Previuos page     Page 3 of 3     Next Page
Forts. från sid.2.

 

Del 4 - Skräddarsy utseendet på Filläsarens fönster

Följande skärmdump visar layouten för två av de skräddarsydda fönstren jag använder till Filläsaren när jag arbetar mig genom arbetsgången beskriven i Del 3 . Den första (Figure11) är idealisk när man tittar på stora Tummnagelbilder och granskar Metadata. Jag använder den andra (Figur 12) när jag behöver mer detaljrikedom när jag förhandstittar på bilder .

 

menybild

Figur 11 - Skräddarsydd Layout med Fokus på Metadata och tillhörande Tummnagelbilder

Som jag nämnde tidigare använder jag layouten i figur 11 när jag förhandstittar på bilder och enstaka gånger skriver in Metadata till mina bilder. Du kan dels använda mallar dels de redigerbara fälten illustrerade av symbolen med pennan att skriva in Metadata eller alternativt med kommandot Filinformation (File Info) som man hittar under menyn File.  Redigerbar Metadata kan inkludera: detaljer om bilden, information om upphovsrätt (copyright), personlig information, nyckelord för att underlätta sökning o.s.v. Du bör notera att när det gäller råformat (raw) för kamerabilder kommer dessa data inte att infogas i själva bilden utan istället lagras som en XMP "sidecar" fil i samma folder som originalbilden.

Tips: Normalt kan inte XMP (Sidecar) filerna ses i Filläsaren. Vill du kunna läsa dom, för att vara säker på vad som står där, välj då Unreadable Files från menyn View .

 

menybild

Figur 12- Skräddarsydd Layout med fokus på Hög kvalitet på bilderna vid förhandsvisning

 

Konfigureringen av layouten i Filläsarens för Photoshop CS begränsas endast av hur skicklig du själv är att ändra parametrarna för själva Filläsarens fönster. När du väl knuffat och dragit de olika paletterna till den storlek och den plats du är nöjd med, är det sedan bara en fråga om att spara denna layout genom att använda kommandot Save Workspace , som kan hittas under menyn för Photoshop Window.

 

Image

Figur 13 - spara dina skräddasydda layouter för Filläsaren

 

På en Macintoch kan Filläsarfönstret flyttas till en andra bildskärm, men tyvärr inte när det gäller Windows. Det senare p.g.a begränsningar i mjukvaran fråm Microsoft. Självklart begränsar detta storleken på fönstret att inte kunna flytta Filläsaren till en annan bildskärm. Men med lite planering och användning av snabbkommandon bör det fortfarande vara möjligt att maximera fönstret utan att splittra din arbetsyta (skrivbordet ) på bildskärmen allt för mycket.

Tips: Håller man ner tangenten Option för Mac altenativt Alt för PC, allt medan man musklickar på en bild för att öppna den, kommer Filläsaren automatiskt att stängas. Om bilden är i raw-format kommer Adobe Camera Raw plugin automatiskt att öppnas.

Slutligen! Denna "tutorial" har bara skrapat lite på ytan när det gäller vad Filläsaren kan göra, då jag undvikit att diskutera mer i detalj egenskaper som Automation och Metadata. Om du behöver en mer omfattande förklaring i något av dessa ämnen rekommenderar jag att du läser några av följande ämnen och åtminstone en av nedanstående böcker: -

  • Real World  Adobe Photoshop CS av David Blatner and Bruce Fraser,

  • Real World Camera Raw for Photoshop CS av Bruce Fraser, och

  • Adobe Photoshop CS for Photographers av Martin Evening.

 

 

Previuos page     Sidan 3 av 3     Next Page
 © 2004-2005 Ian Lyons All Rights Reserved
Översatt 09-2004 av Lars Ekdahl