Tabell över vilka kameraupplösningar som behövs vid olika utskriftsformat

Copyright Lars Ekdahl
© 2004-

Övriga Tips & Tricks digitala bilder

| Arbetsrymder - Kulörrymder | Begreppen dpi, lpi och ppi | Bilders storlek och upplösning | Bitdjup |review and utvärdering av ColorVision Spyder 2 PRO Studio | En teoretisk redogörelse om olika RGB arbetsrymder/färgrymder | Brusreducering på bästa och enklaste sätt | FocalBlade Reviewverktyg för skärpning av bilder |Filstorlek och upplösning | Utvärdering av BreezeBrowser | Förbättra bildkvalitén 1. |Förbättra bildkvalitén 2. | färgrymder |Autokorrigera färger på ett fotografi i Photoshop 7/ |Korrekturläsning på skärmen | Minnesstorlek på dina inskannade bilder |Ny PhotoShop CS6 färghanteringssystem | PhotoShop 7 färghanteringssystem || Photoshop CS färghanteringssystem | Photoshop 7 & CS och Färghantering vid utskrift | Photoshop CS 3 Färghantering |Photoshop CS4 färghantering | Ordlista |sepia toning av fotografi |Gör om ditt färgkort till ett svartvitt |Skanning och upplösning | Skärpa bilden via lagermask |Skärpa bilden via FocalBlade plug-in | Skärpningsverktyget PK Sharpener plug-in | Ta bort röda ögon| |kalibrera bidskärmen |Utvärdering av Lightroom 2 |Utvärdering av Lightroom 3 Ny|Utvärdering av Lightroom 5

Tabell över vilka kameraupplösningar som behövs vid olika utskriftsformat

Inställd upplösning
Video Display*
Storlek på utskrift***
2x3"
10x15/11x15cm 4x5"/4x6"
13x17/13x19cm cm 5x7"
20x27/20x30cm 8x10"
30x45 cm 11x14"
40x60 cm 16x20"
320x240
Acceptabelt
Bra
Acceptabelt
Dålig
Dålig
Dålig
Dålig
640x480 -
0.3 Megapixel
Bra
Utmärkt
Bra
Dålig
Dålig
Dålig
Dålig
800x600
Utmärkt
Fotokvalitet
Mycket bra
Acceptabelt
Dåligt
Dåligt
Dåligt
1024x768
Utmärkt
Fotokvalitet
Utmärkt
Bra
Acceptabelt
Dåligt
Dåligt
1280x960 -
1 Megapixel
Utmärkt
Fotokvalite
Fotokvalite
Mycket bra
Bra
Dåligt
Dåligt
1536x1180
Utmärkt**
Fotokvalitet
Fotokvalitet
Utmärkt
Mycket bra
Acceptabelt
poor
1600x1200 -
2 Megapixel
Utmärkt**
Fotokvalitet
Fotokvalitet
Fotokvalitet
Mycket bra
Acceptabelt
Acceptabelt
2048x1536 -
3 Megapixel
Utmärkt**
Fotokvalitet
Fotokvalitet
Fotokvalitet
Utmärkt
Bra
Acceptabelt
2240x1680 -
4 Megapixel
Utmärkt**
Fotokvalitet
Fotokvalitet
Fotokvalitet
Fotokvalitet
Mycket bra
Bra
2560x1920 -
5 Megapixel
Utmärkt**
Fotokvalitet
Fotokvalitet
Fotokvalitet
Fotokvalitet
Utmärkt
Mycket bra
3032x2008 -
6 Megapixel
Utmärkt**
Fotokvalitet
Fotokvalitet
Fotokvalitet
Fotokvalitet
Fotokvalitet
Utmärkt
Dåligt Noterbar grynighet (pixelated)
Acceptabelt Uppenbart inte ett riktigt fotokvalitet men en del detaljer är synliga
Bra Man ser att detta inte är full fotokvalitet, men de flesta detaljer kan urskiljas
Mycket bra Man ser att detta inte är ett fotografi vid normalt betraktningsavstånd, men ändå tillräckligt bra för många användningsändamål
Utmärkt Svårt att skilja från ett riktigt fotografi på normalt betraktningsavstånd.
Fotokvalitet På en fotoskrivare, kan det mänskliga ögat inte se skillnad från ett riktigt fotografi. Betraktat på normalt avstånd förstås.


*    Antingen TV eller Bildskärm (t.ex. Internetsida)
**  Kommer att ge en orimligt stor bildfil och således olämplig att publisera på webben
*** När man använder exempelvis en bläckstråleskrivare av fotokvalitet
Källa: Digital Camera Resolution Chart


Tillbaka