En test av colorvision spyder SpyderPRO

© Lars Ekdahl 2003

Övriga Tips&Tricks digitala bilder

Ordlista | Jämförande färgrymder | Bilders storlek och upplösning | Bitdjup | Begreppen dpi, lpi och ppi | Ta bort röda  ögon| Kalibrera PhotoShop 7|FocalBlade | PK Sharpener | Skärpa bilden via lagermask | Colorvision Spyder | Photoshop CS färghanteringssystem | Förbättra bildkvalitén 1. |Förbättra bildkvalitén 2. |Bilders storlek och upplösning | Färgkorrigering av fotografier i Photoshop


Hur kalibrera din bildskärm!

Med mjukvaran Optical försvann min enda kritik av den föregående testen med mjukvaran PhotoCal. Den tidigare inställningen av ljusstyrkan är här ersatt av riktiga mätningar. Säkert för att öka noggrannheten då denna, lite dyrare version, riktar sig till professionella yrkesmän inom digital bildteknik samt kanske också fotoentusiasterna

Hur använder man OptiCal?Optical 3.7.6 har två bestämda uppgifter, kalibrering och profilering. Till skillnad från PhotoCal har Optical en möjlighet till en förkalibrering av bildskärmen. Innan man således startar sin kalibrering och profilering rekommenderas att använda PreCal för att först korrigera eventuella större inställningsproblem för bildskärmen.

Optical startar med att visa nedanstående dialogruta. Eftersom vi redan har förkalibrerat Vitpunkten på föregående sida väljer vi nu Native ( frestas INTE att använda något annat då detta kommer att förstöra den förkalibrering vi gjort via Photocal. Kryssrutan markerad "calibration enabled" skall vara markerad. I denna dialogruta anger du också vilken typ av bildskärm du har, CRT eller LDC. (I manualen rekommenderas värdet för luminans svart till 0.3 respektive 90% för vitt när det gäller CRT-skärmar. Min egen är lite dålig, därav att jag har värdet 80%) Sedan trycker du på knappen Calibrate för att starta kalibreringen!
Du får du upp dialogrutan Preferences där du ombeds (om programmet inte själv hittar sensorn) att välja vilken sensor du har. Jag väljer Spyder ´USB bland de många alternativen i rullgardinsmenyn. Jag kryssar även för rutan "Precision" vilket förbättrar OptiCals arbetssätt. Man kan också välja hur ofta man vill bli påmind om att omkalibrera ( från 1 dag upp till 6 månader). 2 veckor kan rekommenderas.
Sättet att kalibrera i OptiCal liknar mycket det i PreCal (om du nu valde detta också) på det sätt att detta säkerställer att din bildskärm är konfigurerad och rätt inställd. I precisionsläget (vi kryssade i detta i dialogrutan för "Preferences") blir kalibreringsprocessen mycket noggrannare än i PreCal.
 Inställning för preferenser
Optisk kalibrering: Innan vi profilerar (producerar en ICC_profil) måste vi kalibrera. I OptiCal blir inställningarna av svart och vitpunkterna mer precisa då man här använder BildskärmsSpydern för att verkligen mäta de exakta svart och vitpunkterna istället för den subjektiva uppskattningen vi gjorde i PhotoCal. Spydern placeras över Spyderbilden på bildskärmen och man trycker på knappen " Continue"
OptiCal gör nu diverse mätningar av det röda, gröna och blåa fosforfärgerna samt de olika grå provbilderna som visas i en sekvens under det automatiska mätningsförfarandet.  Spydern placeras över Spyderbilden på bildskärmen

Därefter måste vi justera bildskärmens ljushetsinställning (svartpunkten) mot målvärdet (Target) genom att ändra på ljushetsinställningen på bildskärmen tills det värde Spydern mäter (Current) överensstämmer med målvärdet (Target) Nu får vi ett mycket noggrannare resultat än mot vår med subjektiva inställning i PhotoCal.
Justering av ljusheten

Vi fortsätter sedan att på motsvarande sätt justera kontrasten (Ljusheten, låter underligt att justera denna med kontrasten men så är det faktiskt). När som helst kan du gå tillbaka och kontrollera att dessa två inställningar inte påverkat varandra.

Efter detta tar OptiCal en massa färg- och gråskaleprover för att verifiera att bildskärmen är optimalt inställd för den färgtemperatur vi valt.

När detta är klart har vi fått framräknat en noggrann ICC-profil som nu automatiskt sparas tillsammans med dagens datum i Windows systemfil typ ( C:/winnt/system32/spool/drivers/color/photoCalProfile.icm) Det blir denna fil som alltid laddas in varje gång man startar datorn på nytt om du valde den som din "Default". Kan också anropas under Kontrollpanelen - Bildskärm - Inställningar - Avancerat - Färgmatchning. I Mac-miljö, OS 9, placeras profilen i Systemmappens ColorSync-mapp och i OS X i Bibliotek/ColorSync/Profiles/Displays


OptiCal erbjuder flera olika verktyg som ger användaren en hel del information om deras bildskärm. Ett är denna bildruta med responskurvorna. Denna information ger återkoppling om noggrannheten av kalibreringen.

Target
När denna kryssruta är markerad visas en plottning den önskade karakteristiken på tonresponsen som man tidigare specificerat i menyn för "Target Curve" i Opticalmenyn här ovanför. Jag angav där Gamma2.2 och kurvan som visas (blå kurva) för målkurvan (Target Curce) är alltså responskurvan för Gamma2.2 i diagrammet här nedanför. Målkurvorna för den röda respektive gröna kanalerna är identiska och är därför dragna över varandra. I läget "Global mode ", som visas här nedanför, kommer man bara att se den blå kanalen då den är den sist dragna.

Calibrated
När denna kryssruta är markerad, visas en plottning av karakteristiken för bildskärmens tonrespons, efter att bildskärmen har kalibrerats. Denna plottning bör följa plottningen av målkurvan (Target curve) så nära som möjligt. Detta är en indikation på hur bra som kalibreringen lyckades att justera bildskärmens sätt att arbeta, från det okalibrerade läget till att matcha den valda målinställningen. (the desired or target state).
Man kan också slå på och av att målkurvan, den blåa, (Target curve) som visas i bildrutan och jämföra detta med den kalibrerade kurvan

Respons-Kurvor
Sammanfattning

OptiCal vänder sig helt säkert till alla de som har digital bildteknik som sin profession, då detta program helt klart erbjuder en mer precis kalibrering och profilering, än med den tidigare testade PhotoCal. OptiCal har en större flexibilitet och större precision och är helt säkert att prisvärt alternativ för alla som är beroende av färgnoggrannhet i sitt arbete. Även för de som inser nyttan av att alla sina bildskärmar på kontoret rätt kalibrerade, för att kunna visa samma färger på alla bildskärmarna.

Man blir definitivt mer involverad i kalibreringsprocessen när man arbetar med OptiCal, vilket har, bland annat den fördelen, att man blir mer insatt i vad som händer. I alla fall tror jag mig nu ha fått ett större kunnande om vad som sker under själva kalibreringen och varför det inte räcker med Adobe Gamma om man vill kunna se rätt färger på sin bildskärm. Har nu en mycket bra överensstämmelse mellan testbilden visad på bildskärmen och den som skrivs ut på min kalibrerade skrivare!

Då jag är beroende av att ha rätta färger på min bildskärm när jag skannar in bilder på bland annat min fars tavlor , typ denna, har jag efter denna test beställt en egen Spyder från d3image.se

Vet inte hur denna produkt står sig jämfört med Monaco Optix eller Gretag MacBeth Eye One. Men dessa produkter skiljer sig säkert inte från de flesta andra. Så här gäller säkert likaså att man får vad man betalar för. I vilket fall som helst är produkten jag valde den enda jag har råd med.

Läste följande i en nyhetsgrupp: Unless you have a highly accurate monitor profile, accurate printer profiles and know how to use Photoshop's softproofing, you've never seen just how accurate color management is capable of being. The monitor and it's profile is the single most important aspect of your pixel viewing system./Jeff Schewe at www.schewephoto.com

Anm: Synd att inte fler har sina bildskärmar kalibrerade och profilerade. Då visste man, att bilderna man lagt ut på webben också såg riktiga ut på de flesta betraktarnas bildskärmar. Standarden för färgrymd på webben är sRGB. De webbläsare som använder sig av färghantering antar att bilder utan inbäddade profiler är sRGB, och använder bildskärmens profil för att korrigera bilden på den lokala bildskärmen. (De kan hantera andra profiler också men tills dess noggranna bildskärmsprofiler blir en norm, är detta snarare ett undantag och kravet på webbläsare att kunna färghantera blir också ett undantag istället för norm.) Vad jag har förstått så kan webbläsarna Safari och IE >5/Mac hantera färghantering idag samt med lite trix även Internet Explorer för PC (2003)


En mycket bra engelsk handledning i hur man kalibrerar med Otical och Spydern hittar du på Ian Lyons Computer Darkroom.


Sidan uppdaterad 12 januari 2004
Tillbaka