Hamnat utanför Färgområdet: Färgkorrigering av Fotografier i Photoshop
nyans och mättnad     Sida 4 av 5     nyans och mättnad
Det är faktiskt så att det är mycket enklare att använda en ny kurva än att försöka ge sig på att börja kröka den gamla.

Figur 5 visar en kurva jag gjort som tar bort färgsticket vi hade av cyan. Lägg märke till att jag satt ditt några fästpunkter vid mitten-tonerna och trekvarts-tonerna för att hindra att kurvan skall kunna påverka annat än högdager och kvart tonerna. Det är ju på det senare stället som färgsticket florerar. Några delar av snön har kanske fortfarande lite cyan i sig men ser ändå ganska naturliga ut.

färgstick
Figure 5: Ytterligare justeringar med hjälp av kurvor har nu avlägsnat färgsticket med cyan från snön.
Fult runt kanterna
Det kvarstår ett problem: Den kontrastrika snökanten har fortfarande ett otrevligt färgstick av grönaktig cyan som även breder ut sig till djurets päls. Detta är inte möjligt att justera i ett steg med hjälp av kurvor. Om vi skapar en kurva som neutraliserar färgkanterna med färgsticken kommer vi att förvränga färgerna på andra håll i bilden. Jag måste här finna ett sätt att göra en mer selektiv färgjustering. Här är ett sätt att göra en sådan.

Först gör jag ett färgområde av de skarpa färgkanterna genom att välja >Färgområde från > Markering, överst i menyraden för Photoshop.


Översättarens anm: Trycker du ner CTRL-tangenten får du upp färgbilden i dialogrutan. Klicka på kanterna vi skall färgjustera. Tryck nu ner Skift-tangten istället och klicka på den vita konturen av färgsticket som nu syns som en markering. Klicka tills denna är markerad så mycket som möjligt, utan att för mycket annat kommer med. Justera med Överstrålningen tills du får en markering du är nöjd med. Du kanske måste göra om det några gånger innan du hittar rätt och/eller kommer underfund med hur detta fungerar.
nyans och mättnad
Figure 6: Genom att göra en färgområdesmarkering kan vi ställa in siktet på de oönskade gröna kantlinjerna.
Med denna markering fortfarande aktiv, gör jag ett nytt Nyans/Mättnads lager genom att klicka på ikonen för justringslagret i Lager paletten. Välj sedan Nyans/Mättnad från menyn du då får upp. Så snart man skapar ett justeringslager, medan man har en markering aktiv, använder justeringslargret denna markering som en lagermask. " I desaturate the selection by 100 percent -- completely, in other words -- by dragging the Master Saturation slider all the way to the left."
nyans/mättnad
Figur 7: Genom att använda ett justeringslager för Nyans/Mättnad har vi kunnat få ner mättnaden på färgsticken för de oönskade kantlinjerna .
Detta är en hjälp på vägen, som man kan se i Figur 8, med det är ändå långt från perfekt: Färgområdesmarkeringen tog inte med tillräckligt mycket av färgkanterna som hade det fula färgsticken.
nyans och mättnad
Figur 8: Så här ser bilden ut efter det att den lämnat justeringslagret för nyans/mättnad via en lagermask
För att göra den slutgiltiga justeringen behöver jag skapa en ny lagermask. När jag siktar in mig på justeringslagret för Nyans/Mättnad, genom att klicka på dess symbol i lagerpaletten, dyker lagermasken upp som en kanal i kanal paletten. Jag aktiverar lagermask kanalen genom att klicka på dess symbol i kanalpaletten. Jag gör den dock osynlig genom att klicka bort ikonen med ögat i Kanal paletten. Detta för att jag skall kunna se effekterna av bildredigeringen.

Först använder jag filtret Gaussisk oskärpa på lagermasken för att mjuka upp kanterna på markeringen och även ge ett visst mått av ludd. Målet är att framställa ett urval av gråa nyanser längs kanterna på masken. Detta till skillnad mot en plötslig övergång från svart till vitt. Så fort vi fått vårt urval av gråa nyanser, kan vi redigera masken för att kontrollera de yttre färgkanterna. I en lågupplöst bild, räcker det med 1 pixels oskärpa. I en högupplöst bild använder jag större värden på radien, eftersom kanterna vi försöker att påverka innehåller fler pixlar än i en lågupplöst bild. Om vi vill att masken skall ha grå värden över hela kanten på den högupplösta bilden behöver vi också ha en större radie för Gaussisk Oskärpa.


färgstick     Sida 4 av 5     nyans och mättnad  

Tillbaka