Page 2 of 2    
Fortsättning..

Steg 2

Svart- och Vit-punkten 

Att ställa in svart- och vitpunkterna fungerar ungefär på samma sätt som med nivåer i Photoshop och är egentligen inget nytt. Testa därför först med automatiken "SmartColor"-knappen, för det kanske ger exakt den justering du eftersträvar. Om inte ändå troligen ett bra utgångsläge för vidare finjustering.

Pekverktyget för Svart- och Vit-punkterna är till för att maximera ljushetsområde/intensitetsområde (även kallat tonomfång) på bilden genom att skjuta de mörkare färgerna närmare svart och de ljusare färgerna mot vitt.

Man kan använda vilken som helst av de tre metoderna för att sätta svart- och vit-punkterna. Den första och enklaste är att låta iCorrect EditLab automatiskt hitta den ljusaste och mörkaste punkterna inom hela bilden genom att klicka på knappen "SmartColor". Den andra fodrar att användaren manuellt drar den svarta/vita triangeln på histogrammet till deras lämpligaste värden. Det sista och troligen också det mest effektiva är då användaren definierar en yta på bilden och klickar på denna yta med pipettverktyget. För att komma så nära som möjligt måste man använda Zoom verktyget - Tryck ner Alt/Option knappen på tangentbordet och klicka med musen på den utvalda ytan på bilden

Svart- resp vitpunkterna justeras

Tonområdet/Tonal Range
Här har nu pilen för svartpunkten flyttats in till 12 och vitpunkten till 92. 

Steg 3

Övergripande Ljusstyrka (Intensitet eller Klarhet), Kontrast och Mättnad

. I princip skapar det viktiga skjutreglaget för skuggor/högdagrar en kurva för att ändra bildens färgnyanser men här är det lättare och mer intuitivt. Skjutreglagen för Ljusstyrka (Intensitet eller Klarhet), Kontrast och Mättnad hanterar den övergripande fördelningen av toner och ger sedan färgerna en extra knuff via en ökad mättnad.

Översättarens anm.: (Tone= Egenskaperna hos en färg/kulör som får den att bli starkare färgad. Kallas också för kroma, och är kulörens styrka (intensitet) och renhet d.v.s. hur mycket rött som finns i den röda färgen, o.s.v. ) Oftast kommer den automatiska justeringen mycket nära önskat resultat men här finns alltså möjlighet till lite finlir om man så vill med de tre skjutreglagen på bilden nedanför.

Övergripande Ljusstyrka (Intensitet eller Klarhet),
Kontrast och Mättnad 

Steg 4

Selektiva Mättnadsredigeringar

Det sista steget ger användaren möjlighet att göra selektiva korrigeringar av specifika färger. Efter att ha korrigerat färgbalansen, satt nya svart- och vitpunkter, justerat ljushet, kontrast och mättnad, ges man nu också möjligheten att finjustera enskilda färger med detta verktyg. Detta steg är utan tvekan det mest kraftfulla och användbara verktyget. Mättnadsringen har som du ser, sex par med handtag. De inre handtagen representerar "före värdena" medan handtagen på den yttre ringen anger "efter värdena. "Mättnadsvärdena (Hue) du ser i mitten på mättnadsljulet motsvarar nuvärdena för innan- respektive efterhandtagen. (Kulörhandtagen tjänar två ändamål. Att dels identifiera kulörvärdena som du vill redigera, dels utgöra ett "staket" för att begränsa området man kan nyansredigera.

 

 

kulörljulet

Selektiva Nyansjusteringar

 

Kom ihåg, att dessa justeringar utförs utan att påverka någon av de tidigare justeringarna. Enklast är att använda sig av någon av de tre minnesfärgerna. Genom att exempelvis klicka på några ställen på himmelen i bilden längst ner på sidan och därefter klicka på knappen för Memory Colour (Minnesfärg) Sky (Himmel) får man iCorrect EditLab att automatiskt korrigera himmelen. Liksom för de tidigare verktygen kan användaren hoppa över denna möjlighet och istället helt manuellt justera med skjutreglaget för mättnad/ljushet eller den specifika kulören (färgen) på Kulörljulet (Hue Wheel). Att beskriva dessa steg i detalj ligger utanför denna översikt men finns bra beskrivet i användarmanualen.

Har du bockat för skärpning/Sharpen respektive brusreducering/Remove Noice ställer du in optimala värden för bilden genom att klicka på knappen Setup.
När vi sedan är nöjda med våra korrigeringar är det dags att applicera dessa på bilden genom att trycka på knappen Edit Image (röd markering på nedanstående skärmdump.
Dessa utförs nu i stegen - brusreducering - färgkorrigering - skärpning.

Hur bilden såg ut från början ser du längst ner på sidan. För du sedan musen över bilden ser du den färdigredigerade bilden. Riktigt imponernade tycker jag själv.

Anm.Skin (hud) (S) toner och Foliage (Bladverk) (F) är de två andra minnesfärgerna du hittar i iCorrect EditLab.
PictoColor har här lyckat förbättra sitt justerringsprogram för hudnyanser så att det fungerar för de flesta hudfärger. Något som annars är svårt att uppnå. Själv har jag funnit att Skin (Hud) är mycket effektivt för många porträttfotografier. Speciellt de som tagits med blixt samt under blandade ljusförhållanden. (Anm.: Du kan dessutom göra upp till 3 egna minnesfärger. Se manualen.. T.ex. hudfärgen för en afrikan kan vara CMYK: 20C,65M,70Y, 15K. Gör en bild med denna färg i Photoshop, öppna detta program och följ sedan anvisningen i manualen.)

Nedan ser du ett exempel på justering av hudfärgen

     För musen över bilden t.v. så ser du hur juste-
ringen av hudfärgerna blev.

I alla fall är blåsticket borta.

Siffervärdena för " Hue, Brightness och Saturation" på skärmdumpen till höger, var innan justeringen alla på 0.

Anm.: Övriga skärmdumpar av menybilder , på dessa två sidor, gäller bilden ,LondonEye,längst ner på denna sida.

färgkorrektion

Alla justeringsverktyg arbetar med att visa bilden i fönstret för förhandsgranskning, som är helt synkroniserad med arbetsrymden i Photoshop. Om vi antar att användaren har en noggrant kalibrerad bildskärm så kommer de slutgiltiga bilderna se lika ut såväl i Photoshop som de gör i iCorrect EditLab.

Om du skulle finna att ett antal bilder visar liknande färgproblem har du möjlighet att klicka på knappen Save ColorCircuit . Då sparas färgkorrektionen som en ColorCircuit fil, som senare kan tillämpas på bilder genom att använda ColorCircuitQ

ColorCircuitQ är ett PictoColor tillämpningsprogram, som används för att eventuellt tillämpa filtren Oskarp Mask och Noise Removal. ColorCiruitQ kan arbeta självständigt i bakgrunden och användes mest för att processa en mängd bilder, som tagits under liknande ljusförhållanden och därför fodrar i stort sätt samma färgkorrektioner.

Hjälpen finns alltid att tillgå i plugg-in-programmet och PictoColor har en ganska omfattande on-line användarmanualer . Virtuella demonstrationer av iCorrect EditLab 5.0 Plug-in and det nya fristående programmet hittar du på PictoColor webbsajt

Sammanfattning

iCorrect Editlab Pro 5 är ett mycket bra verktyg för att göra färgkorrektion mer produktivt och användarvänligt för oss fotografer. Såväl för professionella som oss amatörer. När jag första gången testade iCorrect EditLab 3.0 blev jag redan då imponerad hur lätt programmet var att arbeta med samt kvalitén på resultat. Jag tyckte redan då att upplägget med de fyra stegen för färgkorrektion var bra och väl värda att utvecklas vidare. Detta arbetsflöde är ju i själva verket det man själv använder, även om man inte skulle ha detta program dvs.
  • Reducera eventuellt brus
  • Korrigera vitbalansen (Correct the white balance)
  • Välj svart- och vitpunkterna (Black and white point selection)
  • Kontrast, ljushet och övergripande mättnadsgrad (Contrast, brightness and global saturation)
  • Selektiva färgkorrektioner (Selective color correction)
  • Skärpning
Detta är också exakt den arbetsordning som iCorrect Editlab arbetar efter och som nu utvecklats vidare. Nu när vi nått version 5 har de flesta av mina tidigare invändningar från tidigare versioner åtgärdats.

Var nyfiken på hur det brusreducerings- och skärpverkyget skulle fungera. Testade på en bild jag tagit med min Canon S-60 och exponerad med ISO 200, dvs en del brus. Lägger man ner lite jobb att göra profiler för sin kamera och de olika ISO-talen och spara dessa kommer man inte så väldigt långt ifrån vad det dedikerade brusreduceringsverktyget NeatImage och skärpverktyget Focal Blade kan prestera. Fördel här är att det går så mycket fortare och blir så mycket billigare.

Även om iCorrec EditLab Pro är designat för alla typer av bilder har jag funnit att det fungerar speciellt bra för bilder tagna med digitalkameror. Speciellt nöjd var jag att se att PictoColor fortsatt inkludera full redigering av 16 bitar per kanal, då detta är det sätt jag föredrar att arbeta med. Det betyder att 16-bitars bilder, importerade direkt från en digital kamera lätt kan öppnas och färgkorrigeras. I själva verket kan iCorrect EditLab 5 hantera linjära ("Linear") bilder från digitala kameror, även om det slutgiltiga resultatet tenderar att behöva en lite ytterligare ökning i mättnadsgraden.

De fyra "stegvisa" redigeringsverktygen i PictoColor är speciellt framtagna för att användas i ordningsföljden -vänster till höger. Följer vi detta kan vi vara helt säkra på att nästa verktyg, det högra, inte negativt påverkar vad vi just utfört med det tidigare verktyget. Denna metod lyckas väl med att minska tidigare frustrationer, av att först korrigera för en sak för att i nästa steg kanske kastar bort vad man korrigerat för i ett tidigare steg. Om vi bortser från denna fördel kanske vi blir förlåtna om vi tänker tanken att iCorrect EditLab i själva verket inte erbjuder de duktiga och mer avancerade användare något som Photoshop inte redan kan göra. På ett sätt är detta sant, men jag har fått många mail från såväl professionella fotografer som amatörfotografer, som alla tycker att snabbheten och hur lätt det är att arbeta med färgkorrigering i iCorrect EditLab ändå gör detta Photoshop plugg-in-verktyg mycket användbart även för mer avancerade användare.

iCorrect EditLab 5 är kompatibel med Windows 98 fram till XP och för Mac Plattform OS 9.x och OS X. Insticksprogrammet är visserligen inte billigt (kostar $99.95) men väl värt pengarna tycker jag i alla fall. Behöver du färgkorrigera ett stort antal bilder har man snart tjänat in dessa pengar. Programmet ingår numera som en självklar del i mitt arbetsflöde när jag arbetar med digitala bilder från dels min kamera, Canon PowerShot S-60, som inskannade bilder från skannern Epson Perfection 1640 Photo

Ytterligare information om PictoColor produkter hittar du på http://www.picto.com/. Här hittar du en länk för ladda ner iCorrect® EditLab 5 User Guide som kan vara bra att läsa för kunna utnyttja programmet på bästa sätt.

Så här såg bilden ut från början. För musen över bilden så ser du slutresultatet. Lite imponerande faktiskt

I version 5.0 har man också lagt till funktioner för att kunna skärpa upp bilderna samt möjlighet till brusreducering. När man färgkorrigerar en bild är det oundvikligt att inte också öka eventuellt brus i bilden. Så att kombinera skärpning och brusreducering med färgkorrektion snabbar utan tvekan upp arbetsflödet
Ännu ett nytt verktyg är att man nu automatiskt kan göra om färgkortet till svartvit och med en musklickning göra om färgbilden till sepiafärg. (Anm. Du kan här jämföra med fler manuella metoder)

Att använda iCorrectEditLab Pro ingår, sedan flera år i mitt arbetsflöde, där jag använder programmet ofta och kan varmt rekommendera det. Har sparat mig mycket tid. Speciellt att bli av med färgstick.
Priset är US$ 99,95 och du kan köpa det här. Då hjälper du också till att sponsra denna sajt

Du kan också härifrån köpa Pictocolors alla produker såsom iCorrect Portrait som även den kostar US$ 99,95

Om man bara arbetar med porträtt kanske det nyare verktyget iCorrect Portrait är att föredra. Ger ännu bättre hudfärgs korrigering och är snabbare. EditLab Pro har förstås mer funktionalitet när det gäller att justera färger i en digital bild som denna här ovanför.

 

     Sidan 2 av 2    

Uppdaterades 5 februari år 2006