Out of Gamut: Färgkorrigering av Fotografier i Photoshop
hur färgkorrigerar man ett fotografi  med hjälp av Photoshop 6,     Sida 2 av 5     hur färgkorrigerar man ett fotografi  med hjälp av Photoshop 6,
Nästan alltid börjar jag med att leta efter områden som jag tror skall vara neutrala. Figur 2 visar RGB värdena som erhållits från två olika ställen på klippan i förgrunden.
justeringslager

justeringslager
Figure 2: The Info palette displays the pixel values for two different cursor locations.


I detta fall bekräftar info paletten att vi har ett generellt överskott på blått. (För att få ytterligare bekräftelse tog jag prov på fler ställen -- snön och bakgrunden, till exempel -- och alla visade en övervikt på blått)

Prova med Kurvor
Photoshop erbjuder många lösningar på detta problem med för mycket blått, men mitt val förblir alltid Kurvor. Om jag emellertid skulle arbeta med en bild där bitdjupet är större än 8 kan jag endast arbeta direkt på bilden då justeringslagret nu inte längre är tillgängligt. (Vill du läsa mer om detta kan du gå till "The High-Bit Advantage"). För 8-bitar per kanal bilder använder jag alltid Justeringslagret i Kurvor, dels för att det ger mig största flexibilitet, dels för att när du använder Justeringslager för att redigera bilden, blir alla beräkningar utförda samtidigt du lägger samman lagren. Detta sätt försämrar bilden mycket mindre än om varje justering du gör skulle tillämpas på bilden vid varje steg eller åtgärd. (Du skapar ett justeringslager, från lagermenyn, Lager > Nytt Justeringslager och sedan väljer du typ av justeringslager från de undermenyer du då får upp. Du kan också klicka på ikonen för justeringslager (cirkeln som är hälften vit/hälften svart) i lagerpaletten och sedan välja nytt lager från den rullgardinsmeny som då poppar upp. Vilken metod du än väljer så är arbetssättet identiskt så fort dialogrutan för kurvor har öppnats.

Denna dialogrutan har ett verktyg som oftast förbises -- den grå (mittersta) pipetten . Den grå pipetten (neutrala färger) uppför sig annorlunda än sina mer välkända svarta och vita kusiner. De svarta och vita pipetterna tvingar helt enkelt pixeln du klickar på att bli målvärdet för verktyget (Du ställer in målvärdena genom att dubbelklicka på pipetten) , och justera resten av bilden med samma mängd. Den grå pipetten uppför sig lite annorlunda. Den flyttar färgpixeln du klickar på mot målvärdet medan den behåller sin ursprungliga intensitet och en del av sina färger. Återigen justera resten av bilden med samma värde. Detta verktyg är mycket användbart för att fixa till de neutral färgerna. Ibland är det faktiskt det enda du behöver göra och i de flesta fall en bra utgångspunkt för ytterligare arbete.


justeringslager     Sida 2 av 5     justeringslager  

Tillbaka