hur använder man ICC apparat profiler (PC Windows)     Page 9 of 10     hur använder man ICC apparat profiler (PC Windows)
Fortsättning från sidan 8
hur använder man ICC apparat profiler (PC Windows)
 

 

ICC-profil

Epson bläckstråleskrivare och dialogrutan för avancerade inställningar (Windows drivrutiner)

 

 • I Color Management, välj antingen alternativet Color Controls, PhotoEnhanced, sRGB eller ICC.
 • Välj den Print Quality och Halftoning inställningar du vill ha för denna utskrift.

 

Example 4 - vi använder ICC Apparat Profiler (PC Windows)

Återigen , bilden skall befinna sig i ett Photoshop Färgsystem typ ColorMatch, Adobe RGB (1998), BruceRGB, etc.

 

ICC-profil

 

Inställningar av dialogrutan för utskrift ,Photoshop 6 med Epson Stylus Photo 1270

 • Kontrollera även nu att rutan för "Document" är vald. · Välj Print Space: menyn för profil(Profile) och välj nu en "ICC medie profil". Dessa har skapats tidigare av dig eller någon anlitat expert. Väl Perceptuell som Återgining (Intent). Välj sedan "Inställningar"(Setup) i denövre röda ramen. När dialogrutan för intällningar dyker upp välj "Egenskaper (Properties)", och följande dialogruta dyker nu upp.
 • Välj medietype (Jag har här valt fotopapper (Photo Paper).

 

en ICC-profil beskriver färgåtergivningen hos den kombination av skrivare,papper och färg man använder

 

 • Välj Egna (Custom) och därefter Avancerad (Advanced), och du får upp följande dialogruta.

 

en ICC-profil beskriver färgåtergivningen hos den kombination av skrivare,papper och färg man använder

 

 • I Color Management ( I min Canon600 under Effekter, väljer du "No Color Adjustment".
 • Välj sedan vilken Utskriftskvalitet (Print Quality) och (Halftoning settings) du vill ha på din utskrift.

 

Du hittar här mer information hur man får bra utskrift med en Epsonprinter i Mac-miljö eller i windows för PC inom Photoshop 6.

(Översättarens anm. Att använda rätt papper är helt avgörande för vilken utskriftskvalitet du kommer att få. Använder du vanligt kopieringspapper så blir resultatet inte särskilt imponerande även om du gjort allt rätt. Alla leverantörer av bläckstråleskrivare har olika papperskvaliteter. Om du använder det som brukar kallas för fotokvalitet, helst blankt, så kommer du snubblande nära just fotokvalitet. Jag får det i alla fall med min Canon S600.)

Översättarens anm. Profiler:
För att man ska få den bästa färgåtergivningen på bildenkrävs det alltså att man har en så kallad ICC-profil.Den beskriver färgåtergivningen hos den kombination av skrivare,papper och färg som man använder. Det finns flera sätt att få tag på dessa profiler. Enklast är att använda de profiler som alltfler tillverkare har gjort för olika kombinationer av papper, skrivare och färg. Men dessa färdiggjorda profiler varierar mycket i kvalitet. Vissa av dem ger en alldeles tillfredställande beskrivning på färgåtergivningen, medan andra inte alls ger en godtagbar kvalitet.

Profiler till många kombinationer av skrivare och papper finns att laddas ner här. Alternativet är att göra en egen profil för sin egen utrustning. Detta har tidigare varit ett alternativ som legat utanför flertalets räckvidd, eftersom bra program och kalibratorer har varit dyrbara och svårhanterliga. De bästa av dessa program och kalibratorer har fortfarande en väl tilltagen prislapp. Men för den bästa kontrollen av skrivarens kvalitet är spektrofometrar från till exempelX-Rite svåra att överträffa.

En annan viktig del som påverkar det slutliga resultatet är valet av papper. Ett högbestruket papper kan återge fler färger än ett obestruket papper. Översätterens anm. Du kan även köpa en färdig profil

 

en ICC-profil beskriver färgåtergivningen hos den kombination av skrivare,papper och färg man använder
en ICC-profil beskriver färgåtergivningen hos den kombination av skrivare,papper och färg man använder     Sidan 9 av 10     en ICC-profil beskriver färgåtergivningen hos den kombination av skrivare,papper och färg man använder

 

All Rights Reserved ILyons © 2000-2005