Photoshop 6 inställning i dialogrutan för utskrift     Sida 8 of 10     Photoshop 6 inställning i dialogrutan för utskrift
Fortsättning från sidan 7
återgivning
 

Exempel 2 - Att använda ColorSync Media Profiler (Mac OS)

Återigen , bilden skall befinna sig i ett Photoshop Färgsystem typ ColorMatch, Adobe RGB (1998), BruceRGB, etc.

 

återgivning

Inställningar av dialogrutan för utskrift ,Photoshop 6 med Epson Stylus Photo 1270

 

Bilden skall befinna sig i ett Färgsystem typ ColorMatch, Adobe RGB (1998), BruceRGB, etc.

 

använda ColorSync Media Profiler(Mac OS)

Photoshop 6 Inställning i dialogrutan för utskrift-

 

 • Välj media typ (Jag visar här fotopapper).
 • Välj Utskriftsområde Under rullgardinsmenyn väljer du "en ColorSync media profile " för skrivaren. Dessa levereras av Epson (inkluderas endast med drivrutinerna för MacOS eller skapade av dig eller av någon annan fackman
 • Välj Perceptual som återgivning (intent).
 • Välj Custom Mode.
 • Välj Advanced och följande dialogruta dyker upp.
 • I Color Management välj läget för "No Color Adjustment ".
 • Välj den Print Quality du föredrar.

 

använda ColorSync Media Profiler(Mac OS)

Rekommenderade, automatiska inställningar(Mac OS) - Epson Profil

 

 

Image

Inställningar i Dialogrutan för Epson Avancerade inställningar (Mac OS) - "Custom Profiles"

 

Exampel 3 - Epson Rekommenderade, automatiska inställningar (PC Windows)

Liksom i förra exemplet skall bilden befinna sig i ett Photoshop Färgsystem typ ColorMatch, Adobe RGB (1998), BruceRGB, etc.

 

perceptual

Photoshop 6 Inställningar för dialogrutan för utskrift - (PC Windows)

 

 • Kontrollera först att rutan för "Document" i källområdet är markerad.( inom den röda ramen)
 • Välj sedan Utskriftsområde (Print Space): Profil och i rullgardinsmenyn väljer du "Färghantering för skrivare( Print Color Management)". Detta kommer att säkerställa att den korrekta profilen för bilden bäddas in i bildprofilen och att skrivaren kommer att göra den korrekta omräkningen av färgområdet.
 •  Välj sedan"Inställningar",(Setup), markerat i den blå ramen, väljer du "Egenskaper"(Properties) kommer följande dialogruta att dyka upp.

 

perceptual

 

 • Välj Medietyp (Jag har här valt fotopapper ).
 • Välj Custom och sedan Advanced, och dialogrutan på nästa sida dyker upp (Översättarens anm. Jag har en Canon S600 och dess drivrutinen får jag då upp i min dialogruta istället. Du har kanske en tredje variant. Men i stort sätt är konfigurationen ganska lika mellan de vanligaste bläckstråleskrivarna.)

 

 

perceptual
använda ColorSync Media Profiler(Mac OS)     Sidan 8 av 10     använda ColorSync Media Profiler(Mac OS)

 

All Rights Reserved ILyons © 2000-2005