Byta ut den oroliga bakgrunden
Detta gör du som steg 2, efter det att du beskurit den del av ursprungsbilden du valt att jobba med. Eller, om du vill jobba med hela ursprungsbilden, valt den storlek på bilden som passar ändamålet. Detta för att dels låta datorn arbeta snabbare dels att inte behöva knuffa runt massa pixlar under arbetet som du ändå inte kommer att använda i slutändan.

1.Markera något av de lassoverktyg du vill arbeta med. Jag använder i detta fall Lassopolygonen och markerar hela barnstolen. När det är klart väljer jag markering och omvänd markering. Går till Redigera och fyll. Sedan väljer jag med pipetten en passande förgrundsfärg som jag sedan fyller med. Till sist sparar jag markeringen och sparar en kopia av bilden som en jpeg-fil.

Så här blev det.

Hela arbetet utför jag alltid i följande ordning, dvs. detta är mitt arbetsflöde när jag jobbar med digitala bilder
  1. Beskär och kopiera in den del av ursprungsbilden som du vill jobba med. Alternativt ändra storleken på hela ursprungsbilden till den storlek du vill ha på den, när du visar den på webben. Onödigt att skyffla omkring massa pixlar i en större bild än man tänker använda till slut. Således börja med rätt storlek på bilden.
  2. Städa upp bilden. Ta bort smutsfläckar och repor med filtret "damm och repor" som du hittar under Filter - Brus. Ta bort eventuella fläckar i ansikte med hjälp av klonstämpeln
  3. Byt ut eventuellt en orolig bakgrund eller till en snyggare himmel.
  4. Justera ljushet och kontrast med hjälp av nivåer eller kurvor.
  5. Justera färgbalansen och ta bort eventuella färgstick under - Bild-Ställ in-Färgbalans eller Variationer under menyn Bild --> Ställ in. I Färgbalans kan man påverka respektive kulör med ett reglage, medan man under Variationer ser ett antal varianter av bilden med olika kompensation för kulörsticket.
  6. Förbättra skärpan med filtret -oskarp mask eller numera med pluginverktyget FocalBlade eller PK Sharpener
  7. Spara arkivbilden som en photoshop fil eller i TIFF
  8. Spara för webben som JPEG om det är ett fotografi eller GIF om det är en teckning. Du bör också veta att, när man använder kommandot spara för webben, så kastar Photoshop bort den inbäddade profilen, då få webbläsare kan hantera detta idag. För små, tummnagelbilder kan profilen nämligen betyda en hel del när det gäller bildens filstorlek.

Anm.: Punkt 4 har jag numera kompletterat med en Photoshop plugin från Fred Miranda, som heter SR Pro. Helt fantastiskt hur man kan plocka fram högdager ur dåligt exponerade bilder.


Denna sida uppdaterades sista gången de 19 mars, 2004.

Tillbaka       

Copyright Lars Ekdahl
© 2004-