´
Out of Gamut: Don't Underestimate Photoshop's Auto Color
färgomfång     Sida 2 av 3     hur färgkorrigerar man ett fotografi  med hjälp av Photoshop 6,
Låt oss nu se hur detta fungerar i praktiken. Bilden i Figur 3 är verkligen i behov av en betydande hjälpinsatts (detta är vad som händer om oexponerad film råkar ut för att passera röntgenmaskinerna cirka 20 gånger på grund av att flygbolaget tappat bort ditt bagage).

Figur 3: Denna bild behöver verkligen betydande hjälpinsatts!
Om vi nu skulle accepterat standardinställningarna får vi en bild med mycket hög kontrast och ganska kall återgivning (rendering) även om det syns vara en stor förbättring jämfört med utgångsbilden. Värdena för högdager såsom taken på bussarna är utkritade/blown out till fast vitt och skuggorna är mycket dunkla och saknar detaljteckningar enligt vad som visas i figur 4.

Figur 4: Vi behöver reparera det utkritade högdagarn och de dunkla skuggorna.
Vi förbättrar genast det hela genom att justera klippningsprocenterna (the clipping percentages.) Bilden uppdateras hela tiden medan du ändrar inställningarna. Info-paletten ger värdena före - och efter, så hela processen är ganska interaktiv. När du börjar detta arbete och vill få en känsla av hur bilden påverkas, när man ändrar i de olika reglagen, föreslår jag att du börjar med 0 i shadow/skuggor och även 0 (ingen klippning) för klippningsvärdet för högdager (highlight clipping percentages). Öka värdena successivt tills du får det resultat du önskar. En ändring från 0 till 0.01% är större än du kanske förväntat dig.

Ett enkelt sätt att se vad som händer medan du ändrar klippningsprocenten är att använda piltangenterna på tangentbordet istället för att skriva in siffervärden. Markera det fält, vars värden du vill ändra, och tryck sedan på upp- respektive nedpilen för att öka respektive minska procentsatsen i steg om 0.01% (Trycker du samtidigt ned Shifttangenten blir stegen 0.1% istället. Tack vare detta kan du använda musen till att placera markören på någon skugga eller högdager på bilden och samtidigt observera värdena i info paletten medan du justerar klippningsprocenten. Genom att använda denna teknik tar det mig max 3 sekunder att besluta att procentsatsen för klippning av skuggor ,i detta fall, bör var 0% och att procentsatsen för klippning av högdager bör vara 0.02%. Detta ger ett resultat du kan se i bild 5.

Figur 5: Att ändra procentsatsen för klippning av skuggor till 0% och 0.02% för högdagar ger ett mycket bättre resultat.
De ovanstående redigeringarna ger ett hyfsat dynamiskt område -- skuggorna är angenämt öppna och de varmaste punkterna i de ljusaste partierna är fortfarande lägre än nivån 250. Dock är färgbalansen fortfarande ganska kall

Figur 6: Ändra nu målfärgerna/target colors för att fixa till färgbalansen.
Liksom för procentsatsen för klippningsvärdena så ser man omedelbart förändringarna när man också ändrar target color/målfärgen. Så även här arbetar man mycket interaktivt. Du kan ändra target color/målfärgen antingen genom att ändra siffran i det numeriska fältet (och tangentbordspilarna fungerar även här också --- upp- och nerpilarna ändrar värdet med 1 medan, om man trycker ner Shifttangenten, detta ändras till 10 istället) eller genom att dra den lilla cirkeln omkring lite i färgkartan. Eller en kombination av bägge. (Jag har funnit att om man ändrar HSB-värdena så är detta snabbare och enklare än att justera motsvarande RGB-värden)

I detta fall erhöll jag ett resultat som visas i Figur 7. Detta uppnåddes genom att först höja det Röda värdet och sänka det Blå, samt dra cirkeln i färgkartan tills jag erhöll det resultat jag eftersträvade.


Figur 7: Att ändra target color/målfärgerna är interaktivt och här ökade jag det röda värdet och sänkte det blå till jag fick resultatet jag eftersträvade.

justeringslager     Sida 2 av 3     justeringslager  

Tillbaka

Copyright Lars Ekdahl © 2004-