korrekturinställningar     sida 7 av 10     korrekturinställningar
Fortsättning från sida 6
utfallsprov
 

Del 3 -Enkelt utfallsprov, genom kontroll och korrektur av dokumentet på bildskärmen samt utskrift

Den vanligaste frågan jag får är "varför matchar inte mina utskrifter det jag ser på min bildskärm" Vanligtvis beror det på alltför bristfällig kalibrering av bildskärmen men det kan lika gärna bero på att man har orealistiskt höga förväntningar på vad som kan skrivas ut. Ännu värre kan vara att man gjort fel val i dialogrutan man får när man öppnar Arkiv >Skriv ut.

Detta avsnitt kommer därför att beröra de nya inställning som introducerats med Photoshop 6.0. Förhoppningsvis kommer detta att ge svar på frågan här ovanför.

"Översättarens anm. Snygga utskrifter kräver bra förarbete. För att få snygga färgutskrifter måste du göra rätt från början. Skit in - skit ut är en gammal sanning inom prepressbranschen. Detta gäller även när du vill skriva ut förstoringar från familje-albumet på din bläckstråleskrivare.Men med rätta kunskaper kan du få ett bättre resultat även om orginalbilden inte skulle vara helt perfekt."

Enkelt utfallsprov

Det kommer att finnas många färger som helt enkelt inte kan skrivas ut på en bläckstråleskrivare; hemligheten ligger i att kunna räkna ut på förhand vilka dessa är. I Photoshop 5 fanns det inget enkelt sätt att förhandsvisa på skärmen hur en RGB-bild skulle se ut när den skrevs ut på en bläckstråleskrivare, även om en del knep om detta finns publicerade. Photoshop 6.0 har emellertid löst detta problem med de nya inställningar för korrekturinställningar och korrekturfärger i Visa-menyn.

I själva verket är "Enkelt Utfallsprov" inget annat än att använda bildskärmen som ett utfallsverktyg. Dock blir noggrannheten på utfallsprovet här i hög grad beroende på kvaliten hur din bildskärmsprofil skapades på sidan 1 samt profilen för den skrivare du tänkt använda. För att göra Photoshop redo för att kunna göra det utfallsprov vi vill, måste vi ställa in för detta. Det gör vi via menyn för Visa > korrekturinställningar som visa här nedan.

 

utfallsprov

 

Även om Korrekturinställningar endast kommer att påverka den nuvarande eller"aktiva" bilden på ditt dator-skrivbord så MÅSTE du konfigurera korrekturinställningar via Egen menyn alternativet och UTAN att ha någon bild öppen. Det är nämligen så att med en bild öppen kommer Photoshop, oavsätt vad du skriver in, att behålla sina ursprungliga standarvärden som sina "förvalda"-inställningar (default).

Innan jag börjar med att förklara hur man skall konfigurera korrekturinställningar bör du lägga märke till de tre RGB-alternativen ungefär mitt i rullgardinsmenyn.Du kan faktiskt använda dessa för att förhansgranska hur din bild kommer att se ut på andra plattformar, t ex Mac eller PC samt även på din egen dator när du inte är inne i Photoshop. I det senare fallet väljer du Bildskärms-RGB. Detta funger på samma sätt, för gamla Photoshop 5, som om du där skulle stänga kryssrutan (alternativet) "Display using Monitor Compensation". Antag att du INTE använder ett så brett färgsystem som exempelvis Echta Space eller Adobe Wide Gamut RGB då kan profilen Bildskärms-RGB vara ett effektivt sätt att kontrollera kvaliten på din bildskärmsprofil. Om bilden nu skulle se mycket underlig eller rent ut av ful ut, när du väljer Bildskärms-RGB, kan du nog vara ganska säker på att bildskärmsprofilen blivet helt fel trots kanske noggranna försök att ställa in den bra. Med ful menar jag här avsevärt annorlunda, stora färgskiftningar. Alltså inte bara lite ljusare, mörkare eller plattare (t ex vitt blir gult).

Skärmdumpen här nedanför visar ett typisk exempel på inställningsrutan för korrekturinställningar (Proof setup) avseende simulering av utskrift på skrivare. Här kan du enkelt välja, ställa in och spara dina egen skräddarsydda inställningar för utfallsprov när det gäller olika skrivarprofiler. Kom nu också ihåg att INTE ha någon bild/dokument öppen i Photoshop när du gör detta.

 

Image

 

Vi börjar vårt arbete med att välja profil. I ovanstående exempel har jag valt Epson-profilen för Fotopapper. Detta val kommer nu att bli profilen för det media du vill simulera på bildskärmen.

Bevara Färgnummer

Detta alternativ kommer endast att vara synligt om bild och printer profilen är synkroniserade med varandra d v s bägga är RGB eller CMYK. Genom att att här kryssa för rutan Bevara Färgnummer kan bilden ofta komma att se ganska förskräcklig ut. Ja rent ut av ful på skärmen. Avsikten med detta alternativ är att göra det möjligt för dig att se hur bilden kommer att skrivas ut, om mediaprofilen inte har valts i menyvalet för Profil. Normalt är det bäst att lämna denna ruta okryssad.

Återgivning

Jag beskrev Återgivning tidigare när vi diskuterade Konverteringsalter i Färginställningar Tycker att det är bäst att hålla sig till Perceptuell när det gäller fotografiska bilder.

Simulera

Här hittar du två olika alternativ(kryssrutor) att välja mellan. I teorin, tillåter den första Vitt papper dig att simulera färgen på ett vitt papper. Den andra, Svart tryckfärg, ger dig möjlighet att simulera hur mörkt ett svart papper kommer att se ut på det media du valt att skriva ut på. Lägg märke till att när du kryssat i Vitt papper blir även kryssrutan för Svart tryckfärgifylld samt tonar ut i grått ( går ej att avmarkera) Det resulterande korrekturprovet/utfallsprovet på bildskärmen kan komma att se lite underligt ut, på det sättet att de flesta färger bilden kan se lite komprimerade ut eller lätt färgskiftade. Detta syns speciellt när man försöker använda skannerbaserade profiler för att korrekturläsa Epson 870/1270/2000 serien av skrivare. I sådan fall är det nog bäst att inte använda sig av Vitt papper och Svart tryckfärg då det är högst osannolikt att att dom kommer att ge ett bra utfallsprov. Saker och ting blir dock kanske till det bättre när tillverkarna av profilmjukvaran uppdaterar sina program att bli bättre anpassade tll dessa nya egenskaper i Photoshop 6.0.

 

Att skriva ut på en Epson Bläckstråleskrivar

Vid första anblicken kan den nya dialogrutan för Utskrift i Photoshop 6 se mer komplex ut än i tidigare versioner. Den innehåller några nya alternativ och har (åtminstone vid första anblicken) uteslutet en valmöjlighet som orsakade stor förvirring i Photoshop 5, nämligen kryssrutan för Printer Color Manage.

När man väljer Skriv ut via Arkiv menyn får du upp en dialogruta liknande den du ser här nedanför. (beroende förstås på vilket namn på skrivare du valt) Lägg nu märke till profilerna som är valda i källområde och Utskriftsområde (inom den röda ramen). Du har ingen möjlighet här att ändra Källområde. Det vill du nog INTE heller för det är nämligen så att Källområde (Source Space) säger dig vilket av Photoshops Färgsystem den öppnade bilden just nu befinner sig i. Om du i Utskriftsområde skulle välja Profilen Samma som källa (Same as Source) är sannolikheten stor att din utskrift INTE kommer att bli optimal

De följande 4 exempen kommer att visa hur du skall ställa in (konfigurera) dialogrutan för Skriv ut samt drivrutiner omr du använder en Epson skrivare samt drivrutiner för Mac Operativsystem eller Windows

Exampel 1 - Rekommenderade, automatiska inställningar(Mac OS)

Bilden skall befinna sig i ett Färgsystem typ ColorMatch, Adobe RGB (1998), BruceRGB, etc.

 

återgivning

Photoshop 6 Inställning i dialogrutan för utskrift Configuration

 

  • Välj media typ (Jag visar här fotopapper).
  • VäljUtskriftsområde Under rullgardinsmenyn väljer du "Färghantering för skrivaren". Detta kommer att säkerställa att den korrekta profilen för bilden bäddas in i bildprofilen och att skrivaren kommer att göra den korrekta omräkningen av färgområdet.   Lämna aldrig profilen inställd för "Samma som källa"
  • Välj Custom Mode.
  • Välj Advanced, och följande dialogruta kommer att dyka upp.
  • I Color Management välj något av följande alternativ "Color Controls, PhotoEnhanced eller ColorSync".
  • Välj den Print Quality du föredrar.

 

återgivning

Epson Advanced Settings Dialog (Mac OS) - Epson Profile

 

 

Epson bläckstråleskrivar
Epson bläckstråleskrivar     Sidan 7 av 10     Epson bläckstråleskrivar

 

All Rights Reserved ILyons © 2000-2005