tilldela profiler     Page 10 of 10     tilldela profiler
 
tilldela profiler
 

Del 4 - Vad är det mer som är Nytt och Förbättrat?

En intressant fråga! På sidan för inställningar av Färgrymder/Arbetsrymder och val av inbäddade profiler ser vi att kommandot Profil till Profil från Photoshop 5 inte finns där längre, några kommer säkert att säga tack och lov; Andra gråter fortfarande. Men ingen behöver bekymra sig. Adobe har försett oss med ett nytt och mer effektivt kommando som fungerar på ett i stort sätt liknande sätt, nämligen Konvertera till profil (Convert to Profile). Dessutom har man lagt till ett nytt kommando - Tilldela profil(Assign Profile). Detta kommando tillåter att användaren tilldelar till en bild, en profil, utan att bilden faktiskt omvandlas.

Slutligen har dialogrutan för Spara som genomgått några få men ändå betydelsefulla förändringar som också har fått lite nya egenskaper. Jag kommer också att diskutera dessa.

 

Tilldela en profil

Du hittar kommandot Tilldela Profil under menyn Bild > Läge vilket ger dig möjlighet att välja och tilldela bilder vilken som helst av de tillgängliga färgprofilerna. Själva kommandot är ämnat för några få arbetsuppgifter. Såsom vid tillfällen när bilder skannats in i Photoshop via en Twain modul eller ett skanner paket där det inte finns någon möjlighet att bädda in en ICC/ColorSync profil.

Låt oss anta att de tre färgrymderna (working space) RGB, SMYK och Grå är inställda på AV(NO). Då kommer en bild som skannats in i Photoshop och som INTE har någon inbäddad profil att "tilldelas", "förhandsvisad" (previewed) och därefter "sparas" i den nuvarande färgrymden. Det är nu uppenbart att detta inte kanske är den mest passande färgprofilen (colour space) att redigera i eller spara bilden i. Så förutsatt att att användarna har tillgång till den rätta färgprofilen kan vi nu göra den rätta tilldelning av profil

Det är viktigt att notera att till skillnad från kommandot Profil till Profil i Photoshop 5, så omvandlas INTE bilden nu med kommandot Tilldela Profil. Kommer alltså inte att ändra antalet pixel värderna för RGB. Kommandot helt enkelt instruerar Photoshop om vilken aktuell färgprofil du önskar att bilden skall redigeras i och betraktas i.(Eftersom pixlarnas färgvärden inte ändras med kommandot visas de gamla pixlarna i det nya området, vilket innebär att färgerna kan ändras på skärmen. Det resulterar i det egendomliga förhållandet att om du inte konverterar pixlarna byts färgen, medan den inte byts om pixlarna ändras).

 

tilldela profil

 

Andra möjliga användningsområden för Tilldela profil är möjligheten att ta bort en redan inbäddad profil (ingen färghantering överhuvudtaget av bilden) eller att tilldela en korrektionsprofil till en bild som användaren är helt säker på, har fått en felaktig profil inbäddad (definierar en ny källprofil).

 

Konvertera till profil

Kommandot Konvertera till profilsom man hittar i menyraden Bild > Läge är egentligen en färbättrad version av den tidigare Profil-till-Profil. Med Profil-till-Profil hade vi möjlighet att fastställa den redan inbäddade färgprofilen(source space)i vår öppnade bild (och möjligen också få den helt fel). I Photoshop 6 är detta inte längre möjligt då den tilldelade profilen är låst ( Se Profile:Adobe RGB(1998) i skärmdumpen här nedanför) Enda sättet att ändra denna källprofil är via kommandot Tilldela profil vi just beskrivit här ovanför.

 

tilldela profil

 

I ovanstående exempel visar jag en bild med den inbäddade profilen (Source Space = Adobe RGB) som kommer att konverteras till en bild i ColorMatch (Målsystem)(Destination Space). Varje gång vi gör denna omvandling kommer det att vara profilen för målsystem (destination space) som bäddas in i bilden så fort den sparas. Konvertera till profil ändrar antalen (d v s pixel värdena). Genom att checkrutan Förhandsvisa(Preview) nu införts får användaren möjligheten att jämföra konverteringar med och utan Svartpunktskompensering Black Point Compensation, Använda gitter(Dithering) eller någon av de fyra alternativen för Återgivning(Intents). Denna möjlighet att förhandstitta på omvandlingarna är en stor fördel och skall inte underskattas. Du kan ha stor hjälp denna möjlighet för att få din bild så bra som möjligt
Översättarens anm. Från Stefan Ohlsons utmärkra sajt på http://www.sfoto.se citerar jag:"I många fall ger skrivardrivrutinens färghantering färger som avviker från det som funnits på skärmen.I så fall är det bättre att redan i Photoshop konvertera bildfilen till den färgrymd som skrivaren arbetar i. Arbetsgång: Efter det att bilden har fått det önskade utseendet på skärmen sparas bildfilen. Därefter går du till ”Profil till profil…”. I den dialogruta som då öppnas kan du konvertera bilden från den färgrymd som du har bearbetat bilden i till den färgrymd som du kommer att skriva ut den i.

konvertera till profil Metoden att skriva ut en bild enligt Profil-till-Profil i Photoshop 5.x, har här alltså en motsvarighet!

Det är så att en del användare föredrar att använda kommandot Konvertera till profil(Convert to Profile) för att förbereda sina bilder för utskrift, på ett liknande sätt som dom gjorde med kommandot Profil-till-Profil i Photoshop 5. Fördelen med detta hanteringssätt är att det tillåter en mycket noggrann förhandsvisning av hur bilden kommer att skrivas ut och ger dessutom användaren möjligheten att också använda (och förhandsvisa) de olika omvandlingsalternativen.

 

Image

 

Om du skulle välja detta tillvägagångssätt för utskrift välj då helt enkelt Samma som källa (Same as source) (direkt motsvarighet till RGB i Photoshop 5) som Utskriftsområde (Print Space). Övriga inställningar samma som angetts tidigare. Tänk på att drivrutinen för skrivaren måste vara inställd i läge No Color Adjustment

 

konvertera till profil

Inställningar som behöver göras i Photoshop dialogruta för skriv ut!

 

Lägg också märke till, att medan det i de tidigare exemplen, Källsystemet (Source Space) var samma färgrymd som i Photoshop Färgsystem (Working Space) i dialogrutan färginställningar, är det nu namnet på profilen för det medie (t.ex din skrivare) du skall välja i Konvertera till profil (e.g. Epson Stylus Photo 1270 Photo Paper). Kom ihåg - gör om din bild till din normala Photoshop arbetsrymd innan du sparar den.

 

Spara som

Sist men inte minst, den nya dialogrutan för Spara som ger möjligheter till nya och användbara funktioner. Egentligen är de flesta inte nya alls; bara deras platser i Photoshop är nya.

Checkrutan för ICC-profil(Embed Profile) fanns tidigare i dialogrutan för Photoshop Profilinställningar(Profile Setup). Den huvudsakliga skillnaden är att från att ha haft en inverkan på såväl var och en, som alla filer som sparats, är det nya valet i dialogrutan för Spara som specifik för den bild som skall sparas. Du kan välja att ha den eller också stänga AV.Det senare altenativet är i de flesta fall ett dåligt val. Notera också att du här ser vilken profil som bäddats in.

Skärmdumpen här nedanför visar hur dialogrutan ser ut på ettMac OS system; PC Windows versionen är lite annorlunda men funktionerna är identiska

 

konvertera till profil

Spara som - Mac OS Version

 

De andra alternativen spara-alternativen som som finns i denna dialogruta är de som är förenade med Lager, Alpha Kanaler, Anteckningar, etc. Återigen kan man välja att inte ha dessa ikryssade och således spara bilden utan lager, etc. Möjligheten att Spara som en kopia blir ikryssad automatiskt så fort du avmarkerarLager, vilket undviker att du får en onödigt extra arbete.

 

Slutsats

Jag skrev i ingressen att Photoshop 6 har fått många nya och också kraftfulla möjligheter och som en del blivit helt förbigångna av många redaktörer i många tidningar som testat ock skrivit om Photoshop 6.0. Det starkt förbättrade färghanteringssystemet är en sådan nyhet vilket är mycket synd då bara den förbättringen försvarar en uppgradering. Lite har dock Adobe sig själv att skylla då man inte berättade ordentligt om dessa förbättringar.Ännu värre är tycker jag att man inte lyckats dokumentera de nya inställningarna på ett klart och entydig sätt.

Jag hoppas därför att denna artikel gett dig en insikt i hur Photoshop 6 skall konfigureras. Självklart kommer varje användare att ha sina egna preferenser men principen är lika för alla. Precis som ett gott ledarskap ger en mer produktiv arbetsmiljö ger ett bra färgkontrollerat arbetsflöde ett mer produktiv upplevelse med Photoshop. Så nu när vi ställt in allt vi behöver i Photoshop 6 kan vi sätta igång med arbetet att skapa och redigera bilder med vetskapen om att vad vi ser på bildskärmen kommer vi också att se när vi skriver ut.

 

 

tilldela en profil till din bläckstråleskrivare     Page 10 of 10     tilldela en profil till din bläckstråleskrivare

 

All Rights Reserved ILyons © 2000-2005