Photoshop 6 färghanteringssystem
 

Photoshop 6 & Färghanteringssystemet

By

Ian Lyons

 

Translated into the Swedish language during October 2001 (och modifierad maj-2002) by Lars Ekdahl from the origional document
När Photoshop 6 lancerades, i slutet på augusti år 2000, koncentrerades budskapet mest på nya fördelar som förbättrat interface, ökat stöd för vektor grafik, förbättrade lagereffekter, o s v . Tyvärr nämndes väldigt lite om färghanteringsprinciperna. Ändå har sättet som Photoshop arbetar med färger i dokument/bilder förändrats avsevärt, nu till det bättre .
 

Denna artikel vill förklara de större förändringarna och ge förslag till hur det nya färghanteringssystemet skall ställas in. Läsaren skall inte se mina rekommenderade inställningar som "de bästa ", endast som en utgångspunkt för att starta processen. Läser du artikeln noggrant hoppas jag du kommer att förstå varför jag ändå gjort vissa bestämda val.

 

Tutorial Index

För att snabbt komma till en speciell sida klicka bara på den understrukna texten

Sidorna 1 to 3    Introduktion and Bildskärmskalibrering

Sidorna 4 to 5   Färginställningar för Photoshop

Sidan 6           Färghanteringsprinciper ( Color Management Policies) , Konverteringsalternativ, samt Avancerade kontroller (Advanced Settings)

Sidorna 7 to 9   Enkelt utfallsprov och utskrift (Soft Proofing and Printing)

Sidan 10        Tilldela en profil (Assign Profile), Konvertera till profil (Convert to Profile) samt Spara som (Saving Files).

 

 

Färghanteringssystemets ABC

Typiskt är att varje Apparat, vi använder bilder i, kommer att återge färgerna olika. Färgerna vi ser vid ett tillfälle under bildarbetet kommer sällan eller aldrig att motsvara färgen du ser i nästa steg. Med andra ord, färg är apparatberoende. Skälet att ha ett Färghanteringssystem (CMS som betyder Colour Management System) är att upprätthålla en överensstämmelse, få samma "upplevelse" av färger från olika enheter (t ex bildläsare/skannrar, bildskärmar, skrivare, o s v.) genom hela kedjan. 

Ett Färghanteringssystem kan bestå av tre baskomponenter, nämligen: -

  • Apparatoberoende färgrymd. Vanligtvis kallad för färgmodeller eller färglägen.
  • ICC/Colorsync profiler för varje enhet (skrivare, bildläsare/scanner, bildskärm, digitalkamera, etc.) som beskriver karakteristiken för varje enhet.
  • Colour Matching Module (CMM) är ett program som används för att utföra räknearbetet i samband med färgkonverteringar. Till CMM:en (inbyggd i Photoshop) skickas bildens färg, källprofil och utprofil för bearbetning och omräkning.

Ett typiskt "Arbetsområde för en färgmodell" kommer att involvera bilddata som passerat utefter hela kedjan - från bildläsare - till - dator - till - bildskärm - och skrivare (se diagrammet här nedan).  För att minimera färgavvikelserna som härrör sig i huvudsak från stora skillnaderna i färgrymd för varje enhet måste vi ge CMM information i form av enhets "Profiler" som noggrant beskriver färgomfånget för varje enhet. De flesta enheter är försedda med allmänt omfattande "Inbäddade" profiler som beskriver dem ganska bra, men för verkligt noggranna färgmatchningar skall du allvarligt överväga att skaffa antingen en "Skräddarsydd" profil för varje enhet som gjorts yrkesmässigt eller så köper du din egen profil-mjukvara. Jag känner till 3 företag som specialiserat sig på detta och som jag återkommer om närmare lite senare.
Översättarens anm: Eftersom alla färgmodeller, utom Lab, varierar beroende på maskinvara, bildkärm, skrivare etc. måste Photoshop ställa in färgområdet för att uppfylla dina önskningar. Det finns inget som till exempel en enda CMYK-färgmodell. Istället finns det mänger med skrivarspecifika CMYK-färgmodeller. De här färgmodellerna inom färgmodeller kallas arbetsområden.

 

Image

 

Det är också värt att påpeka att även om de flesta billigare, flatbädds- eller filmskannrar för konsument kan arbeta med ICC/ColorSync, skall du vara medveten om att de tenderar att begagna sig av sRGB som "källan" för färgdjup. Detta färgdjup är olämpligt för högkvalitativ bildbehandling, där bilden skall skrivas ut på en skrivare eller bli till film för senare tryckning. En del tillverkare som t ex Nikon, Polaroid and MicroTek tillåter att man skannar och sparar bilden i den "valda" färgrymd vi bestämt vid just detta tillfälle. Tyvärr lovar andra tillverkare samma sak men i verkligheten är "källan" för färgdjup ändå alltid "sRGB". Dessutom, är bilden sällan eller aldrig levererad till Photoshop med en inbäddad profil (i.e."tagged"). (ASCI text indikatorer med vilket man omger text och bilder för att tilldela ett speciellt format eller "styles"). Emellertid kan det nya kommandot Tilldela profil , som introducerats med Photoshop 6, hjälpa till att få bukt med några av de problem som fel färgdjup kan orsaka

 

In med det Nya

Om vi för ögonblicket lämnar åt sidan de förändringar i gränssnittet, som hänför sig till hur man konfigurerar Photoshops färghanteringssystem, ser vi att den största och mest omfattande förändringen är; stödet för "dokument/bild specifik" färg. I Photoshop 5, är det "the Working Space" som definierar hur alla öppna bilder visas. Därför, för att kunna förhandsgranska en bild noggrant måste den vara i exakt samma "Färg-Arbetsområde"" som är preciserat i Photoshop 5 "RGB Setup" dialog.  I Photoshop 6 , definieras emellertid Arbetsområdet i Färginställning och har betydelse på tre olika typer av bilder nämligen: -

  1. nya bilder och dokument;

  2. existerande bilder och dokument som inte har en inbäddad profil; och

  3. bilder/dokument utan inbäddad ICC/ColorSync profil (t ex "otaggade bilder/dokument" typiskt sådana från digitalkameror  och/eller billiga flatbäddsläsare , etc.).

"Med specifik bild" färg menas att det är den inbäddade profilen som bestämmer hur bilden kommer att visas och inte Photoshops Arbetsområdet. Med Photoshop 6 kan flera bilder, var och en med sitt eget unika Arbetsområdet vara öppna samtidigt och var och en visas exakt och precis. (förutsätter naturligtvis en väl kalibrerad och profilerad bildskärm).

En annan viktig förändring är frånvaron av kryssrutan för "Display Using Monitor Compensation". Det är inte så att Adobe har tagit bort denna egenskap från Photoshop, men dom har gjort en ny konfiguration så att användaren inte lika lätt kan stänga av detta. Skall förklara närmare senare hur man ändå kan ta bort detta, om man så skulle vilja.

Notera också att några nya kommandon har introducerats, nämligen "Tilldelad profil", "Konvertera till profil" och "Korrekturinställningar". De två första finner du under "Bild > Läge" menyn överst i Photoshop, och den sista under "Visa menyn". Jag kommer att diskutera var och en av dessa mer i detalj senare

Jag kan hålla på länga att tala om varje ny ändring som är gjord i Photoshop 6.0 men jag lämnar dessa förklaringar till dem som verkligen förstår i detalj Photoshop 6.0:s färghanteringssystem, nämligen Andrew Rodney och Chris Murphy.  Deras texter kan läsas på http://www.digitaldog.net och respektive http://www.colorremedies.com

Notera också att förutom de mer påtagliga interface skillnaderna; Att Photoshop 6 för Mac and PC delar på praktiskt taget samma grunddrag. Därför kommer den Mac OS baserade skärmdumpen nedan att vara väl så användbar även för PC-användare. Naturligtvis kommer det alltid att finnas skillnader, men vad beträffar dessa artiklar kommer bilderna vara begränsade till skriva ut och spara dina bilder.

 

Del 1 - Bildskärms kalibrering och Karakterisering

När man öppnade Photoshop 5 för första gången fick man upp en dialogruta "configure the colour management system" wizard, men en sådan lyx finns inte i Photoshop 6. Innebär att nya användare redan här har en klar nackdel.

Låt oss ändå nu starta vår egen kalibrering och karakterisering av vår bildskärm. Det gör vi genom att använda den nu bekanta Adobe Gamma du hittar i Kontrollpanelen.

Adobe Gamma är ett tillbehör i"Kontrollpanel " som du når från "Apple Menyn > Kontrollpanelen" på en Mac och "Start > Inställningar> Kontrollpanelenl" på en PC. Innan vi kör Adobe Gamma, 
  • är det bäst att du haft din bildskärm påslagen åtminstone i 30 minuter;
  • arbeta gärna i normalt dagsljus när du kalibrerar en bildskärm med Adobe Gamma;
  • Ställa in hårdvaru-vitpunkten på din bildskärm; Den kan, från början, vara inställd på 9300oK, vilket är alldeles för blått för vårt ändamål. Detta är en hårdvarujustering, och hur du gör beror på vilken bildskärm du använder. De flesta monitorer har en egen kontrollpanel. Är du osäker vilket värde du skall skriva in kontrollera dokumentation du fick, med din bildskärm (Översättarens personliga rekommendation, om du är osäker, är 6500K dagsljus)

Ett annat bra tips är att ställa in "Färgen på ditt skrivbord" till grått. Mac användare kan göra detta via "Apple Menyn > kontrollpaneler" och sedan välja  "Utseende". Windows användare skall välja "Start  > Inställningar > Kontrollpanelen" och sedan "Bildskärm".(Denna neutrala färg ger mer rättvisa åt dina bilder när du tittar på dem i bildskärmen)  Att använda Adobe Gamma Guiden ger sig mycket själv när man stegar sig fram i menyn men jag har inkluderat några fler tips med dessa skärmdumpar.

Step 1

När Adobe Gamma öppnas för första gången skall du välja mellan metoderna "Steg-för-steg" och "Kontrollpanelen" Det är troligen enklast att använda " guiden."

 

how do I configure my gamma , ICC Profiles and an Epson inkjet printe

 

Step 2

Använd din bildskärmsprofil eller välj en som ligger nära. Är du osäker välj Adobe default monitor profile eller också sRGB, det gör inte så stor skillnad eftersom allt vi gör är att definiera startpunkten.

 

Image

 

Innan vi fortsätter till nästa steg, se till att ge profilen ett unikt namn och inkludera gärna datumet.

 

Översättarens Anm: Norman Koren har en utmäkt artikel som förklarar färghantering: Why color management?

 

Home     Sida 1 av 10     Next Page

 

All Rights Reserved ILyons © 2000-2005; Translated into the Swedish language, during October 2001, by Lars Ekdahl and with permission by ILyons