Hur förbättra bildkvalitén på sina inskannade bilder?

Copyright Lars Ekdahl
© 2004-

Övriga Tips & Tricks digitala bilder

| Arbetsrymder - Kulörrymder | Begreppen dpi, lpi och ppi | Bilders storlek och upplösning | Bitdjup |review and utvärdering av ColorVision Spyder 2 PRO Studio | En teoretisk redogörelse om olika RGB arbetsrymder/färgrymder | Brusreducering på bästa och enklaste sätt | FocalBlade Reviewverktyg för skärpning av bilder |Filstorlek och upplösning | Utvärdering av BreezeBrowser | Förbättra bildkvalitén 1. |Förbättra bildkvalitén 2. | färgrymder |Autokorrigera färger på ett fotografi i Photoshop 7/ |Korrekturläsning på skärmen | Minnesstorlek på dina inskannade bilder |Ny PhotoShop CS6 färghanteringssystem | PhotoShop 7 färghanteringssystem || Photoshop CS färghanteringssystem | Photoshop 7 & CS och Färghantering vid utskrift | Photoshop CS 3 Färghantering |Photoshop CS4 färghantering | Ordlista |sepia toning av fotografi |Gör om ditt färgkort till ett svartvitt |Skanning och upplösning | Skärpa bilden via lagermask |Skärpa bilden via FocalBlade plug-in | Skärpningsverktyget PK Sharpener plug-in | Ta bort röda ögon| |kalibrera bidskärmen |Utvärdering av Lightroom 2 |Utvärdering av Lightroom 3 Ny|Utv√§rdering av Lightroom 5

Att förbättra bildkvalitén på inskannade bilder

(Anm.: Nedanstående bild är en kopia av mitt original, som jag arkiverat i TIFF-format.)

Kontrollera inläsningskvalitet och tonomfång.
Innan du gör justeringar ser du på bildens histogram och utvärderar om bilden har tillräcklig detaljskärpa för att ge hög kvalitet vid utskrift. Ju större omfång av värden i histogrammet man har, desto högre detaljskärpa. Dåligt inlästa bilder eller dåliga fotografier utan detaljskärpa kan bli svåra och ibland omöjliga att korrigera. Upprepade färgkorrigeringar kan också resultera i förlorade pixelvärden och för låg detaljrikedom. Histogrammet visar mig den totala spridningen av skuggor, mellantoner och högdagrar och hjälper mig att avgöra vilka nyanskorrigeringar som bör göras .

Denna bild behöver justeras när det gäller högdagrar, skuggor och lite även i färgbalans samt skärpas upp lite

hur  förbättrar man  bildkvalitén på inskannade bilder

(Anm. För bästa kvalitet, om du själv skannar in bilden, gör dessa justeringar om möjligt i skannerns mjukvara efter när du förgranskat (preview) bilden. Din Twain drivrutin, som kan ha upp till 36 bitars pixeldjup, justerar sedan tonomfånget att omfatta hela skalan från 0 till 255 vid inskanningen av bilden)

Välj under Image/Adjust/Levels ( Bild/Ställ in/nivåer) Histogrammet ger dig en uppfattning om hur pixelvärderna är fördelade i bilden och om bilden innehåller tillräcklig detaljskärpa i högdagrar (längst till höger i histogrammet, vid den vita pilen), mellantonerna vid mittenområdet) och skuggor (längst till vänster) för att det skall gå att göra en bra korrigering.

hur  förbättrar man  bildkvalitén på inskannade bilder ,
Ställa in högdagrar och skuggor.
Den vita pilen visar högdagerområdet i histogrammet. (Längst till höger) Här saknas värden för detta i diagrammet. Drag det högra reglaget (den lilla trekantiga övre ofyllda pilen) till kanten av den första pixelgruppen. När du gör detta omvandlas dessa pixlar - de ljusaste pixlarna i varje kanal - till vitt och ökar bildens tonomfång. Motsvarande pixlar i de andra kanalerna justeras proportionellt så att inte färgbalansen påverkas. Hade det också varit tomt längst till vänster (skuggor) hade du där gjort motsvarande justering där.

hur  förbättrar man  bildkvalitén på inskannade bilder ,
När du nu ställt in högdagrar och skuggor kanske du också behöver justera mellantonerna och på annat sätt justera kontrasten.
Justera mellantoner med nivåreglagen
Med nivåreglaget (den grå mittenpilen under histogrammet) kan du göra gradvisa justeringar av intensiteten, kontrasten och mellantonerna i en bild utan att ändra skuggor och högdager allt för mycket. Drar du reglaget åt höger blir bilden mörkare och åt vänster ljusare. Prova tills du är nöjd. Du kan också använda knappen med den grå pipetten (mittersta) för att eliminera färgförskjutningar i mellantonerna. På bilden ser du att jag ändrat mellantonsvärdet från 1.0 till 1.36 för att ljusa upp bilden.

Photoshopkurs

Gå sedan in i den röda, gröna och blå kanalen och ta bort eventuella färg genomslag. Var speciellt noga med att du inte justerar några neutrala färger . När du sedan trycker på OK justeras tonomfånget att fyllas mellan de två punkterna (svart och vitt ) som du ställde in. Du har fått mer skuggor i bilden som också kan visa fler detaljer.


Tillbaka                                Nästa sida -->