Göra den oroliga bakgrunden suddig
Nu är bakgrunden på denna bild ganska nära. Om jag istället fotograferat med en digital kamera skulle jag säkert även fått en skarp bakgrund med mycket längre avstånd till denna. Till skillnad från vanliga kameror får man nämligen med digitala kameror ett mycket stort skärpedjup. Men med Photoshop och lite manuellt finlir kan man dock styra bakgrundsskärpan dit man vill.

1. Jag börjar med att göra två lager av grundbilden för att ha denna kvar, orörd. Då kan man alltid gå tillbaka om man senare skulle vilja göra om något i arbetskedjan. Jag gör sedan det undre lagret oskarpt med Gaussisk oskärpa.. Jag väljer sedan den övre lagerkopian och skapar en lagermask med ikonen i lagerpaletten eller med "Lager-->Lägg till lagermask-->Visa alla. Kontrollera att lagermasken är markerad.

"(En lagermask är alltid kopplad till ett lager i lagerpaletten. Det kan vara ett lager med bildinnehåll eller ett justeringslager. Masken bestämmer vad som skall synas i ett lager och vad som skall blockeras. Masken är egentligen en svartvit bild som täcker hela bildytan. Masken i sig är osynlig, men inte effekten av den. Svart i lagermasken betyder blockering, vitt betyder full synlighet. Den redigeras med vanliga målningsverktyg som penslar, airbrush, övertoningsverktyg och pennor. Man ser till att lagermasken är markerad i lagerpaletten och målar direkt i bildfönstret. Det ger större frihet än vad de klassiska markeringsverktygen erbjuder. När man väl kommit igång att använda lager och lagermasker istället för lasso och trollspö finns det ingen väg tillbaka. När handgreppen sitter där de ska och hjärnan har vant sig vid att tänka på svart som blockering och vitt som full genomsläpplighet är metoden både intuitiv och enkel..." Citat från ett särtryck ur tidningen FOTO om digital fotografi och digital bildbehandling)

1. Sedan ritar jag lassomarkeringen och markerar hela barnstolen enligt nedanstående bild, ändrar markering till omvänd/inverse och kontrollerar att jag har vitt som förgrundsfärg och svart som bakgrund i verktygspaletten.

2. Nu trycker jag på Radera-tangenten på tangentbordet och avmarkerar med kortkommandot (Cmd/Ctrl-D). Nu kommer det suddiga undre lagret att synas igen maskens svarta partier. (Se översta skärmdumpen) Byt till svart förgrundsfärg, fortfarande med lagermasken markerad, och måla med mjuk pensel om du vill göra lite finlir. Blir något fel byter du bara till vit färg att korrigera tillbaka.

3. Finessen nu är, att du kan justera det underliggande, oskarpa lagret efter egna önskemål. Som att lägga på mer brus, mörka ner, ändra färgen eller vad du vill.

Tillbaka               Copyright 2004-2005 Lars Ekdahl