färginställningar för photoshop 6     Page 4 of 10     färginställningar för photoshop 6
Denna och efterföljande sidor ännu ej översatta då jag väntar på svensk version av Photoshop 7
 

Jag kommer att gå igenom varje avsnitt i dialogrutan för "Färginställningar" steg för steg. Lägg märke till avsnittet "Beskrivning" längst ner. När du för musen över de olika rullgardins menyerna etc , kommer du här att se en informativ beskrivning om vad varje meny gör. Prova gärna. Observera också kryssrutan "Avancerat läge ", längst upp till vänster.Tycker du redan nu skall markera denna genom att klicka med musen i rutan. På så sätt kommer du att se allt som "Färginställningar" har att erbjuda. Troligen kommer en del av detta att vara relevant, endast för de mest avancerade användarna av Photoshop.

(Översättarens anmärkning:
1) Under avsnittet Färginställning kan man göra alla de inställningar som påverkar hur Photoshop bearbetar kulörer. Att separera bilder med hjälp av ICC-profiler är idag det vanligaste sättet. Under Färghanteringsprincip talar du om på vilket sätt befintliga kulörer och profiler ska hanteras.
2) Beträffande avancerat läge kan det vara bra att har den markerad under denna övning. Men när du är klar med färginställningarna se till att Perceptuell är markerat på snabbmenyn Återgivning. Avmarkera sedan Avancerat läge, klicka på OK och sätt aldrig din fot där igen.
3)Inget kulörsytem uppfyller både att vara anpassat efter hur vi upplever kulörer och samtidigt vara fysikaliskt exakt. Läs gärna denna utmärkta informationsfolder om färghantering i pdf-format från ColorCenter som kan du kan ladda hem här. Denna broschyr är en introduktion till färghanteringssystem och förklarar dess ökande betydelse i den grafiska branschen.(602Kb).

 

Photoshop 6 färghanteringssystem

 

Det första avsnittet är benämnt "Inställningar"; och är en rullgardinsmeny med en lista av fördefinierade Photoshop inställningar plus kanske några du själv lagt in och sparat? Du behöver dock inte bekymra dig så mycket om detta avsnitt ännu

 

colour matching module

 

Färgsystem( Kulörsystem eller "Working Spaces" på engelska)

Nästa avsnitt i färginställningar heter "Färgsystem", och som jag diskuterade tidigare är det till för att bestämma kulörrymden för vissa typer av bilder, nämligen de 3 jag nämnde tidigare.

Översättarens anm: Detta är ett systematiserat sätt att hålla reda på färgerna. Eftersom det finns så många sätt att beskriva färger och kulörer och eftersom de flesta är väldigt beroende, av egenskaper hos den enhet som håller reda på kulörerna, är behovet av ett system som håller reda på färgerna stort. Tanken med färghanteringssystem (kallas också kulörsystem) är att beskriva de olika enheternas färgegenskaper på ett enhetsoberoende sätt. Denna beskrivning kallas för en profil och är en uppslagstabell med exempelvis RGB-värden i en kolumn och CIE-värden i den andra Det kan också vara CMYK-värden i en kolumn och CIE-värden i den andra. Med denna metod har man en uppslagtabell för varje enhet och denna tabell kan användas för att översätta färgvärden mellan enheterna så att färgerna upplevs så lika som möjligt på alla enheter.( Bildskärm, utskrift från printer osv.) För att kunna visa bilder på skärmen måste de vara i RGB och således måste bildskärmens RGB-färgrymd användas för att färgerna skall bli korrekta. Inget kulörsystem uppfyller dock att vara anpassat efter hur vi upplever kulörer och samtidigt vara fysikaliskt exakt. CIE-systemen ( Internationella belysningskommisionen har skapat detta kulörsystem) är exakta, men svåra att relatera till. NCS (Svenskt kulörsytem som användes mest inom textil- och måleribranscherna) är lätt att använda, men inte lika exakt. RGB ( Ett additativt kulörsystem som används för digitala bilder och visning på bildskärm) och CMYK (Ett subraktivt kulörsystem som används vid tryckning) och är fysikaliskt exakta, men inte anpassade efter vår upplevelseförmåga. PMS kulörblandningar och benämningar har ingen koppling till kulörens utseende.

 

colour matching module

 

Det finns fyra olika färgmodeller, även kallat arbetsrymder, i Photoshop, RGB, CMYK, Grey and Dekorfärg (Spot). För just denna övning kommer jag i huvudsak att koncentrera mig på arbetsområde för RGB. De andra tre är inte lika viktiga om du skall skriva ut bilder på en vanlig bläckstråleskrivare typ Epson/Canon/HP. Är du intresserad av att lära dig mer om de andra kan du läsa materialet av Andrew Rodney och Chris Murphy som jag nämnt tidigare på sidan 1.

RGB - Kulörrymd

Klickar du på rullgardinsmenyn för RGB får du upp en lista med olika ICC-profiler liknande den du ser här nedanför. Jag väljer nu "Adobe RGB (1998)" mest på grund av att det är samma arbetsfärgsrymd jag valde när jag arbetade med Photoshop 5. Lägg också märke till att Adobe RGB (1998) finns i en grupp med 4 olika arbetsområde, var och en apparatoberoende och allmänt använda bland Photoshop användare . "sRGB" används av de som enbart är intresserade av webbproduktion. "ColorMatch" är ett populärt val bland många Mac-användare medan "AppleRGB" vänder sig speciellt till de som jobbar med Mac och Webbdesign.

 

färgrymd

 

Lägg märke till att strax ovanför de fyra kulör/färgrymderna (Working Space) har vi "Monitor RGB" (grön asterisk i skärmdumpen), och då jag jobbar i ett Mac system har jag här också ett lämpligt färgsystem "ColorSync RGB". "Monitor RGB" däremot är helt enkelt det färgsystem till din bildskärm som skapades av Adobe Gamma (eller en 3:e parts mjukvara/hårdvara kombination om du använt en sådan istället).

Till skillnad från Photoshop5.0 har version 6.0 inte längre något självklart sätt att visa vilken bildskärmsprofil som användes. Emellertid, en snabb kontroll av "Monitor RGB" i rullgardins kommer att lugna dig. Det är möjligt att här välja din bildskärms profil , som arbetsrymd, till Photoshops färgsystem men det är verkligen ingen bra idé. "ColorSync RGB" är ENDAST tillgänglig för Mac användare och kommer ju att avspegla de val vi gjorde när vi ställde in ColorSync 3.x. ( lätt att identifiera då vi ju angav datum tillsammans med profilnamnet)

Den aktuella listan av tillgängliga alternativ för att välja ett färgsystem skiljer sig huruvida vi aktiverat avancerat läge. Prova gärna själv.

Har du tidigare använt en anna profil som "BruceRGB" kommer den att dyka upp om du aktiverar avancerat läge. Om inte kan du skapa arbetsfärgsrymden/profilen själv genom att välja "Egen" (gul asterisk på skärmdumpen). Du får upp dialogrutan här nedanför och du skriver helt enkelt in värderna som visas under " Egen. " Kom också ihåg att ge denna nya profil ett namn och klicka "OK".

 

färgrymd

 

 

     Sidan 4 av 10    

 

All Rights Reserved ILyons © 2000-2005; Translated into the Swedish language 2001 by Lars Ekdahl, with permission by ILyons