arbetsrymd     Page 5 of 10     arbetsrymd
Fortsättning från sida 4
CMYK
 

CMYK - Färgsystem , även kallat kulörsystem samt också arbetsområde (Working Space på engelska)

Att välja färgsystem/profil för SMYK skiljer sig inte speciellt från hur vi valde för RGB tidigare. Förutom att tillgängliga profiler är ganska avvikande. Återigen, genom att ha "Avancerat Läge" aktiverat får vi en mer omfattande lista.

 

Adobe färgsystem

 

Som jag nämnde tidigare är detta val helt ovidkommande om du använder en vanlig bläckstråleskrivare för dina utskrifter. I mitt fall har jag dock valt "US. Web Coated," (I Sverige skulle vi kanske hellre valt Euroscale coated v2.) men lägg märke till att vi också kan välja de gamla Photoshop 4 eller 5 förvalda (default) CMYK alternativen, ColorSync inställningarna (gäller endast för Mac), samt även göra vår egen profil som ses här nedanför

 

Adobe färgsystem

Exempel - Skräddarsydd CMYK

 

Kom nu bara ihåg att ovanstående skärmdump endast är ett exempel på hur en skräddarsydd inställning kan se ut. Reflektera aldrig ens att försöka att göra en egen profil som matchar denna.

Gråskala - Arbetsrymd

Arbetsrymden för gråskala är troligen den som genomgått den största förändringen sedan Photoshop 5:s dagar. Vi har nu fått tillgång till 2 gamma inställningar, en serie om 5 stycken punktförstoringskurvor (dot gain), ColorSync "Grå Arbetsrymd (= Färgsystem" (gäller endast för Mac ) samt möjligheter att skräddarsy sin egen punktförstoringskurva efter sina egna önskemål. Denna sista valmöjlighet är av särskild betydelse för användare av Jon Cones Piezography Black and White utskriftssystem (kommer att diskuteras närmare i en separat arikel). Skärmdumpen här nedanför visar de olika valmöjlighetena samt en karakterisisk skräddarsydd "punktförstoringskurva" kurva
.(Översättarens anm. Min favoritinställning är Gray Gamma 2.2. Den är tillräckligt mörk för punktförstoringar på mer än 25% och det betyder att den återspeglar verkliga utskriftsvillkor för vanliga gråskalebilder. Dessutom förutsäger den hur gråskalor visa på en vanlig PC-skärm).

 

färginställningar för photoshop 6

 

Var uppmärksam på att om du väljer att använda "Eget Gamma" eller "Egen Punktförstoring(Dot Gain)" kommer detta att bli Arbetsrymden (Working Space) som du hittar i förteckningen under rullgardinsmenyn för Grå Färgsystem .

 

färginställningar för photoshop 6

Exempel - Skräddarsydd Punktförstoringskurva

 

En mycket viktig punkt och som inte får förbises när det gäller Gråskalan är: Gråskalan är inte längre knuten till CMYK inställningen. Därför kan en del "legacy greyscale documents" kanske inte se exakt lika ut som de gjorde i Photoshop 5.x 

Dekorfärg (Spot) - Arbetsrymd

Rullgardinsmenyn för Dekorfärg visar ungefär samma profiler som för gråskalan, fast nu avsedd för dekorfärg förstås I mitt fall valde jag helt enkelt alternativet dot gain 20% .
(Översättarens anm.1 Ur skrivarperspektiv fungerar en dekorfärgsseparation som en extra gråskaleutskrift. Ange punktförstoringsvärdet som motsvarar din skrivare annars är punktförstoring 20% ett bra alternativ

(Översättarens anmärkning 2: Till skillnad mot tidigare versioner av Photoshop stannar alla öppna profilbilder kvar i sina arbetsområden/färgrymder, oavsett hur du ändrar inställningarna i dialogrutan "Färginställningar". Antag att du öppnar en bild i sRGB och sedan ändrar till Adobe RGB. Den öppnade bilden förblir oförändrad på skärmen. Om du vill att bilden skall byta arbetsområde/profil väljer du Bild--Läge--Tilldela profil. Markera sedan alternativknappen Aktuell RGB. Eftersom pixlarnas färgvärden inte ändras med kommandot, Tilldela profil, visas de gamla pixlarna i det nya området. Innebär att färgerna kan ändras på skärmen. Det resulterar i det egendomliga förhållandet att om du inte konverterar pixlarna byts färgen, medan den inte byts om pixlarna ändras.)

Profiler som saknas-

(Översättrens anm: När Photoshop 5 gavs ut första gången hade programmet för vana att konvertera bilder som saknade inbäddade profiler, även om det inte fanns något definierat område som mål för konverteringen. I Photoshop 6 fungerar det inte längre på detta sätt, men programmet frågar om du vill hantera färgerna eller inte. Jag tycker du ska avmarkera "Fråga vid öppna"( det finns redan tillräckligt med varningsmeddelanden) och låta Photoshop använda inställningarna på snabbmenyerna för RGB, CMYK och gråskala.)

Färghanteringsprinciper ( Color Management Policies)

Färghanteringsprinciper är ett nytt uttryck introducerat av Adobe i Photoshop 6.0. Denna grupp av alternativ styr hur Photoshop reagerar när en bild som saknar profil eller som innehåller en profil som inte stämmer med inställningarna för en arbetsrymd. Nedanstående skärmdump visar en karakteristisk inställning som dock döljer en hel del information.
(Översättarens anmärkning: De tre snabbmenyerna för Färghanteringsprincip (Colour Management Policies) avgör hur Photoshop reagerar när programmet försöker att öppna en bild vars inbäddade profiler inte stämmer med den aktiva färginställningen i ditt Photoshop program.

 

färginställningar för photoshop 6

 

Detta avsnitt är troligen det som kommer att ge de största problemen för nya användare av Photoshop eftersom de är ansvariga för de felmeddelanden som visas när bilden öppnas. Av den anledningen kan förklaringen jag ger nu verka lite väl ordrik med låt dig inte nedslås. Du skall heller inte låta dig luras av det faktum att några av valmöjligheterna har en direkt motsvarighet i Photoshop 5, medan det finna andra där det inte finns något samband alls. Detta gör att varje profil du väljer bör undersökas och betraktas med omsorg (i praktiskt arbete menar han nog).

Området inom den blå ramen är MYCKET viktig. Jag rekommenderar verkligen att du väljer att aktivera Ej Matchande Profiler (Profile Mismatch) samt Profiler som saknas (Missing Profiles) som visas ovanför. Jag hänvisar ofta till detta speciella avsnitt som mitt "säkerhetsnät (safety net)". Varför kommer du snart att förstå .

Översättarens anm:
För att kunna definiera ett tonomfång (gamut) behövs en standard och i vårt fall måste det bli ögats förmåga att uppfatta färger. När en vetenskapsman mäter en färg använder han sig av flera olika tekniker av vilka några kan vara baserade på fysikaliska mätningar medan andra kan vara subjektiva. Allt mycket komplicerat med det viktigaste är resultatet. Om vi åskådliggör detta 3-dimensionellt får vi en rymdform som representerar uppfattningsförmågan hos ögonen. För vårt exempel, låt oss anta detta som en form av ett ett perfekt rör. Detta rör blir då ögats tonomfång eller färgrymd ("gamut").

Nu gör vi samma sak för en digitalkamera (eller en film eller skanner) och vi får en annan 3-dimensionell rymdform, där delar har hyvlats av från vårt ursprungliga rör. Den resulterande formen ärrepresenterar färgrymden för vår bildfångande enhet (i detta fall kameran). Sista steget blir att finna vilken som helst färg i vårt ursprungliga rör OCH i vår nya nya rör. Dom kommer inte att ha samma koordinater, deras plats kommer att ha ändrats. När vi bygger en matematisk modell för denna omförflyttning av alla färger, har vi skapat en "färgprofil" för bildenheten som representerar dess förmåga att fånga färger och samtidigt ta hänsyn till eventuella färgförskjutningar. När vi sedan gör motsvarande för alla enheter i vårt system (ingång, bildskärm, utgång enligt bilden på sidan 1 ) och sedan använder dessa profiler på ett riktigt sätt i Photoshop, har vi åstadkommet ett komplett färgsystem. Du skall dock veta att det inte finns ett färgsystem med en kulörrymd som motsvarar hela den synliga delen av spekrum

 

 

färginställningar för photoshop 6
färginställningar för photoshop 6     Sidan 5 av 10     färginställningar för photoshop 6

 

All Rights Reserved ILyons © 2000-2005; Translated into the Swedish language 2001 by Lars Ekdahl, with permission by ILyons