Previuos page     Page 2 of 3     Next Page
forst. från sid.1

 

Del 2 - Bygga upp Cachen

Nu skall jag diskutera en aspekt i Filläsaren som verkar kunna förvilla de flesta användare - nämligen Cachen! Så fort du pekar på en mapp, innehållande dina bilder, kommer Filläsaren omedelbart att kontrollera om den redan har en registrering om dess innehåll. För nya mappar kommer du att se textmeddelandet "Getting directory file list" och för mappar vars innehåll har ändrats (t.ex. de som har flyttats eller bytt namn), kommer du att se "Updating directory file list" in the window status bar. Denna registrering tillskrivs vanligtvis Filläsarens Cache och består av 3 filer för varje mapp( d.v.s tummnagelbilder, bilder för förhandsvisning och metadata). Men om man söker på sin hårdisk kommer inte att hitta något som heter "File Browser Cache". För att hitta cachfilerna måste man leta i dedicerade mappar som kan hittas under: "Users/yourname/Library/Application Support/Adobe/File Browser/Photoshop CS" på en Mac eller " \Documents and Settings\user\Application Data\Adobe\File Browser\PhotoshopCS " på en PC. För att göra saker och ting enkelt, kommer jag att kalla denna cache för Dynamisk cache, då den hela tiden uppdateras. Om man inte hittar någon för denna mapp, kommer Photoshop först att att starta processen att bygga den, och som diskuterades i Del 1 kan detta ta alltifrån några få sekunder till flera timmar.

Att bygga upp den dynamiska cachen från början följer alltid samma ordningsföljd: att få tummnagelbilderna, samla in all metadata samt skapa en bild att förhandsvisa. De preferenser som jag tidigare föreslog bör i de flesta fall vara de mest lämpliga, men det kan också vara beroende på hur du i praktiken lagrar dina bilder på hårddisken. I de återstående avsnitten av del 2 skall jag närmare förklara de fyra kommandon som användes för att handha cachen i Filläsaren.

 

Image

Figur 5 - Filmenyn för Filläsaren

 

Som jag nämnde här ovanför, att flytta eller döpa om en existerande mapp betyder att Filläsaren behöver återuppbygga ett dynamiskt cache avseende denna mapp och som vi vet kan detta bli tidskrävande.Filläsaren tillhandahåller dock ett hjälpmedel för att tillförsäkra att denna tid blir så kort som möjligt. Dock måste detta användas på rätt sätt och vid lämpligt tillfälle. Genom att välja Exportera (Export) Cache från filmenyn, instruerar vi i själva verketFilläsaren att skapa en lokal version av den dynamiska cachen för den valda mappen. Återigen vill jag för enkelhetens skull kalla denna version av cachen för Lokal cache.

Så var är det för speciellt med den lokala cachen?

Jo, den lokala cachen är statisk. Det betyder att den inte kommer att uppdateras när bilder läggs till eller uppdateras i mappen. Den lokala cachen skapades första gången av data ur den dynamiska cachen. När den lokala cachen en gång exporterats lagras den sedan som tre olika filer.(d.v.s. AdobeP8M <metadata>, AdobeP8P <bilder för förhandsvisning> och AdobeP8T <tummnagelbilder>) i samma folder tillsammans med de verkliga bilderna. På så sätt kommer all data som hör ihop med bilderna, som fanns i foldern när den lokala cachen först skapades, att sparas. Denna data inkluderar: tummnagelbilder och bilder för förhandsvisning, metadata, flaggor en massa hel del annan viktig information .

Det finns argument för och emot att exportera cachen men jag tror nog att fördelarna mycket överväger nack-
delarna.En av nackdelarna som du säkert redan har upptäckt är diskutrymmet på hårdisken ökat. Detta beror ju på att man nu har två versioner av cachen som lagrats på hårddisken (en dynamisk och en statisk). Dock kan man betrakta den lokala cachen som en backup , som också kommer att minska tiden för återuppbyggnad av den dynamiska cachen om så skulle behövas.Det bästa av allt är att du kan spara bilderna tillsammans med cachfilerna på en CD eller DVD. Du är då säker på att att kunna använda dessa omedelbart.

Tips:Om du döper om en bild eller fil, vidhängande metadatan, roterar eller flaggar   en bild kom då ihåg att ALLTID exportera cachen. Den lokala cachen håller ju, som du kanske kommer ihåg, inte automatiskt reda på ändringar så du måste manuellt uppdatera den så fort du gjort någon ändring på en bild i mappen.

Så vad gör egentligen kommandot Bygg en Cash för undermapparna (Build Cache for Subfolders)? Detta är lite mer komplicerat och kan kanske lättare förklaras via ett exempel från verkliga livet. Figur 6 visar mappstrukturen som jag brukar följa vid varje fotograferingstillfälle. Huvudmappen för fotona från detta tillfälle kommer att innehålla ett antal undermapper. I exemplet som visas i figur 6 har varje undermapp fått datumnamn och/eller vilken kamera som använts den dagen. Detta kan dock variera mycket beroende på de olika förutsättningarna vid fotograferingstillfället.

 

Image

Figur 6 - En typisk struktur för en arbetsmapp

 

Såvida inte du instruerar filläsaren att bygga en cache också för för undermappar, kommer den inte att leta längre än till den valda mappen. Ta det exempel med mappen Iceland 2004 Raw Images i figur 6. Genom att peka på denna mappen kommer Filläsaren nu, (by default,) att cacha detaljer ur innehållet i denna mappen (i.e.10 subfolders). Eftersom denna folder själv inte innehåller några bilder kommer således inga tummnagelbilder, metadata eller bilder för förhandsvisning att dyka upp i filläsarens fönster. För att bygga upp en användbart cache; d.v.s.extrahera tummnagelbilderna, samla in metadata och skapa bilderna för förhandsvisning måste du antingen peka på varje individuell mapp eller välja "Bygg cache från undermappar" ("Build cache for Subfolders") från Fil-menyn. Var också medveten om att genom att välja "Bygg cache från undermappar" kommer Photoshop att sätta in alla sina resurser (normally depicted by the progress bar appearing on screen) för att bygga upp cachen. Det betyder att du inte kommer åt Photoshop förrän cachen är klar. Det behöver inte vara dåligt men tro inte för det att detta påtagligt kommer att snabba processen att bygga cahen för undermapparna.

This brings me to a "Gotcha". När du väljer "Bygg cache från undermappar " ("Build cache for Subfolders") låt dig inte luras att tro att du kan fortsätta med att välja "Export the Cache". Om du gör allt detta, så händer följande, att de tre filerna som är associerade med huvudmappen (Iceland 2004 Raw Images) kommer att exporteras. Om det funnits bilder i den mappen också, så skulle den lokala cachen ta datan för dessa men ingen lokal cach skulle ha exporterats avseende innehållet i de individuella undermapparna. För att på rätt sätt exportera cachen måste du nämligen individuellt välja varje undermapp och sedan välja Exportera Cach! Visserligen tidskrävande men värt besväret. De två sista Fil-kommandona som jag har markerat är Tömm Cachen (Purge Cache) och Purge Entire Cache.

Som tur är, att tömma cachen är något som du mycket sällan kommer att behöva göra. (t.ex. om den skulle bli fördärvad) Med kommandot "Purge Cache" så tar du bara bort den dynamiska cachen för den valda mappen; så om du tidigare skapat en lokal cache så kommer den versionen att vara kvar. Det är faktiskt just det, att den lokala cachen förblir kvar, som förbryllar många användare. Att så fort man tömt cachen så dyker alla tummnagelbilder upp igen. Huvudvärken blir än värre när någon, kanske i desperation väljer, Purge Entire Cache Med detta alternativ raderar man nämligen alla dynamaiska cachfiler men återigen förblir den lokala cachen intakt. Så vad händer? Jo alla tummnagelbilder dyker upp igen. Enda sättet att få bort den lokala cachen från en mapp är att manuellt ta bort den. Kom ihåg att förutom kommandot Export Cache kommer alla andra cachrelaterade kommandon endast ett påverka den dynamiska cachen.

 

Part 3 - Att arbeta med bilder

När väl filläsaren är klar med att ha byggt upp cachen för en viss mapp och/eller undermappar är det dags att starta arbetet med att byta namn, tillhörande detaljer beträffande upphovsrätt, sortering, flaggning o.s.v. Dock är det nog så att varje enskild fotograf behandlar denna del av sitt arbetsflöde som passar honom/henne bäst. Det blir nog så, att också du så småningom. kommer att upptäcka att Filläsaren har alla de verktyg som behövs för att göra detta på ett snabbt och enkelt sätt. I mitt eget fall brukar jag börja med att byta namn på bilderna innan jag bifogar informationen avseende upphovsrätten. Följande skärmdump visar mitt normala förfarande,

Figur 7 visar innehållet i en undermapp från Islandsprojektet efter ett den kopierats till min hårddisk och att Filläsarens cache blivit uppbyggt. Mappen innehåller bilder och de 3 filerna som utgör den lokala och statiska cachen som diskuterades i Avsnitt 2.

 

Image

Figure 7 - Bildmapp innan namnbyte

 

Byta namn på bilderna

  • Markera mappen som innehåller de bilder du vill byta namn på.
  • Välj Batch Rename från Filläsarens Automate meny.
  • Konfigurera fälten i dialogrutan för "Batch Rename dialog" på passande sätt.
  • Klicka OK
  • Kom ihåg att exportera cachen. (detta är MYCKET viktigt.)

 

Image

Figur 8 -Buntvis ändra namn i Filläsaren (File Browser batch Rename)

 

I exemplet som visas här ovanför har filerna fått namn som associerar till platsen där fotografierna togs samt ett 4-siffrigt digitalt nummer. Kom ihåg att man måste starta med nummer 1 för första bilden. För att vara säker på namnbytet är OK mellan olika operativsystem markerar jag rutan för Compatibility. Figur 9 visar bilderna med sina nya namns.

 

Image

Figur 9 - Bildmapp efter namnbyte på bilderna

 

Nästa steg är att lägga till detaljer beträffande upphovsrätt. För detta ändamål har jag skapat en File Info mall (Photoshops eller Filläsarens Fil- meny), som också innehåller information avseende min hemsida, o.s.v. Jag rekommendera att du gör likadant. Med en mall som byter namn på bilderna och infogar metadata är processen ganska enkel. Utan en mall måste du skriva in informationen i det redigerabara fälten.

 

Bifogad (Appending) Metadata

  • Markera mappen som innehåller bilderna och väljVälj alla (Select All) menyn Edit i Filläsaren - Cmd+A (Mac) or Ctrl+A (PC)
  • Om du redan har gjort en mall kan du klicka på den triangelknappen ( inringad med rött på skärmdumpen) på paletten, för metadata för att öppna menyn. Annars måste du skriva in informationen för var och en av repektive fält.
  • Välj lämlig mall så kommer Filläsaren automatiskt att skriva in informationen om upphovsrätten till filen Choose the relevant template and File Browser will automatically (eller som en "sidecarfil" om bilden är i råformat).
  • Exportera cachen (återigen, detta är mycket viktigt)

 

Image

Figure 10 - Bifogad Metadata

 

Förloppet att skriva metadatan till filen kan ta några minuter för en mapp innehållande att stort antal bilder så var lugn. När det hela väl är klar kan du bränna de de namnbytta och upphovsmarkerade bilderna till en CD eller DVD så har du en backup för säkerhets skull.

Översättarens anm: Själv har jag både livrem och hängslen.Har en extra, extern, hårddisk på 120GB där jag alltid lägger en kopia av alla bilder. En gång i månaden kopierar jag även ner på en DVD

Forts. på sidan 3

 

Previuos page     Page 2 of 3     Next Page

 © 2004-2005 Ian Lyons All Rights Reserved
Översatt 09-2004 av Lars Ekdahl