Att arbeta med Filläsaren i Photoshop CS

Copyright Lars Ekdahl
© 2004-

Övriga Tips & Tricks digitala bilder

| Arbetsrymder - Kulörrymder | Begreppen dpi, lpi och ppi | Bilders storlek och upplösning | Bitdjup |review and utvärdering av ColorVision Spyder 2 PRO Studio | En teoretisk redogörelse om olika RGB arbetsrymder/färgrymder | Brusreducering på bästa och enklaste sätt | FocalBlade Reviewverktyg för skärpning av bilder |Filstorlek och upplösning | Utvärdering av BreezeBrowser | Förbättra bildkvalitén 1. |Förbättra bildkvalitén 2. | färgrymder |Autokorrigera färger på ett fotografi i Photoshop 7/ |Korrekturläsning på skärmen | Minnesstorlek på dina inskannade bilder |Ny PhotoShop CS6 färghanteringssystem | PhotoShop 7 färghanteringssystem || Photoshop CS färghanteringssystem | Photoshop 7 & CS och Färghantering vid utskrift | Photoshop CS 3 Färghantering |Photoshop CS4 färghantering | Ordlista |sepia toning av fotografi |Gör om ditt färgkort till ett svartvitt |Skanning och upplösning | Skärpa bilden via lagermask |Skärpa bilden via FocalBlade plug-in | Skärpningsverktyget PK Sharpener plug-in | Ta bort röda ögon| |kalibrera bidskärmen |Utvärdering av Lightroom 2 |Utvärdering av Lightroom 3 Ny|Utvärdering av Lightroom 5

 

Adobe Photoshop CS

Photoshop CS logga

Att arbeta med Filläsaren

By - Ian Lyons
Translated into the Swedish language during September 2004 by Lars Ekdahl from the origional document

  

 

logga

A Computer Darkroom Tutorial

 

När Adobe först lanserade Photoshop CS fanns många förbättringar avseende dels hur Filläsaren arbetade och dels när det gäller dess flexibilitet. Trots detta, nu många månader senare, kan man konstatera att den fortfarande förbryllar många, såväl nya som erfarna användare. Denna s.k. "tutorial" är ämnad att ge dig en bättre förståelse av de nya egenskaperna och hur Filläsaren kan inkorporeras i ditt digitala arbetsflöde..

 

Vad filläsaren är och inte är!

Låt oss börja med vad den nya filläsaren inte är! Filläsaren är inte en ersättare för Windows Explorer eller Apple Finder. Med andra ord; Filhantering är inte vad Filläsaren är avsedd till. I viss mening kan man tänka sig Filläsaren som en Digital Ljus- låda, men det skulle vara att förbise det faktum att den gör mycket mer än att bara låta den digitala fotografen förhandstitta på en bunt bilder innan redigeringen av dessa. Filläsaren är ett verktyg för ditt arbetsflöde, och har framtagits för att fotograferna som jobbar med digitala bilder bland annat skall kunna : förhandsgranska bilderna, märka upp och ordna upp dem; söka efter och redigera metadata och nyckelord; dela automatiskt filgrupper via den förbättrade Filläsaren. m.m. Filläsaren har också förmågan att kunna automatisera olika förlopp i Photoshop såsom: byta namn, skriva in metadata, konvertera råfiler från digitala kameror, bygga kontaktkartor och skapa webbaserade fotoalbum samt också kunna skapa PDF presentationer. Tyvärr har all denna flexibilitet också ett pris, som har gjort att många användare inte fullt ut förstått hur man maximalt skall utnyttja detta verktyg. Trots detta, med en omsorgsfull konfigurering och en bättre förståelse av hur Filläsaren processar och "cachar" bilder kommer man att kunna uppleva ett avsevärt bättre arbetsföde i Photoshop.

>En mer utskriftsvänlig version av denna "tutorial" (790 Kbytes) finns för er som föredrar att läsa den "tutorial"i ett bekvämare format. Klicka på PDF-ikonen för att ladda ner den engelska originalversion av detta dokunment.

 

menybild

Figur 1 - Utformningen av Filläsaren (Utgångsläget)

 

Del 1 - Konfigureringen av inställningar i Filläsarens (File Browser) Preferenser (Preferences)

Nyckeln till att maximera prestandan hos Filläsaren ligger i att först se till att de speciella inställningarna för preferenserna är optimalt konfigurerade för att passa just dina önskemål. Filläsarens preferenser kan dels konfigureras från Photoshops egen dialogruta för Preferenser (Preferences) (hittas längst ner på menyn för Edit på en PC eller Photoshop menyn på Mac) dels från Edit menyn på själva Filläsaren. Egentligen spelar det ingen roll varifrån du konfigurerar din filläsare, bara du gör det riktigt. Så vad betyder egentligen de olika valmöjligheterna? När skall man avvika från de förinställda värdena och skall man egentligen bry sig överhuvudtaget?

Jag skall ta den sista frågan först. Svaret på denna är JA, du skall bry dig för gör du fel val i preferenser, så finns det stora möjligheter att datorn kan komma bli så seg att du t.o.m. tror att den stannat. Figur 2 här nedanför visar de förinställda värdena för preferenserna i Filläsaren. Att vara helt ärlig så finner jag egentligen väldig få, om ens någon anledning att inte använda dessa förinställda värden. Det har emellertid framförts rätt högljudd kritik, från en hel del användare, angående dessa förinställda värdena , varför det kanske kan vara på sin plats att jag belyser var och en med mina egna tankar. Förhoppningsvis kommer följandeförklaring att kasta något ljus över varför en del användare upplevt en avsevärt lägre prestanda, när man uppgraderat till Photoshop CS. Jag har också lagt till några tips under genomgången, markerade med denna blinkande röda stjärna.

 

Image

Figur 2 - Förinställda värden (Default) i Filläsarens preferencer

 

Bearbeta INTE större filer än: (Do not process files larger than) ------- MB. Värdet du väljer här bestämmer filstorleken från vilken Filläsaren kommer att skapa Tummnagelbilder (Thumbnail) och Förhandsvisa (Preview)  bilden. Ju större filstorlek ju längre kommer det att ta att skapa tummnagelbilderna och förhandsvisningsbilderna. I en mapp med många stora bilder (Speciellt bilder med många lager) kan det vara möjligt att Filläsaren kommer att ta flera minuter, ja även timmar att automatiskt generera alla de Tummnagelbilder och bilder för förhandsvisning (Preview) Är det så att du arbetar med många filer innehållande många lager bör du hålla dig till det förinställda värdet eller t.o.m. lägre kanske>.

Tips: Att skapa bilderna för förhandsvisning (Preview) och tummnagelbilder(thumbnails) för de större bilderna eller bilderna med många lager kan man också vänta lite och göra detta vid ett senare tillfälle om man så vill, genom att då helt enkelt klicka på bildikonen i Filläsarens tummnagelpalett .

Visa (Display): ---- Most Recently Used Folders in the Location Popup. Det förinställda värdet är 10 och jag ser ingen anledning att ändra på detta. För er som ännu inte kommit fram till var man skall hitta Location Popup så har jag markerat detta med röd text i skärmdumpen figur 1 längst upp på sidan. (och menyraden längst upp).

Skräddarsydd tummnagelstorlek: ----px bred (Custom Thumbnail Size: ---- px Wide). Det förinställda värdet för skräddarsydd tummnagelbild har en bredd på 256 pixlar och för de flesta användare kommer detta nog att vara mer än tillräckligt. Att välja en större storlek kan vara en fördel när man använder en stor skärm eller när man skapar en skräddarsydd layout för sin Filläsare med fokus på tummnagelbilder( typ  Figur 11 på sidan 3).

 

Options

Tillåt bearbetning i bakgrunden (Allow Background Processing). Detta alternativ är inte förkryssat i det förvalda läget och vanligtvis skall man lämna det så, okryssat alltså. När detta läge är förkryssat kommer programmet att: samla in metadata, skapa tummnagelbilder, och bilder för förhandsvisning under tiden man jobbar med annat i Photoshop. Problemet med att låta Photoshop jobba med detta i bakgrunden är att PS då kommer att använda mycket processorkraft och detta kan göra allt annat arbete i Photoshop mycket segt. Denna seghet kan vara betydande och kan t.o.m. få den mest kraftfulla dator att upplevas som om den t.o.m. stannat. I bästa fall kommer man endast att uppleva en del underligheter på skärmen eller bland verktygen, som att verktygen : Healing Brush och Clone Stamp blir långsamma eller inte svarar överhuvudtaget eller att skärmen blir slö att återställa sig efter att man zoomat eller tillämpat ett filter. Såvida du inte har en mycket bra anledning att göra annorlunda är det klokt att låta detta alternativ vara kvar i sitt förinställda värde (okryssat).

Tips:Användare av Photoshop, som har till vana att minimera (minimising) Filläsaren, tillåter då faktiskt i själva verket den att då arbeta i läget för Background Processing, vilket kan förklare att dom upplever att prestandan är lägre än förväntat. Alltså i detta fall även när detta läge i preferenser är okryssat. Man skall alltid STÄNGA Filläsaren när man inte använder den eller åtminstone vara medveten om att när man minimerar den, så kommer den fortfarande att arbeta i bakgrunden.

High Quality Previews. Att det förinställda värdet här är "På" betyder att Filläsaren skapar bilder av förhållandevis hög kvalitet vilket möjliggör att man kan betrakta stora förhandsvisningsbilder i helfärg. Om man sätter detta värde till "Av" kommer det att betyda att bilderna som förhandsvisas INTE kommer att återges i så noggranna färger och möjligtvis kanske även kan bli pixeliserade. enda fördelen är att dom kommer, tack vare detta, att skapas avsevärt snabbare. Det är också värt att notera att när man skapar tummnagelbilder/bilder för förhandsvisning från digitala kameror kommer Filläsaren att få mycket av informationen, som hör ihop med varje bild från Camera Raw´s databas eller individuella MP (Extensible Metadata Platform)sidecar files. Detta betyder att när du ändrar vitbalansen eller på annat sätt redigerar bilden inom Camera Raw så är det resultaten av dessa redigeringar som kommer att förhandsvisas. Figure 12 på sidan 3 visar en skräddarsydd layout med fokus på stora, högkvalitativa förhandsvisningar.

Återge Vektorfiler (Render Vector files).

Som namnet antyder tillåter detta alternativ Filläsaren att antingen skapa eller låta bli att skapa bilder för förhandsvisning för vektorbaserade format typ PDF och EPS. Om du inte har ett mycket bra skäl att kryssa för detta alternativ är det bäst att låta det förvalda värdet AV vara kvar.

Ta ut XMP Metadata från Icke bildfiler (Non-Image Files).

Detta alternativ göt det möjligt för Filläsaren att ta ut metadata från filer typ bildinformationsfiler "the sidecar files" som skapats av program som typ Adobe Illustrator. För närvarande ser jag ingen anledning att aktivera detta alternativ.

Keep Sidecar Files with Master Files.

Detta är utan tvekan den viktigaste inställningen i dialogrutan för Filläsaren, och om jag inte hade tid eller utrymme för att förklara vad detta gör skulle jag helt enkelt bara säga - "Lämna det på".  Varför säger jag lämna det på? Helt enkelt genom att göra så, kommer man att säkerställa att allting du gör med eller i dina bilder (t.ex nyckelord, flaggor, metadata) i filläsaren kommer att registreras och lagras i en sidofil som alltid följer med originalbilden. Detta arbetsflöde kan ytterligare förbättras genom att också konfigurera preferenserna för Camera Raw, att också lagra individuella bildinställningar i sidofilen. (Se figur 3 här nedanför)

 

Image

Figur 3 - Preferencer för Camera Raw

 

Tips: Du har säkert redan noterat att det inte finns några kommandon i Filläsarens Editmeny avseende Copy eller Move. För att flytta bilder drar man dom helt enkelt och släpper dom där man vill ha dom. Motsvarande för kopiera är att man för Mac trycker ner Option tangenten eller Alt tangenten för (PC) allt medan man drar bilderna till den nya platsen. Du skall också ta för vana att använda Filläsaren när du behöver Rotera, Byta namn and Ta bort bilder, då detta säkerställer att alla viktiga sidofiler (sidecar files) och/eller cachefiler hålls uppdaterade och riktiga. Med andra ord, hantera dina bilder i Filläsaren och lämna Explorer eller Finder till icke bildrelaterade filer.

Figur 4 här nedanför visar inställningarna till min egen skräddarsydda Filläsare. Med dessa inställningar är jag tillförsäkrad en något så när snabb uppbyggnad av bildcashen tillsammans med en stor och färgmässigt noggrann återgiven tummnagelbild, för de olika skräddarsydda layouter som jag använder. Lägg märke till att den enda ändringen , från de förinställda värdena, är inställningen för storleken på tummnagelbilderna.

 

Image

Figur 4 - Skräddarsydda Preferencer för Filläsaren

 

Forts. på sid. 2

 

Previuos page     Page 1 of 3     Next Page

 © 2004-2005 Ian Lyons All Rights Reserved
Översatt 09-2004 av Lars Ekdahl