Out of Gamut: Färgkorrigering av Fotografier i Photoshop
Previous Page     Sida 5 av 5     Next Page
Oskärpan ger inte så mycket skillnad som man kan se. Den verkliga trollkonsten ligger i nästa steg. Jag använder mig av Nivåer för att nu ändra kontrasten i lagermasken och knuffa ut tillräckligt med pixlar mot det vita för att på så sätt få bort de fula färgsticken i ytterkanterna på snön och pälsen. (En lagermask är helt enkelt en 8-bitars kanal. De svarta pixlarna i lagermasken skyddar de underliggande pixlarna att påverkas medan de vita tillåter full påverkan. De grå påverkas endast delvis och med hur mycket beror på styrkan av den grå kulören.) Medan jag drar det vita ingångsreglaget (den ofyllda lilla pyramiden) till vänster tvingas fler och fler av lagermaskens pixlar mot vitt vilket tillåter att de underliggande pixlarna får en lägre mättnadsgrad. Att använda nivåer för att tvinga pixlarna antingen mot svart eller vitt -- ett radikalt grepp som skulle förstöra de flesta bilder -- har i just detta fall exakt den effekt på lagermasken vi önskar och som också syns på nedanstående figur 9.

Figur 9: Genom att använda Nivåer kan vi ändra kontrasten i lagermasken för att på detta sätt minska mättnaden i kantytorna (minska färgsticken).
Men hur fungerar detta om vi arbetar med en fil med stort bit- pixeldjup? Varken Färgområde eller Justeringslager finns tillgängligt om vi arbetar med en fil som har ett större färgdjup per kanal än 8 bitar. Antingen får du konvertera bilden till 8 bitar men det finns även ett sätt att komma runt detta som kanske inte är helt uppenbart. Först gör du en dubblett av bilden och konverterar ner dubbletten till 8 bitar per kanal. Sedan gör du ditt val i Färgområde, lägg till Nyans/Mättnads lagret och ändra sedan kontrasten i lagermasken och knuffa ut tillräckligt med pixlar mot det vita för att på så sätt få bort de fula färgsticken i ytterkanterna på snön och pälsen som vi gjorde här ovan tills du uppnår önskad effekt.

Återgå sedan till din " högbitars" bild och välj Ladda Markering från Välja menyn. Du ser då att du kan ladda ner lagermasken från duplikatets Nyns/Mättnads lager som en markering. Gör så och tillämpa samma Nyns/Mättnads justering, som du gjorde på duplikatet, fast nu på " högbitars" bilden. Med denna teknik, kommer du att upptäcka att det faktiskt är ganska enkelt att göra selektiva ock lokala redigeringar, trots att verktygen för att göra detta, först verkar att inte vara tillgängliga.


Figur 10: Den färdiga bilden
Noterade du att vi gjorde två olika slags korrektioner av de neutrala kulörerna i bilden vi jobbat med? De två första justeringarna vi gjorde i Kurvor korrigerade alla kulörerna i bilden och fick dom i rätt balans. De två sista justeringarna vi gjorde med glidreglagen för att ta bort färgsticket vi hade i kanterna på snön och pälsen påverkade inga andra kulörer i bilden. Men det fick helt enkelt bilden att se OK ut. I de flesta fall klarar du säkert din färgkorrektion med endast den första typ av korrektion och det är, enligt min mening, den absolut snabbaste sättet att få rätt färgbalans. Men när du gjort detta och fortfarande ser något som är fel måste detta fixas till också. En färg som du innerst inne vet skall vara neutral men är färgad (som ytterkanten på snön i bilden vi just arbetet med måste vi fixa detta också). Gör alltid den totala korrektionen först och sedan den mer selektiva om du finner det nödvändigt.
Home     Sida 5 av 5      

Tillbaka