Att skärpa endast detaljer i en bild med hjälp av en lagermask

Copyright Lars Ekdahl
© 2004-

Övriga Tips & Tricks digitala bilder

| Arbetsrymder - Kulörrymder | Begreppen dpi, lpi och ppi | Bilders storlek och upplösning | Bitdjup |review and utvärdering av ColorVision Spyder 2 PRO Studio | En teoretisk redogörelse om olika RGB arbetsrymder/färgrymder | Brusreducering på bästa och enklaste sätt | FocalBlade Reviewverktyg för skärpning av bilder |Filstorlek och upplösning | Utvärdering av BreezeBrowser | Förbättra bildkvalitén 1. |Förbättra bildkvalitén 2. | färgrymder |Autokorrigera färger på ett fotografi i Photoshop 7/ |Korrekturläsning på skärmen | Minnesstorlek på dina inskannade bilder |Ny PhotoShop CS6 färghanteringssystem | PhotoShop 7 färghanteringssystem || Photoshop CS färghanteringssystem | Photoshop 7 & CS och Färghantering vid utskrift | Photoshop CS 3 Färghantering |Photoshop CS4 färghantering | Ordlista |sepia toning av fotografi |Gör om ditt färgkort till ett svartvitt |Skanning och upplösning | Skärpa bilden via lagermask |Skärpa bilden via FocalBlade plug-in | Skärpningsverktyget PK Sharpener plug-in | Ta bort röda ögon| |kalibrera bidskärmen |Utvärdering av Lightroom 2 |Utvärdering av Lightroom 3 Ny|Utvärdering av Lightroom 5

Inledning
Ibland vill vi kanske bara skärpa delar av en bild. T.ex. vid inskanning av en bild kan ibland ögonen behöva skärpas extra mycket. Naturligtvis kan vi göra detta genom att först markera vissa delar av bilden, med kanske några pixlar med ludd, och sedan lägga på skärpa endast inom markeringen. För mer precisa effekter samt bättre kontroll finns mer sofistikerade metoder. En är denna jag nu skall visa på bilden intill där jag vill ha bättre skärpa på ögonen.

1. Jag dubblerar nu lagret på bilden jag skall skärpa genom att dra bilden till ikonen "new layer" (nytt lager) längst ner på lagerpaletten som jag markerat med en pil. Alternativt går man till menyn överst i Photoshop Lager --> Duplicate Layer. Med detta nya lager markerat skärper jag bilden, i mitt fall med skärpningsverktyget FocalBlade. Annars får du använda filtret Unsharp Mask (Oskarp Mask). Lägg på skärpa tills du blir nöjd med ögon och bry dig inte om, om nu resten av ansiktet blir skärpt för mycket. Jag dubblerar nu lagret på bilden jag skall skärpa genom att dra bilden till ikonen "new layer" (nytt lager) längst ner på lagerpaletten.Nästa steg blir att " dölja" de effekter du just skapat. Se till att det nya lagret, i mitt fall det översta med namnet lager... är markerat. Gå sedan till menyn överst i Photoshop Layer --> Add Layer Mask --> Hide All.
Lagermaskens lilla " tummnagelbild" i lagerpaletten syns nu som en svart rektangel

Alternativt kan du Alt-klicka på Lagermaskikonen (vit cirkel i en grå rektangel) längst ner i lagerpaletten. Detta vill ge en lagermask " tummnagelbild" redan fylld med svart (=Dölj allt) och klar att använda. Se till nu att förgrundsfärgen i din verktygslåda är inställd på vitt. Du skall nu måla bort det lagermasken döljer i sitt underliggande lager. För att få mer precision förstorar jag bilden till 400% och väljer därefter en lämplig pensel att måla vitt i ögonen. (I mitt fall en pensel på 3 pixlars storlek.)


På nedanstående skärmdump ser man resultatet, efter att ha målat vitt i lagermasken. Allt är fortfarande dolt i detta lager förutom nu ögonen:


Lite beroende på vilken pensel du väljer, olika tryck eller genomskinlighet (Opacity i lagerpalettsbilden) kan du förfina ditt arbete. Du kan hela tiden gå tillbaka till lagermasken och göra nya justeringar. (Spara därför en bild i Photoshops PDS-format så att du har kvar dina olika lager intakta)

För att minska effekten på det lager som innehåller den skärpta bilden - gå till Opacity för lagret - klicka på pilen till höger om namnet Opacity, och ändra sedan läget på skjutreglaget tills du får den skärpa du vill ha.

Anm 1. Vid allt arbete med lagermasker måste lagermaskikonen (vit cirkel i grå rektangel till höger om ögat) i det aktiva lagermaskfönstret vara synligt. För att aktivera lagermasken klickar man på lagermaskens svarta " tummnagelbild"-rektangel.
För att återvända till "normalt" lagerläge, klicka på texten till höger om " tummnagelbilden " så ersätts lagermaskikonen av en penselikon.
Avslutningsvis , när du är helt nöjd med ditt arbete, spara din bild som Photoshop PDS-fil. För att sedan minska filstorleken, lägg ihop alla lager och spara som en jpeg-bild

Anm 2. December år 2008 använder jag fortfarande denna teknik. På Scott Kelby´s blogg har gästbloggaren Matt Kloskowski lagt ut en lite vidoinstruktion om justering av ett ansikte, där även denna teknik ingår. Se längst ner på denna sida

Sidan uppdaterades den 5 november år 2003