Logo
Logo Logo

Computer Darkroom

Translation into the Swedish language during September , Year 2005 by Lars Ekdahl from the original document by permission of the author.


12 november år 2005

Originalartikeln var först publicerad i PhotoshopNews.com
  Nu har den omarbetats lite med ytterligare material tillsammans med några nya snabbkommandon och tips samt dessutom uppdaterats två gånger.

 

 
Photoshop CS2 lanserades i somras och med den fick vi ett antal nya möjligheter för vår digitala bildbehandling såsom: Verktyget Gränspunkt, Smarta objekt , Smart skärpa, Bildtänjning, Stöd för 32-bitars HDR (High Dynamic Range), Optisk objektivkorrigering, Avancerad brusreducering och en hel del andra. Dessutom finns en avsevärd förbättrad version av råfils-konverteraren och en ny tidsbesparande filhantering med Adobe Bridge (tidigare Filläsaren).

Ända från första dagen som betatestare av Photoshop CS2 blev Adobe Bridge tillsammans med råfils-konverteraren, versionen 3, mina nya favoriter.

Varför just dessa två egenskaper? Kanske för att jag först och främst är fotograf och då spelar dessa nya möjligheter en viktig roll i bildbehandlingsprocessen, eftersom det är i början av bildbehandlingen fotografen har de största fördelarna. Ofta har jag flera hundra bilder att behandla efter en dags fotografering så allt som kan göra uppgiften lättare och effektivare välkomnas. Då Adobe Bridge är en fristående tillämpning är den överlägset effektivare och mindre resurskrävande än den tidigare Filläsaren.

När man öppnare Adobe Bridge kommer alla som tidigare arbetat med filläsaren att känna igen sig men omfattningen av verktyg och kommandon gör det avsevärt enklare nu att utföra uppgifter typ sortering, märkning och rangordna stora antal av bilder.

 

Image

Photoshop CS2 Adobe Bridge - miniatyrbildsvisning

Konceptet med den digitala ljuslådan som man första gången mötte i Filläsaren här förbättrats genom att man nu kan anpassa arbetsytor och menyer inkluderande den utmärkta möjligheten till visning av bildband och en annan kallad effektiv spårning av versioner och alternativt material. För mig är även möjligheten att snabbgranska bilderna i bildspelsläget en riktig vinnare, då man i ett bildspel kan betrakta bilderna på hela bildskärmens yta och dessutom också i ett eget fönster.

 

Image

Photoshop CS2 Adobe Bridge - Visning av bildbandsläget

 

Förbättringarna av arbetsflödet gjorde det nu möjligt att få tillgång till funktionerna för Camera Raw även utanför Photoshop vilket kommer att göra livet mycket lättare för fotografer som arbetar med detta filformat. Lika välkommet är också införlivningen av egenskaper som kryssrutan Auto (Auto Adjustments), verktygen Beskärning (Crop), Räta upp (Straighten) , och naturligtvis den mycket välkomna verktyget för kurvor (Curves tool. Se Bruce Fraser's artikel om          The Power of the Curve at PhotoshopNews.com)

 

Image

Photoshop CS2 Camera Raw 3 - Visning av bildbandsläget

 

 

Previuos page     Sidan 1 av 2     Next Page
 © 2005 Ian Lyons. All Rights Reserved