Hur får man bäst skärpa på sina digitala bilder?

Copyright Lars Ekdahl
© 2004-

Övriga Tips & Tricks digitala bilder

| Arbetsrymder - Kulörrymder | Begreppen dpi, lpi och ppi | Bilders storlek och upplösning | Bitdjup |review and utvärdering av ColorVision Spyder 2 PRO Studio | En teoretisk redogörelse om olika RGB arbetsrymder/färgrymder | Brusreducering på bästa och enklaste sätt | FocalBlade Reviewverktyg för skärpning av bilder |Filstorlek och upplösning | Utvärdering av BreezeBrowser | Förbättra bildkvalitén 1. |Förbättra bildkvalitén 2. | färgrymder |Autokorrigera färger på ett fotografi i Photoshop 7/ |Korrekturläsning på skärmen | Minnesstorlek på dina inskannade bilder |Ny PhotoShop CS6 färghanteringssystem | PhotoShop 7 färghanteringssystem || Photoshop CS färghanteringssystem | Photoshop 7 & CS och Färghantering vid utskrift | Photoshop CS 3 Färghantering |Photoshop CS4 färghantering | Ordlista |sepia toning av fotografi |Gör om ditt färgkort till ett svartvitt |Skanning och upplösning | Skärpa bilden via lagermask |Skärpa bilden via FocalBlade plug-in | Skärpningsverktyget PK Sharpener plug-in | Ta bort röda ögon| |kalibrera bidskärmen |Utvärdering av Lightroom 2 |Utvärdering av Lightroom 3 Ny|Utvärdering av Lightroom 5

Färger som inte kan återges (Out of Gamut): Färgkorrigering av fotografier i Photoshop

Out of Gamut: Color-Correcting Photographs in Photoshop: Bruce Fraser shares his approach to correcting color images in Adobe Photoshop, using Curves, Color Range selection, Hue/Saturation Adjustment Layers, and more.
(Definition: The phrase "out of gamut" refers to a range of colors that cannot be reproduced within the CMYK color space used for commercial printing. Graphics software is designed to work with images in the RGB color space throughout the editing process. The RGB color space has a much wider range of discernible colors than CMYK. When you print an image it must be reproduced with inks and these inks cannot reproduce the same range of colors that we can see with our eyes. Because the gamut of color that can be reproduced with ink is much smaller than what we can see, any color that cannot be reproduced with ink is referred to as "out of gamut." In graphics software, you often will see an out of gamut warning when you select colors that will shift when an image is converted from the RGB color space used in the editing process, to the CMYK space used for commercial printing.) Translated into Swedish during December 2001, by Lars Ekdahl with permission from the publisher

Jag får ofta frågan: Hur färgkorrigerar man en bild på enklaste sätt? Mitt svar är alltid detsamma: Fixa till de neutrala färgerna och resten brukar följa med. Det är riktigt att det inte alltid är så enkelt. Att fixa till de neutrala färgområdena löser inte alltid dina färgsticks problem, men ändå förvånansvärt ofta. Leta efter något i bilden som du tycker bör vara neutralt, det kan vara vitt, svart eller grått. Om du återställer dessa , så kommer du att finna att övriga färger också faller på plats.

De verktyg jag alltid använder för att uppnå detta är Kurvor, Info Paletten och en av Photoshops egna arbetsrymder. Det kan verka lite underligt att ta med arbetsrymden som ett av arbetsredskapen, men det finns ett mycket bra skäl för detta. Photoshops arbetsrymder (färgrymder) är naturligt avvägda för grått. Det betyder på klarspråk att med samma siffror inställda för RGB (rött, grönt och blått i paletten Färg), kommer detta att ge samma nyans av grått, svart och vitt. Så är ofta inte fallet med färgprofilerna till bildskärmarnas eller skannrarnas färgrymder och nästan aldrig för RGB-rymderna för skrivare. Så använder du dessa profiler i dina färginställningar för Photoshop blir det mycket svårare att skapa neutrala färger. (Vill du lära dig mer om detta finns en instruktion på engelska och en på svenska).

Ta bort färgstick
Låt oss titta på ett exempel. Bilden i Figur 1 har uppenbara färgproblem. Jag har i alla fall aldrig sett ett klarblått klippblock och jag antar att inte heller du har sett ett sådant. Det är nog helt uppenbart att hela bilden har ett kraftigt blåstick.

färgomfång
Figur 1: Ett blåstick förvanskar denna bilden.
Även om just denna bilds färgstick är så uppenbart, är det alltid en god vana att kontrollera siffervärdena i Info paletten för att vara helt säker. Det är inte alltid så lätt att särskilja ett blåstick från ett cyanstick, ett grönstick eller ett gulstick. Åtgärderna för att korrigera skiljer sig mycket åt. Därför är det bra att verkligen veta vilken färg som saknas eller som det finns överflöd av.

Jag använder mig av Info Paletten för att fastställa pixelvärdena. Info Paletten läser alltid pixelvärden av enskilda pixlar. De exakta värdena som indikeras beror på två saker: Vilken förstoringsgrad i % du betraktar bilden i och inställningen för färgpipetten. Den senare påverkar siffrorna som visas i Info Paletten och då spelar det ingen roll vilket verktyg du använder. Jag ställer alltid in färgpipetten -- som på Punktprov -- som då hämtar färgdata från enskilda pixlar -- i stället för ett medelvärde av 3x3 eller 5x5 som ger ett medelvärde av pixlar(25st). Nackdelen med Punktprovet är dock att du måste vara försiktig och välja ut pixlar som är representativa för bilden och inte något slumpartat brus från skannern. Fördelen är ändå att man kan vara mycket exakt och skulle man vilja ta ett medelvärde istället kan man Zooma ut till under 100  (Betraktar man vid 50% tar man prov på 4 pixlar istället.)

Anm: Orden kulörrymd/färgrymd får i Sverige lite slarvigt ofta beskriva egenskaperna hos såväl filformat som egenskaperna för digitala och analoga system. Typ skrivare och bildskärmar. Detta medför problem för oss, eftersom vi måste kunna skilja mellan olika tekniska enheters färgbeskrivningsförmåga och egenskaperna hos olika matematiska baserade färgsystem.
         På engelska är det lättare att hålla isär begreppen. Där använder man working space för att beskriva olika filformats färgbeskrivningsstandarder(vilket förstås inbegriper gränserna för färgåtergivning) , medan olika analoga och digitala systems kulöromfång betecknas med ordet gamut . Alltså översätter jag Gamut till Kulörrymd

färgomfång     Sida 1 av 5     färgkorrigera fotografi  
Tillbaka