Olika filformat och hur dom användes?

Copyright Lars Ekdahl
© 2004-

Övriga Tips & Tricks digitala bilder

| Arbetsrymder - Kulörrymder | Begreppen dpi, lpi och ppi | Bilders storlek och upplösning | Bitdjup |review and utvärdering av ColorVision Spyder 2 PRO Studio | En teoretisk redogörelse om olika RGB arbetsrymder/färgrymder | Brusreducering på bästa och enklaste sätt | FocalBlade Reviewverktyg för skärpning av bilder |Filstorlek och upplösning | Utvärdering av BreezeBrowser | Förbättra bildkvalitén 1. |Förbättra bildkvalitén 2. | färgrymder |Autokorrigera färger på ett fotografi i Photoshop 7/ |Korrekturläsning på skärmen | Minnesstorlek på dina inskannade bilder |Ny PhotoShop CS6 färghanteringssystem | PhotoShop 7 färghanteringssystem || Photoshop CS färghanteringssystem | Photoshop 7 & CS och Färghantering vid utskrift | Photoshop CS 3 Färghantering |Photoshop CS4 färghantering | Ordlista |sepia toning av fotografi |Gör om ditt färgkort till ett svartvitt |Skanning och upplösning | Skärpa bilden via lagermask |Skärpa bilden via FocalBlade plug-in | Skärpningsverktyget PK Sharpener plug-in | Ta bort röda ögon| |kalibrera bidskärmen |Utvärdering av Lightroom 2 |Utvärdering av Lightroom 3 Ny|Utvärdering av Lightroom 5

bildformat såsom tiff, gif, jpeg, png bildformat såsom tiff, gif, jpeg, png
Vilka olika filformat kan jag använda och när väljer jag det ena eller andra filformatet?
A. I vilka filformat skall jag spara mina bilder?
(Anm. Skall du ha dom som dina referens bilder föreslår jag följande filformat , listade i preferensordning.
 • Photoshop original format-psd (Om du har detta program) Anm. PSD- filen komprimerar i bästa fall 20-30 % utan förlust av bildkvalité.
  (There are many lossless compression algos used in graphics files. Adobe uses the same RLE scheme that is used in TIFF for Photoshop files. Like any compression, the savings are variable and determined by the content. Solid color runs compress *very* well with RLE. See the Photoshop File Format PDF in the SDK (on your CD or Adobe's website) if you're interested in finding out more.)

  Du har kvar alla lager vilket gör att filen kan bli väldigt stor i MB. Har också fördelen att man får en ikon av bilden som gör det lättare att identifiera bildfilen.
 • EPS, Encapsulated Postscript
  EPS hanterar både objektgrafik och pixelgrafik. Filformatet användes av Både Adobe Illustrator och Adobe Photoshop. För pixelbilder finns ett antal nyttiga funktioner i EPS-format. Bilder kan friläggas med urklippsbanor och filformatet kan lagra information om rastertyp, rastertäthet samt överföringskurvor för att kompensera bildens ljushet och toner efter tryckets förutsättningar. Därav att det är ett omtyckt filformat för tryckeribranchen.
 • Okomprimerad TIF
  TIFF har varit det självklara valet för att spara sina originalbilder under många år. Det är ett flexibelt format för alla punktuppbyggda bilder och en stor fördel är formatet stöds av i stort sätt alla rit-, bildredigerings-, och layoutprogram. Tiff ger en relativt stor bildfil med en kompression utan förlust av bildkvalité.
 • JPEG välj lägsta kompression = högsta kvalité
  Bra när man skickar förhandsprov via e-post. Dock ej lämplig för att spara sina originalbilder. Man förlorar till och med en aning bildkvalitet varje gång man komprimerar och öppnar bilden igen
 • GIF och GIF89.
  Användes mest för att användas på Internet. Formatet har en förlustfri komprimering upp till 8-bitars färger (256 färger). Photoshop kan omvandla till GIF i spara-läget om bilden är en bitmap, gråskala eller indexerat färgformat. Således inte lämplig för fotografier. I GIF89 kan du spara transparant lager, t ex bakgrunden
 • LCW TIFF,
  (LZW komprimeringen hittar du under alternativ knappen när du sparar TIFF under "spara som". Oftast dock för stora att skicka via e-post
 • EPS ( Encapsulated Postscript
  Det mest mångsidiga formatet. Speciellt användbart för kommunikation fram och tillbaka mellan Photoshop, Illustrator och Quark.

  What do they say about archiving photo images in the newsgroups?


B. De viktigaste filformaten för Internet.
Det finns tre bra filformat för dina bild filer. Två av dess format, GIF och JPEG är idag de mest förekommande medan det tredje , NPG, är ett nytt format som kan bli en ny standard inom en inte alltför avlägsen framtid.
JPEGs och GIFs är format som blivit allmänt utbredda då dessa komprimerar bilderna avsevärt. På Internet resulterar små filer (inte bara i dimensioner utan också i filstorlek) att dessa snabbare förflyttas från en server till din dator.

GIF komprimering

Till skillnad från de flesta andra grafik filformat för datorn, var GIF ( Graphic Interchange Format) framtaget speciellt för att levereras " online", då det ursprungligen far utvecklat för CompuServe i slutet på 1980-talet. Filformatet komprimerar grafik på ett fantastiskt sätt , men kan dessutom även användas till fotografiska bilder. För all grafik såsom logotyper, illustrationer eller teckningar ( såväl enstaka bilder som animeringar) kan GIF formatet varmt rekommenderas.

GIF filformat kan av definition endast innehålla 256 färger ( 28 ) eller mindre och benämns även indexerad färg.
GIF komprimeringen är förlustfri, vilket menas att komprimeringsalgoritmen inte kommer att skapa någon oönskad deformering. Själva processen att omvandla en 24 -bitars ( ett bitdjup på 2 24 = möjliga värden) bild till 256 eller färre färger kommer emellertid i sig att orsaka bildförlust.

Själva komprimeringsalgoritmen letar efter ändringar utefter en horisontell axel och när den hittar en ny färg läggs denna till filstorleken. GIF är bättre på att komprimera kompakta färger än alla variationer som finns i fotografier.

Sparar du ett fotografi som en gif-fil (du kanske vill ha en transparant bakgrund, exempelvis) använd då paletten "adaptive" (gör en palett med de flest förekommande färgerna i din bild) eller om du jobbar med programmet Image Ready paletten "perceptual" som prioriterar färger i bilden för vilka ögat är mest känslig.

Spara din GIF-bild i minsta bitdjups nivån. Beroende på vilken kvalitet på bilden du accepterar får man oftast en acceptabel kvalitet någonstans mellan ett bitdjup ( färgdjup eller pixeldjup) på 4 eller 6 vilket ger 20-50 % filstorleksreducering.

Att välja mellan olika gittermetoder (Dithering) spelar också stor roll när man skall skapa små gifbilder. Försök att undvika att behöva skapa gitter över huvud taget om det är möjligt. ( Om du vill att färger som inte finns i paletten, skall simuleras när du exempelvis omvandlar en RGB-bild till en GIF-bild, använder du en gitter-metod.)

Framtiden för GIF
Png-formatet, som spås vara ersättaren till gif, har funnits på marknaden i över tio år i idag mah 2006. Trots detta är det fortfarande gif som dominerar som formatet för mindre bilder. Det beror på flera olika saker. Dels är det fortfarande inte lika bra stöd för png i alla webbläsare som för gif. Dels har inte debatten kring royalties för gif-formatet fått det genomslag som man först trodde och dels tycker många att gif-formatet är ett format som är fullt tillräcklig i många avseenden.

JPEG komprimering med 24 bitars färgdjup

JPEG ( Joint Photographic Expert group) är utvecklat speciellt för bilder av typ fotografier och andra bilder med gradvis övertoning i HTML-dokument. Formatet stöder färglägena CMYK, RGB och gråskala men kan inte hantera alfa-kanaler. Till skillnad från GIF-format bevaras all färginformation i en RGB-bild när du använder JPEG-format, men viss dokumentinformation ignoreras när filen komprimeras. Om du använder kvaliteten "Maximum" när du sparar komprimeras bilden mindre än en bild som har sparats med kvalitetsalternativet "Låg". Har du möjlighet att göra komprimeringen i program som Adobe Image Ready eller Ulead Smart Saver har du bättre kontroll på bildkvalitén då du samtidigt ser såväl bilden före som efter komprimeringen.
Du skall inte vara rädd för att pröva en hög komprimering ( lägre bildkvalité) för fotografiska bilder. Filstorleken blir oftast avsevärt lägra och priset du får betala för lägre bildkvalité är oftast mindre än du kanske förväntat dig.
OBS. Använd endast förlustfria format när du arbetar med dina bilder och spara dem i JPEG endast när du skall lägga ut dom på webben eller skicka med e-post. Det fungerar nämligen så med detta format, att varje gång när du öppnar en JPEG-bild, gör justering som t.ex. rotera bilden, och sedan sparar om den i JPEG försämras bildkvalitén.
Anm. JPEG-komprimeringen i Photoshop 6.0 och lägre är dålig jämfört med den i andra program som BoxTop JPEGPro 5.0, Adobe Image Ready, Ulead Smart Saver så mitt råd är att komprimera i dessa program istället. Åtminstone vad jag har funnit.

Spännande att se hur det kommer ser ut i Photoshop CS. Svensk programvara kommer att finnas för leverans i februari 2004.

PNG komprimering med 8, 16 alternativt 24 bitars färgdjup

PNG-formatet (Portable Network Graphics) har utvecklats som ett patentfritt alternativ till GIF och används för förlustfri komprimering och visning av bilder på World Wide Web. Till skillnad från GIF stödet PNG 24-bitars bilder ock skapar bakgrundsgenomskinlighet med jämna kanter. Alla webbläsare kanske ännu inte stöder detta filformat vilket gjort att formatet ännu inte slagit igen så mycket.

Använd PNG-8 formatet som ett alternativ till GIF. Du använder samma alternativ av paletter som för GIF. Adaptive, ( Perceptual i Image Ready ) eller WEB med sina 216 färger

Du kan också använda PNG-24 formatet för typ fotografier och andra bilder med gradvis övertoning där du behöver en oförstörande komprimering.

PNG-filerna oftast större än JPG-filerna för samma bild.

Jag börjar numera (2003) att använda PNG mer och mer. Här är några skäl.
1) Stöd för 16-bitars RGB+Alpha bilder Mindre färgrymder stödjas också.

2) "Mycket bra, förlustfri komprimering.

3) Allmänt utbredd? Även om du aldrig har hört om NPG, så är chanserna stora att du har program som kan läsa PNG-filer. Så gott som alla kommersiella bildprogram stödjer PNG. Också Apple's QuickTime. De flesta moderna Webbläsarna gör detta idag och några av dom stödjer också alpha genomskinlighet.

3a) Användarvänligt. Även om program som Adobe Photoshop eller After Effects i standardutförande inte kan skriva 16-bitars PNG-filer så kan dom läsa dom helt OK ( Med Plugin-verktyget SuperPNG kan dom skriva i 16 bitar. Enda formatet som klarar transparans med alfakanaler i färgerna

4) Offentligt, öppet källkodsformat. Inga patent som kan spöka i framtiden. Allting som du behöver veta om detta bildformat hittar du på libpng.org/

Anm1. Om du omvandlar ett word-dokument innehållande bilder till ett html-dokument konverteras bilderna till png-format automatiskt

Anm2. File Formats, Digital Still Images. References to standards, technical literature, and image processing software (utilities) are listed below for electronic still photography file formats in use or being reviewed for use in Harvard's digitization initiatives

Anm3. På scantips.com finns mer information i detta ämne!

Anm 4. En bra källa för detta är Photoshop
Bra illustrationer som visar hur bilden försämras vid hård komprimering

JPEGs, TIFFs and RAW files. Do you really know which to use when? Get some help from the article: File Formats Made EasyBy Joanne Carter December 2004

(JPEG Myths and Facts. Don't believe everything you hear about JPEGs. Get the facts here)

Uppdaterad den 5 augusti, år 2008

Tillbaka