Previous Page    Page 3 of 3     Next Page

Fortsättning från sidan 2

Steg 3 - Redigering av bilden (Exempel)

Se nu till att du har valt originalbilden och INTE den duplicerade. Den duplicerade bilden skall vi använda som referens medan vi kommer att utföra alla redigeringar på originalbilden.

  • Välj nu alternativet "New Layer Set/Nytt Lager" från antingen "Layer/Lager"-menyn eller via "Layer Palette/Lagerpaletten".

  • Skriv in ett lämpligt namn på "Layer Set/Nytt lager dialogrutan" så att den kan hänföras till mediaprofilen, t.ex. "Fuji SemiGloss"

 

Bild 7

Layer Palette Menu/ Lagerpalettmenyn

Varje bild kommer att fodra sina egna specifika justeringar såsom justering av kurvor, nyans/mättnad, etc. Exemplet som visas här är en justering med hjälp av kurvor och bör tillämpas via ett "Adjustment Layer/Justeringslager".

  • Välj därför nu "Layer/Lager > New Adjustment Lager/Nytt Justeringslager > Curves/Kurvor".

 

bild 8

 

Justeringarna som visas här ovanför gör 3/4 tonerna mörkare medan 1/4 blir ljusare. Mellantonerna påverkas i detta fall ingenting.

Min nästa redigering blev att öka mättnadsgraden på de röda tonerna. Återigen användes ett "Adjustment Layer/Justeringslager"

  • Välj "LayerLager > New Adjustment Layer/Nytt Justeringslager > Hue/Saturation/Nyans/Mättnad".

bild 9

 

Även en ökning av mättnaden med 25% för det röda var inte tillräckligt på vissa delar. Jag gjorde därför en markering av de områden som behövde justeras ytterligare. Kom ihåg att om du gör en markering är det bäst att lägga på lite ludd så att man undviker skarpa kanter vid övergångarna.

 

 

En svag reducering i skuggpartierna och en ytterligare ökning i 1/4-tonerna var tillräckligt för att matcha originalet med den duplicerade bilden.

 

bild 11

 

Skärmdumpen här nedanför visar det matchade paret av bilder tillsammans med de tre "Adjustment Layers/Justeringslagren" som syns i "Layer Set/Lageruppsättningen" för "Fuji Hunt SemiGloss Paper" för min Epson-skrivare.

 

Image

 

När vi väl är nöjda med att det "redigerade originalet" liknar referensbilden så mycket som möjligt (vår opåverkade dublett), kan vi nu spara originalet komplett med "Layer Set/Lagerpaletten". Kom ihåg att "Layer Set/Lageruppsättningarna" nu innehåller ALLA nödvändiga justeringar som är nödvändiga för att kunna skrivas ut med en specifik profil för kombinationen skrivare/papper/bläck. (som vi i tidigare skaffat oss. (Köpt, tillverkat eller fått från vår tryckare)

Om vi måste skriva ut samma bild på en annan skrivare eller papper blir det nödvändigt att stänga av ovanstående lagerjusteringar och skapa nya för den nya kombinationen.

Den stora fördelen med ovanstående medtod är användandet av "Adjustment Layers/Justeringslager" konfigurerade som "Layer Sets/Lageruppsättningar". Med hjälp av "Layer Sets/Lageruppsättningar " kan vi maximera antalet skrivare/bläck/papperskombinationer för vilken bild som helst och ändå bara få en mycket liten ökning av filstorleken. Som exempel kan jag nämna att jag har bilder med upp till 4 lageruppsättningar, var och en för olika mediatyper eller olika skrivare.

Stag 4 - Skriva ut bilden

Sista steget i detta förlopp är att åstakomma en utskrift. Hellre än att repetera information, som finns tillgänglig på annan plats på denna sajt ger jag därför en länk till tillhörande "tutorial". For more details see the essay/tutorial "Using the Epson Media Profiles with Photoshop 5 or 6" eller "Photoshop 7/CS - Hantera färger vid utskrift ". I suggest you read the essay/tutorial carefully and try making a few prints using the downloaded profiles.

 

Översättarens anm: 12/17/2005 Bill Atkinson adds new "bouquets" of printer profiles for Epson Premium Semimatte and Premium Glossy The profiles and documentation may be downloaded by going to www.billatkinson.com and clicking the link at the bottom of the page.

 

Previous Page     Page 3 of 3     Next Page

All Rights Reserved ILyons © 2001-2005