Previous Page    Page 2 of 3     Next Page

Fortsättning från sidan 1

 

  • Ge nu profilen för förhandsvisning/Proof Setup att meningsfullt namn. I nedanstående exempel har jag valt Epson2100 Fuji Hunt SemiGlossför att beteckna att profilen är till en Epson 2100 skrivare ihop med papperskvalitén Fuji Hunt Semi Glossy paper.

 

image

 

  • Klicka nu på "OK" och återvänd till menyn för "Proof Setup/Korrekturinställningar". Lägg nu märke till att den nya profilen har lagts till längst ner på listan.

 

  • Det är lämpligt att att du nu skapar dina olika profiler för förhandsvisning på en gång. Detta för att dom skall finnas tillgängliga när du kommer att behöva dem senare.

Stag 2 - Skapa referensbilden

Vi börjat detta steg med att öppna bilden vi tänkt skriva ut. Exemplet som visas här nedanför har starkt mättad röd kulör som är speciellt svår att återge riktigt på många media men speciellt på starkt glättat papper.

Röd båt

Originalbilden

 

  • Välj "Duplicate/Duplicera " från "Image/Bild"-menyn och lägg nu bägge bilderna intill varandra på bildskärmen.
  • Väl först originalbilden.
  • Välj "View/Visa> Proof Setup/Korrekturinställningar> Custom/Egen" från "View/Visa"-menyn .
  • Välj nu profilen korrekturläsningen ifrån listan.
  • Välj sedan "Proof Colors/Korrekturfärger" från "View/Visa"-menyn.

 

 

Lägg märke till att originalbilden nu plötsligt har förändrats i förhållande till dubletten. Vad som kan ske, nu när bilden påverkas av profilen vi använder, är att den fått brist på djupkänsla, brist på kontrast och/eller mättnadsgrad eller fått nyansskiftningar. Den kan även fått ett färgstick. Varje enskild bild kommer att reagera på olika sätt. På bilden som visas här nedanför har den röda nyansen i skuggområdena på båten mörknat betydligt medan övriga delar av bilden förändrats mycket lite.

 

Bild

 

Photoshop ger oss nu en mycket användbart information med denna bildsimulering. Om allt har blivit inställt korrekt och mediaprofilerna vi använder är riktiga och precisa kommer vi att kunna se hur bildens dynamiska område och dess färgrymd kommer att komprimeras vid utskrift.

I verkligheten kan förändringarna bli mycket dramatiska när man använder profiler för matt papper. Det är säkert många som har tvekat att gå vidare här och gett upp då man trott att det var något stort fel på deras mediaprofil. Förvisso kan Epsons mediaprofiler tendera att inte visa helt perfekta resultat av bilder som innehåller nyanser av mättat grönt och blått.

Översättarens tillägg: Soft proof is on the View menu, and yes it does do a conversion. But it is an on-the-fly conversion that converts only the display copy of the image in RAM and does not affect the "real" bits that can potentially be saved to disk. Soft proof goes away as soon as you turn the feature off and the converted bits go flying off to electron heaven. Image/Mode/Convert however actually modifies the saveable bits.

 

Previous Page     Page 2 of 3     Next Page
All Rights Reserved ILyons © 2001-2005