in av en av min fars tavlor. Gjorde åter några färgjusteringar i Photoshop. Resultatet överraskade mig. Färgerna upplevs nu både mjukare och klarare än tidigare. Bilden ger nu mycket mer rättvisa åt originaltavlan. Nästan perfekt återgiven. Nu när jag har en kalibrerad bildskärm och litar på vad jag ser, kan jag således justera färgerna i bilden till att se ut som originalet. Spara den och efter att ha tilldelat profilen sRGB, lägga ut den på webben och sedan vara säker på att alla som har en okalibrerad bildskärm, ändå upplever tavlan med rätta färger.

Anm.: Om du vill redigera en bild visuellt, som jag ofta gör med min fars tavlor, är det ett måste att ha en kalibrerad och profilerad bildskärm. Annars arbetar man som man vore färgblind. Skall du endast ha bilderna för publicering på Internet är det inte lika viktigt då de flesta skärmar därute ändå är helt okalibrerade

  
2. Sedan kontrollerade jag följande: I min ursprungliga kalibrering med hjälp av Adobe Gamma fick jag hyfsat resultat. Nu är det mycket bättre. Gamma värdet 2.2 flyter perfekt in i bakgrunden om man betraktar bildskärmen på 1 till 1,5 meters avstånd
 kontroll av gamma värdet
3. Förut kunde jag inte urskilja de två sista stegen i nedanstående gråskala, vilket jag nu gör. I alla fall i dagsljus.
 gråskala för att kontrollera resultatet av kalibreringen
Tillbaka  vänsterpil          högerpil  Test med mjukvaran Optical

 


Sidan uppdaterad den 16 februari år 2005

Tillbaka