<
hårdvaruvitpunkte     Page 3 of 10     hårdvaruvitpunkt
Fortsättning från sida 2
 

Steg 7

Att välja"hårdvaruvitpunkt" för din bildskärm är numera en ren formalitet. Även de mest inbitna teoretikerna är numera överens om att 6500oK är det bästa värdet för de flesta bildskärmar.

Du har kanske redan ställt in Hårdvaru -vitpunkten, via knapparna, på din bildskärm? De flesta bildskärmar har ofta ett förinställt värde på 9300oK, så det är bäst du kontrollerar vad din skärm nu är inställd på.

Att välja 6500oK ger såväl den renaste som ljusaste vitpunkten som också är den som mest överensstämmer med dagsljus. Känner du dig riktigt säker på vad du gör, kan du istället välja "Mät" alternativet. Var dock beredd på en kamp! Du kan då exempelvis välja 5000oK, men detta värde ger vanligtvis en något mörkare och mer gulaktig vitpunkt.

 

vitpunkt för din bildskärm

Steg 8

Mitt råd är att ha inställningen för Justerad Vitpunkt "samma som hårdvara". 

Trots detta, kan det finnas tillfällen att välja en annan arbets vitpunkt för din bildskärm om den nu skulle avvika från hårdvaruvitpunkten vi valde i förra steget. Till exempel, om din hårdvaruvitpunkt är 6500oK, men du vill redigera en bild vid 5000oK  då detta värde kanske mest representerar den miljö bilden normalt kommer att betraktas i. Du kan då ställa in 5000o K, för justerad vitpunkt och Adobe Gamma kommer att justera skärmen därefter: Var dock medveten om att tillvägagångssättet också starkt påverkar grafikkortets s k färg-LUT (gäller Mac). Lite beroende på vilket grafikkort du har kan skärmen se riktigt ful ut på vissa system. Ställ nu därför in "Samma som hårdvaran " för att undvika problemet som just beskrivits.

 

justera gammavärdet

 

Steg 9

Då skall allt var klart. Om vi fyllt i rätt skall du nu ha optimala inställda värden för ljushet, kontrast samt färginställning för din bildskärm.

Gör en snabb kontroll genom att klicka på Före" och "Efter" radio-knapparna. Om du tycker det ser bra ut tryck på mittknappen "Slutför" och sedan högerknappen "Spara" för att spara profilen. När den väl är sparad finns den tillgänglig att användas av såväl ditt operativsystem (Windows, Mac eller Linux) som av Photoshop.

 

Image

 

Den största fördelen med Adobe Gamma är att den är gratis medan tredje parts produkter kan kosta upp till lika mycket Photoshop. Dessa använder sig emellertid av någon form av "hårdvara" och inte "ögongloben" för att göra mätningarna. Detta ger en mer noggrann kalibrering förstås.

Det finns ett antal av 3:e parts alternativ till Adobe Gamma som du kan köpa från företag som Color Vision, Monaco Systems eller Praxisoft.

Du hittar dom på följande Internet adresser URL:er enligt följand: -

GretagMacbeth - http://www.i1color.com 

 

Vet du var dina ICC/ColorSync profiler hamnat på för plats i din dator?

Profilerna hittar du här!:

För Windows 98 och 98 Second Edition - i mappen windows/system/color 

För Windows 2000 och ME - i under-mappen som kallas system32/spool/drivers/color 

För Mac - ColorSync profiles hittar du i mappen System Folder/ColorSync Profiles

 

Part 2 - Photoshop 6 Färginställningar

Nu startar vi arbetet med att konfigurera Photoshop för hur vi vill, att programmet skall hantera färger i våra dokument och bilder. Detta görs i den nya dialogrutan för "Färginställningar" som du hittar under menyknappen "Redigera"

 

Image

 

Den nya dialogrutan för "Färginställningar" är själva kontrollrummet för färghanteringssystemet i Photoshop 6.0 och som kontrollrum ser det vid första anblicken komplicerat ut. Det förinställda värdet på Inställningar är vanligtvis "Webbgrafikstandard", men detta är verkligen inte bästa valet alla gånger. Så ju snabbare vi får in våra egna värden ju snabbare kan vi börja arbeta med Photoshop på ett, för oss själva, mer profficionellt sätt.

 

 

Previous Page     Sida 3 av 10     Next Page

 

All Rights Reserved ILyons © 2000-2005; Translated into the Swedish language 2001 by Lars Ekdahl, with permission by ILyons