Förhandsgranska ett korrektur i Photoshop CS, version 6 eller 7 på bildskärmen!

Copyright Lars Ekdahl
© 2004-

Övriga Tips & Tricks digitala bilder

| Arbetsrymder - Kulörrymder | Begreppen dpi, lpi och ppi | Bilders storlek och upplösning | Bitdjup |review and utvärdering av ColorVision Spyder 2 PRO Studio | En teoretisk redogörelse om olika RGB arbetsrymder/färgrymder | Brusreducering på bästa och enklaste sätt | FocalBlade Reviewverktyg för skärpning av bilder |Filstorlek och upplösning | Utvärdering av BreezeBrowser | Förbättra bildkvalitén 1. |Förbättra bildkvalitén 2. | färgrymder |Autokorrigera färger på ett fotografi i Photoshop 7/ |Korrekturläsning på skärmen | Minnesstorlek på dina inskannade bilder |Ny PhotoShop CS6 färghanteringssystem | PhotoShop 7 färghanteringssystem || Photoshop CS färghanteringssystem | Photoshop 7 & CS och Färghantering vid utskrift | Photoshop CS 3 Färghantering |Photoshop CS4 färghantering | Ordlista |sepia toning av fotografi |Gör om ditt färgkort till ett svartvitt |Skanning och upplösning | Skärpa bilden via lagermask |Skärpa bilden via FocalBlade plug-in | Skärpningsverktyget PK Sharpener plug-in | Ta bort röda ögon| |kalibrera bidskärmen |Utvärdering av Lightroom 2 |Utvärdering av Lightroom 3 Ny|Utvärdering av Lightroom 5

 

Adobe Photoshop

 

förhandsgranska korrekturet på din bildskärm!

By Ian Lyons

 

Translation into the Swedish language during December 2003 by Lars Ekdahl from the original document by permission of the author

23 januari, 2005  I min tidigare genomgång av hur man ställer in färghanteringen på bästa sätt i Photoshop 6/7 och CS nämnde jag en egenskap som kallas "korrekturläsning". Det är ett sätt att få en bra simulering av hur utskriften kommer att se ut, genom att på skärmen visa ett dokument som legat till grund för en tryckning. Program och skärm ställs in så att skärmbilden kommer att efterlikna ,så mycket som möjligt, hur bilden kommer att se ut i tryck.

Varför behöver vi kunna förhandsgranska korrekturet på skärmen?

De bilder vi skapar och redigerar i Photoshop är i huvudsak RGB-bilder medan en bläckstråleskrivare typ Epson använder bläck av typ CMYK. Eftersom färgrymden och det dynamiska området för en skrivare är oerhört annorlunda jämfört med vår bildskärm, blir det i realiteten omöjligt för RGB-skärmen att närmare kunna matcha skrivaren om vi inte hjälper till lite granna. Olika typer av papper och bläck konspirerar dessutom för att göra saker och ting än mer komplicerat. Om vi däremot kan få en noggrann förhandsgranskning på bildskärmen, hur den slutgiltiga utskriften kommer att se ut, kan vi kanske på ett kontrollerat sätt få bilden på skärmen att så nära som möjligt efterliknar den vi får kommer att få vid utskrift.

An Adobe Acrobat PDF version, in the english language of this tutorial, can be downloaded by mouse clicking the following icon 

 

Vad behöver jag för att få Korrekturläsning på bildskärmen att fungera?

Att få detta att fungera är just vad denna vägledning kommer att handla om. I vilket fall som helst, innan du ens kan börja starta måste du först skaffa dig en specifik ICC/ColorSync-mediaprofil  till din modell av bläckstråleskrivare. Idag är det inte lika svårt att hitta standardprofiler för de flesta fabrikat och modeller av bläckstråleskrivare som det en gång var. Normalt installeras dessa automatiskt tillsammans med drivrutinen för en Mac medan PC-användare troligen måste ladda ner dessa från någon av Epson's  hemsidor. Viktigt också att din bildskärm är noggrant kalibrerad. Vill du vara säker på att  få optimala utskrifter finns det flera hård- och mjukvarulösningar att tillgå från exempelvis följande leverantörer

Översättarens anm.: Det första man måste bör göra är att kalibrera sin bildskärm. Själv valde jag ColorVision Spyder av skälet pris/prestanda. Min skrivarprofil till min Canon i865 med Canon Photo Paper Plus Glossy (PP-101), beställde jag från PixelGenius där en skrivarprofil ingick på den tiden i årsabonnemanget för denna då fantastiska sajt. Blev glatt överraskad av det goda resultatet. På bildskärmen upplever jag nu mer detaljer i framförallt skuggpartier i mina bilder, tagna med min nya digitalkamera Canon PowerShot S-60. Även färgerna ser mycket klarare ut tycker jag. Mina utskrifter, när det gäller fotografier (bilder med inbäddad arbetsrymd Adobe RGB) blir oftast så gott som perfekta.

När använder vi detta?

Svaret på denna fråga beror mycket på bilden som skall skrivas ut, kombinationen av papper och skrivarbläck men inte minst av kvalitén på den ICC/ColorSync-profil du avser att använda.

Som nämndes tidigare i texten här ovanför, kommer man att behöva ha olika ICC/ColorSync mediaprofiler var varje kombination av papper, bläck och skrivare man avser att använda. Det spelar ändå ingen roll hur bra dessa profiler ändå är, dom kan inte göra några mirakel. Det är MYCKET sällan som någon mediaprofil kan göra samma rättvisa för alla dina bilder. Betecknande är att det dynamiska området och färgrymden kommer att komprimeras. För en del slags media, (t.ex. matt papper) kan denna kompression bli ganska märkbar.

Metoden som beskrivs här nedanför använder ett arbetsflöde inte är helt olikt det som skissades av Bruce Fraser och David Blatner i boken Real World Photoshop . Om du inte redan har denna rekommenderar jag varmt att snarast skaffa dig ett exemplar.

För att göra det lite enklare har jag brutit ner denna Photoshoplektion i 4 steg-

 • Steg 1 - Skapa profilen för korrekturläsningen.
 • Steg 2 - Skapa referensbilden
 • Steg 3 - Redigera bilden
 • Steg4 - Skriva ut bilden

Steg 1 - Skapa profilerna för korrekturläsningen på skärm

Innan vi kan börja att förhandstitta på våra korrekturbilder är det nödvändigt att skapa profilerna för förhandsgranskningen. För detta antar jag nu att du redan skaffat de nödvändiga ICC/ColorCync mediaprofilerna

 • Se nu först till att INGA bilder finns öppna på Photoshops skrivbord
 • Välj "View/Visa > Proof Setup/Korrekturinställningar > Custom/Egen " från "View/Visa"-menyn

Image

 
 • I dialogrutan för "Proof Setup/Korrekturinställningar" välj den mediaprofil du vill att bilden skall öppnas i.

 

 

 • Välj kryssrutan för "Paper White" och "Ink Black" kommer automatiskt att bli grå och går ej längre att aktivera.
 • I teorin kommer alternativen "Simulate:" "Paper White" och "Ink Black" att ta med i beräkningen begränsningarna av svart bläck och hur vitt " paper white" i själva verket kommer att bli. Beroende på kvalitén på profilerna kan det vara skillnad mellan teori och verklighet. Några profiler kanske inte ens tillåter att val i kryssrutan för "Paper White/Simulera vitt papper" Oroa dig dock inte om "Paper White" inte är ett alternativ.
 • Lämna kvar rutan för "Preserve Color/Bevara färg"- nummer okryssade
 • Tryck på knappen "Save/Spara"
Anm.:: Till skillnad mot tidigare versioner har nu dialogrutan för Korrekturinställningar/Proof Setup i Photoshop 7/CS en kryssruta för "Use Black Point Compensation" (se till att detta är förvalt)

Översättarens anm. Nedanstående skärmdump visar min egen inställning för utskrift på min skrivare Canon i865 med Canon Photo Paper Plus Glossy. >Har själv här valt Intent=Perceptual.
Canon i865
Det är det mest vanliga valet av återgivning/rendering och det som mest användes för fotografiska bilder. Det tunnar ut (komprimerar) färger för att anpassa Photoshop's arbetsrymd till färgrymden till utgångsenheten. (Här min Canon i865 skrivare. Kom ihåg att skrivarens färgrymd vanligtvis är mindre än arbetsrymder, typ Adobe RGB. Perceptual återgivning gör oftast ett bättre arbete, med att bibehålla förhållanden mellan färger, än de andra alternativen för återgivning. Men prova gärna också med relative colorimetric)

En bildskärm kan, jämfört med papper, visa ljusare vitt och mörkare svart. Därför kommer bilden, när man kryssar för "Simulate Paper White" att se plötsligt se matt och glanslös ut. Vad du nu ser är de verkliga svarta och vita punkterna på ditt papper till motsatts till det svarta och vita på din bildskärm. Detta kan vara verkligt svårt att vänja sig vid. Pixelgurun Bruce Fracer anser att det ibland kan  hjälpa  att INTE titta på bilden medan den omvandlas till Simulate Paper White ---- det kan låta underligt. Men om man inte ser när den omfattande kompressionen av det dynamiska området (eftersom det vita kommer att bli lite mindre vitt än bildskärmens monitor RGB 255, 255, 255) äger rum är det mycket lättare att se på simuleringen av Paper White och se en trovärdig återgivning av bilden". Beroende på kvalitén på dina profiler kan det skilja mellan teorin och verkligheten. Vissa profiler kommer INTE ens att tillåta att man kryssar i för "Paper White". Var dock inte orolig om detta inte är ett alternativ för dig. Personligen har jag inte funnit det nödvändigt för mina utskrifter på Canons Photo Paper Plus Glossy, men för mindre mättade papper kan det säkert vara värt att experimentera med.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Citat från ett forum av Jeff Schewe: "Bottom line? Simulate paper white and ink black uses absolute colormetric rendering on screen to simulte the lower dynamic range of paper prints. It is indeed very useful for determining what a print will look like before spending the time & ink/paper to make a print. However, it's only really useful if you have a very accurate monitor profile and accurate custom profiles for the printer.

The softproofing using both Ink Black and Paper White, may look like shit compared to your original image, but it's an honest representation of the limits of the printing process. If you understand and accept that, you can use it to make your images the BEST they can be given the limitation of the process.

Citat från en artikel i www.luminous-landscape.com:
"Most imaging experts agree that Simulate Black Ink should always be left on. With this set you are quite able to judge the colour gamut of the print on-screen through the soft proof. If you turn on Simulate Paper Color you will now be able to judge dynamic range as well. But, the image on-screen will look washed out compared to the original image. The reason for this is that the whites will no longer be as bright as the monitor can display. The trick is to remove all user interface elements from the screen so that your eye sees nothing whiter than the whites on screen that are in the image.

You'll need to be aware of this behavior, and so my recommendation is to start off with Simulate Paper Color turned off, until you become familiar and comfortable with how what you're seeing will translate onto paper. "

 

 

Home     Page 1 of 3     Next Page
All Rights Reserved ILyons © 2001-2006