kan man låta  windows ICM färgmotor utföra konverteringen av färgrymden

 

Att skriva ut i Photoshop 6

på en Epson Skrivare i Windows-miljö

 Epson

 

By

Ian Lyons

 

Computer Darkroom Logo

A Computer Darkroom Tutorial
Översatt till svenska av Lars Ekdahl.
Med tillstånd från ILyons © oktober 2001

 

Alla som för första gången öppnar dialogrutan för Epson skrivarrutiner (Arkiv > Skriv ut) undrar säker vilka av alla valmöjligeter som är bäst för just mig och min Epson skrivare. Dokumentationen som följer med skrivaren ger ofta ingen bra vägledning annat än att säga- "välj Automatiskt" Då kan denna steg-för-steg instruktion ge alla nybörjare till Photoshop 6 en bättre vägledning att få utskrifter med hög kvalitet på sin Epson bläckstråleskrivare.

Översättarens anm: Fungerar i stort sett på samma sätt för min Canon bläckstråleskrivare modell S600)

Introduktion

Drivrutinsinställningarna är inte skrivarspecifika, så dom bör vara tillämpliga för alla nuvarande Epson bläckstråleskrivare och till och med för vissa äldre modeller från flera år tillbaka.

Vi PC-användare som använder Epson skrivare kan ibland känna oss olyckligt lottade och tycka att Epson inte ger oss alla nödvändiga verktyg för att ha full konroll över administrationen med färger. ICC-profilen som medlevereras till PC versionen av Epsons skrivarrutin är INTE en media/pappers profil. Så vad är den då?

Den enskilda ICC-profilen som levereras tillsammans med PC-drivrutinen kan ha ett namn såsom Epson Stylus Photo 1270, när man läser skrivarnamnet i dialogrutan för utskriftsformat i Photoshop. (Arkiv>Skriv ut>Inställningar). Emellertid kan man hitta ett annat namn/etikett på dessa profiler i Explorer som inte är lika självklara att förstå, t ex . Ee089_1. Denna profil definierar helt enkelt den optimala färgrymden för Epson skrivare och är sammankoppade med Color Settings, PhotoEnhance och ICM lägena; förutom att det finns en liten skillnad i gamma ligger den väldigt nära färgrymden för sRGB. När drivrutinen ställs in för några av dsa 3 funktionslägen behövs sedan inga ytterligare media profiler.

För att få bästa resultat när man använder en Epson skrivare tillsammans med Photoshop skall man således se till att ha såväl skrivarrutinen rätt konfigurerad som att även ha bildskärmen rätt inställd. Adobe har ju gett oss Adobe Gamma för att förenkla den senare kalibreringen. Jag har även gjort en omfattande instruktion hur Photoshops färgsystem skall ställas in samt även en guide för att kalibrera bildskärmen på denna sajt! Photoshop 6 Färginställningar.

 

Att få en acceptabel utskrift

Har man en Epson skrivare och Photoshop 6 har man två möjliga arbetssätt (metoder). Ingen av dessa är speciellt svåra att handskas med. I själva verket är 90% av inställningarna gemensamma för de bägge metoderna. Resultat från dessa bör bli MYCKET lika. Ändå tycker jag att du skall prova bägge och först därefter bestämma vilken som passar just ditt sätt att arbeta.

 

Metod 1 - Låt Windows ICM färgmotor utföra konverteringen av färgrymden

I dialogrutan för Skriv ut i Photoshop 6 "Arkiv > Skriv ut" kontrollera först att Källområde (Source Space) alternativet är förkryssat (1). I "Utskriftsområde"(Printer Space) och i rullgardinsmenyn för Profil (2) väljer vi "Färghantering för skrivare" (Printer Color Management (PCM)). Återgivning (Intent) är som du ser här gråmarkerat och kan inte ändras. Detta behövs inte heller då ingen konvertering sker inom Photoshop med denna metod

 

Image

Photoshop 6 - Dialogrutan för Skriv ut

 

Genom att välja Färghantering för skrivaren (PCM) bäddar man in "källprofilen för färgrymden" i bilden och instruerar på detta sätt Windows och Epsons skrivarrutin, att det finns lite konverteringsarbete att utföra, innan bilden skall skrivas ut. Så länge Epsons drivrutin är inställd på någon av dessa tre alternativ Color Controls, PhotoEnhance4 eller ICM sker konverteringsprocessen helt automatiskt och utan påverkan från användaren (Se punkt (10) under avancerade inställningar lite längre ned

Välj nu knappen för "Inställningar" (Setup). Följande skärmdump visar nu dialogrutan för Utskrifts format (Page Setup). I den med, gult markerade kvadraten för pappersin ställning, väljer du nu storlek och källa (size/source) för Papper samt Orientering (3).

 

Image

Photoshop 6 - Dialogrutan för Utskriftsformat (Page Setup)

 

Tryck nu på knappen för Egenskaper (Properties) (4). När sedan dialogrutan för för printer drivrutinen öppnas välj vilket typ av Media (5) som du vill använda. Nästa val är läget för "Manuell" (Custom) (6). Sista inställninge i denna dialogruta är knappen för Advanced (7).

 

perceptual

Huvud-Dialogrutan för Epson Skrivare

 

Välj nu den högsta Utskriftskvaliten(Print Quality) (8) som överensstämmer med den kombinationen av val av skrivare/medie du behöver. Halftoning (9) skall ställas in på High Quality. Color Management (10) skall ställas in på Color Controls, PhotoEnhance4 eller ICM , "it makes little difference other than the extent to which the user or Epson driver can further tweak the image before printing. Actually, tweaking an image in the driver is NOT really a good idea, most of these optional settings are for non-Photoshop users!" Min personliga preferens kommer att vara läget för ICM då man detta läga har kopplat bort justeringsreglagen för intensitet, kontrast o.s.v. och kopplar alltså bort det mesta av Epson's interna färg/kontrast behandling. Till slut , tryck på OK knappen och gå tillbaka till dialogrutan för Photoshop 6 utskrift.

perceptual

Innan du säger OK i dialogrutan Skriv ut (Print) bör du kontrollera i rullgardinsmenun att   "Printer Space" profilen (2) fortfarande är inställd på "Färghantering för skrivare". " (Printer Color Management (PCM)). Om den är inställd på något annat ställ genast tillbaka på "Färghantering för skrivare)".

 

återgivning

Drivrutin för Epson Utskriftformat - Avancerade inställningar (Advanced Settings)

 

Metod 2 - Låt PS6 färgmotor göra konverteringar för färgrymder

I dialogrutan för PS6 Utskriftformat "Arkiv > Skriv ut" kontrollera ordentligt att att källrymds (Source Space) Dokument alternativet är förkryssat (1) Vi väljer sedan "skrivarfärgrymden" (Printer Space) och från rullgardinsmenyn för Profiler (2) väljer vi ICC profilen för vår skrivare , t.ex.; "Epson Stylus Photo 1270". Återgivning /Intent skall vara inställt på Perceptual.

 

inställning för återgivning i  dialogrutan för PS6 utskriftformat

Photoshop 6 - Dialogrutan för Skriv ut

 

De återstående stegen för Metod 2 är identiska till Steg 3 fram till 10 från Metod 1 beskriven här ovanför.

Översättarens anm: Även om många foto- och grafikrelaterade produkter levereras med generella ICC_profiler är det naturligtvis bättre att bygga exakt uppmätte profiler för just din enhet. När det gäller att kalibrera och optimera alla bildenheter i ditt digitala fotolab kan du av förståeliga skäl inte uppnå perfektion. Framförallt gäller det överensstämmelsen mellan skärm och utskrift. Däremot kan du komma ganska nära förutsatt att också bildskärmen är kalibrerad förstås. Det är faktiskt så att det är den som man skall kalibrera först.

 

Avslutande Funderingar

Bägge metoderna fungerar i stort sätt lika bra och även om bilden är ett fotografi eller ett grafiskt konstverk, kommer dom att ge liknande resultat, om inte identiska. I teorin, borde Metod 2 ge ett marginellt bättre resultat då metoden ju använder Adobes egen motor för färgkonvertering, som är överlägsen Microsofts ICM motor. Detta oaktat, den ytterligare färgbearbetningen som görs av Epsons drivrutin internt reducerar de eventuella skillnader som finns till en nivå att de i realiteten blir omöjliga att upptäcka. 

Översättarens anm: Från sajten luminous-landscape.com citerar jag: The leading cause of confusion, anxiety and martial disharmony among photographers concerns printer settings. "What the hell are the correct settings for the dozens of buttons and dialogs in both the image editing program and printer driver?" This is the the most common question that I'm asked at seminars, and by e-mail (though usually somewhat more politely than this). But it does mirror the frustration that most people feel when confronted with the seemingly endless setting choices available

 

 

hur gör jag inställning för återgivning i  dialogrutan för PS6 utskriftformat      Page 1 of 1     

 

All Rights Reserved ILyons © 2001-2005