Adobe Photoshop
Lightroom 2 som fri
Beta

   Copyright Lars Ekdahl © 2004-

Övriga Tips & Tricks digitala bilder

| Arbetsrymder - Kulörrymder | Begreppen dpi, lpi och ppi | Bilders storlek och upplösning | Bitdjup |review and utvärdering av ColorVision Spyder 2 PRO Studio | En teoretisk redogörelse om olika RGB arbetsrymder/färgrymder | Brusreducering på bästa och enklaste sätt | FocalBlade Reviewverktyg för skärpning av bilder |Filstorlek och upplösning | Utvärdering av BreezeBrowser | Förbättra bildkvalitén 1. |Förbättra bildkvalitén 2. | färgrymder |Autokorrigera färger på ett fotografi i Photoshop 7/ |Korrekturläsning på skärmen | Minnesstorlek på dina inskannade bilder |Ny PhotoShop CS6 färghanteringssystem | PhotoShop 7 färghanteringssystem || Photoshop CS färghanteringssystem | Photoshop 7 & CS och Färghantering vid utskrift | Photoshop CS 3 Färghantering |Photoshop CS4 färghantering | Ordlista |sepia toning av fotografi |Gör om ditt färgkort till ett svartvitt |Skanning och upplösning | Skärpa bilden via lagermask |Skärpa bilden via FocalBlade plug-in | Skärpningsverktyget PK Sharpener plug-in | Ta bort röda ögon| |kalibrera bidskärmen |Utvärdering av Lightroom 2 |Utvärdering av Lightroom 3

 

A Computer Darkroom Preview

Translation into the Swedish language during April 2008 by Lars Ekdahl from the original document by permission of the author.

Översätterens anm. Eftersom programmet inte finns på svenska skall kanske menynamn etc.inte översättas. Har dock många gånger lagt till förslag på svenskt ord efter det engelska.

Anm. Som en amatör som inte tar 1000-tals bilder under ett projekt, har jag, trots att jag tvingat mig använda Lightroom 1.3 1 parallellt med Adobe Bridge/Photoshop CS3, aldrig riktigt hittat nyttan för mig med detta program. Lightroom försöker ju heller inte vara en tillämpning som kan allt för alla människor och det saknar den djupa sammansättningen och redigeringsmöjligheterna som man finner i ett program som Photoshop. Kanske kommande version 2, med en större integration med Photoshop, kommer att få mig att tänka om? Vi får se.

Noteras skall också att detta är en beta version, ett grovt tillyxat program som innehåller många buggar. När det gäller stabilitet och mängden buggar så räkna denna version som mer i närheten av "alpha quality" och definitivt inte avsett att användas i produktion.

Lightroom 3 nu i skarp version juni 2010

 

Så vad är det då som är nytt och förbättrat?

Innan man ger svar på denna fråga tror jag det är på plats att först påminna läsaren vad Lightroom egentligen är och vad Adobe menar med   "Public Beta".

Lightroom är en professionell digital bildredigerare med en integrerad databashanterare. Den underliggande bildhanteringsmotorn är Adobe Photoshop Camera Raw , som garanterar att digitala bilder i rawformat som bearbetas i Lightroom är fullt kompatibla med Camera Raw och tvärtom. Systemet för databashantering består av två komponenter: en katalog och ett förhandsvisningsupplag(lagerplats). Det är dessa två komponenter som ger Lightroom dess förmåga att så snabbt lagra, ta fram igen och förhandsvisa dina bilder och åtföljande metadata. Detta även om originalbilderna lagras på annat ställe (off-line)

Lightroom 1.x består av fem moduler (Library/Bibliotek, "Bildbehandlingen"/Develop, Bildspel/Slideshow, Print/Utskrift och Web) och som man kan se från nedanstående skärmdump har Lightroom 2, som fri beta, samma layout och benämningar.

Figur 1 - Klicka på bilden för att få en större

Till skillnad från "Public Beta" for Lightroom 1.0 så är Lr2beta utrustad med många fler färdiga egenskaper så avsikten denna gång är att ge användarna möjlighet att använda de olika modulerna ordentligt och mer ge återkoppling om buggar etc. Detta är dock en betaversion, ett grovt tillyxat program som innehåller många buggar. När det gäller stabilitet och mängden buggar så räkna med att denna version snarare är närheten av "alpha kvalitet" och definitivt inte är avsedd att användas i produktion. Det är också viktigt att notera att medan katalogerna i Lightroom 1.x inte kommer att kunna läsas av Lrbeta2, så kommer detta problem att vara löst när den slutliga versionen levereras. När nu detta sagts så har Adobe gjort klart att de inte kommer att kunna garantera att bildjusteringar som utförts i Lr2beta-versionen kommer att kunna känns igen (be honoured) i den slitliga versionen. När man sedan läser igenom avsnittet "Known Issues" i versionsdokumentet (release notes) blir man snabbt på det klara med att Adobe inte skämtar när man säger att Lr2beta endast är för testning och återkoppling tii Adobe ("for testing and feedback".) Så var varnad!!

Nya egenskaper har lagts till i alla fem modulerna men de mest påtagliga hittar man i modulerna för Bibliotek/Library och "Bildbehandling"Develop. Således har dessa två moduler tjänat på att ha fått detta stora antal förbättringar. I några fall är dom helt uppenbara men i andra fall mycket mindre. Jag kommer att börja med de förbättringar som först inte är så uppenbara och sedan gå över till the Big Hitters och de mer modulspecifika egenskaperna.

64-bitars support - En av de mindre men ändå i högsta grad betydelsefulla förbättringarna i Lightroom 2.0 är dess kompatibilitet med 64-bit. Dock måste din dator och operativsystem stödja 64-bitars läge och Mac-användare måste dessutom ha en Intelbaserad dator med operativsystemet X 10.5 (Leopard). Lightroom for Mac installeras automatiskt i 32-bitars läge men kan lätt bytas till 64-bitars läge via kommandot "Get Info" (se figur 2). Det är lite mer komplicerat om du är en windowsanvändare i den bemärkelsen att du måste använda 64 bitars Vista. Även då måste du se till att du laddar ner en 64-bitars version av Lr2beta. Den stora fördelen med 64-bitars läge är att Lightroom kan läsa internminne över 4 GB (32-bitars läge kan ju läsa max 4 GB RAM). En annan fördel är att man fått en mycket snabbare behandling av bilder i rawformat. Naturligtvis får man dessa fördelar endast om man installerat över 4 GB internminne (RAM) i sin dator.

Figur 2 - "Get Info", open in 64-bitars läge

Import - Lightroom 2.0 stödjer nu bilder med dimensioner upp till 30,000 pixlar på den längsta sidan. (tidigare max 10000 pixlar). Så du kan importera panoramabilder och sammanfogade bilder (merge multiple exposures into a single Photoshop HDR image).

Dialogrutan för importera har inte ändrats speciellt mycket men möjligheten att använda sig av Embedded & Sidecar preview images när man importerar bilder bör helt klart snabba upp ditt arbetsflöde. Lightroom 2.0 fortsätter med det sätt som infördes med version 1.3 som är att prioritera import över rendering av förhandsvisning. Så att få in bilderna i katalogen bör gå ganska fort.

Figur 3 - Import av fotografier med Embedded & Sidecar Preview

Export - Lightroom 2.0 inkluderar nu möjligheten att automatiskt exportera tillbaka dina bilder till ursprungsmappen (original folder). Du kan också exportera tillbaka bilder till din katalog och lägga dom tillsammans (stack) med originalbilderna. Du kan även tillämpa adaptiv Output Sharpening för utskrift eller på skärmen. Till exempel, i modulen för Utskrift/Print kan du definiera typ av papper (Glossy or Matte och Lightroom kommer sedan automatiskt att tillämpa den mängs av skärpa som lagts på den bild som skickats för utskrift eller blivit sparad till JPEG skrivarfil. Lr2beta har fortfarande kontroller för High, Medium and Low skärpning men dessa kan kanske komma att bli ersatta av en mera meningsfull inställningsmöjlighet i den slutgiltiga versionen av Lightroom 2.0.

Översättarens anm. Lr2beta har fått en avsevärt förbättrad möjlighet till att skärpa bilden vid utskrift som är baserat på PhotoKit Sharpener algoritm

Anm: Output sharpening i Lr2beta är ännu inte färdigt och inte heller helt fullt optimerat.

 

Figur 4 - Förbättrad dialogruta för export

(musklicka på bilden för en större bild)

 

Integration med Photoshop - I Lightroom kan man öppna en bild direkt i Photoshop utan att först ha skapat en kopia i TIFF eller PSD som tidigare skapade så mycket frustration i version 1.x. Den mest uppenbara fördelen med denna nya metod i Lightroom 2 är förstås att filen öppnas så mycket fortare. Genom att högerklicka med musen på en bild får du upp en meny där du väljer Edit i Photoshop CS3 och du öppnar då ytterligare en menyflik och här kan du exempelvis kan välja att öppna filer som Smart Objects,och på så sätt använda Skuggor/Shadow/Högdager/Highlight och Lins korrektioner i ickeförstörande lägen. Som i Camera Raw i Photoshop. Multipelbilder kan också öppnas i Photoshop och slås samman till en bild Panoramabilder eller HDR bild. Tyvärr finns en bugg i Lr2beta som förhindrar att smart objects automatiskt sparas igen till din katalog, men det kommer att vara OK i den slutgiltiga versionen.

 

Figur 5 - Integration av Photoshop

Anm. Egenskaperna i ovanstående skärmdump finns dock endast att tillgå i Photoshop CS3 (10.01) och Adobe rekommenderar därför att Lr2beta endast bör användas för testningsändamål. Läs mer i Release Notes om detta ämne. Speciellt i avsnittet angående Known Issues som ger info om denna sista public beta versionen

Övers. anm. För att komma till ovanstående meny i Windows så högerklickar man med musen på den bild man vill öppna i Photoshop.

Bibliotek/Library Modulen

Bibliotek/Library modulen har nu fått en mer strömlinjeformad layout. Några paneler har flyttats, några förbättras medan andra helt har tagits bort för att ge plats för nya, mer flexibla och kraftfullare verktyg. Säkert kommer inte alla att gilla den nya layouten men förändringarna är väl menade.

Filter Bar/Filtermenyn

Som jag antydde här ovan var anledningen till förändringarna du nu ser i Biblioteket/Library för Lightroom 2.0 att få en mer intuitiv layout. Att filtrera bilder i Lightrrom 1.x inom och även mellan de olika panelerna fodrade att man använde sig av odokumenterade kortkommandon för tangentbordet. T.ex. filtrera fram bilder som tagits med en specifik kamera/lins kombination vid, låt oss säga, 400 ISO via Metadata Browser betydde att användaren först måste klicka på camera model, hålla ner tangenten 'Ctrl/Cmd', klicka på linsen och 400 ISO medan man fortfarande håller ner tangenten 'Ctrl/Cmd' key. Det var faktiskt inte så svårt när man väl visste hemligheten men väldigt många användare hade ingen anom om att man kunde göra så här. (Övers.anm. Märkligt?). I denna version har man lanserat ett nytt sätt. Man har övergett den s.k. Metadata Browser till förmån för en ny, mer centralt placerad Filter Bar/Filtermenyn (se den med rött inringade ytan i figur 6).

Figur 6 - Biblioteks/Library modulen - Filter Bar/Filtermenyn and Smart Collections/Samlingar

Medan man placerat filtermenyn (Filter Bar) på en plats som många anser endast är förbehållet för bilder så har utvecklarna reserverat den vänstra panelmenyn till att ange ursprungsplatsen ("source" location) för bilder. Då speciellt mappar (Folders) och Samlingar (Collections. Övers. Anm. Smart collections uppdaterar automatiskt bildkollektioner/bildsmalingar med foton som stämmer in på en utvald sökprofil, exempelvis betygssättning, nyckelord eller andra metadata.) Funktionen Suggested Keywords stödjer arbetet med att välja nyckelord, genom att ge rekommendationer som utgår från nyckelordsassociationer i en katalog, liksom på att utnyttja nyckelord i näraliggande bilder. Smart Collections utökas allt eftersom nya bilder läggs in i biblioteket som möter de kriterier man ställt in. Man kan till exempel ha en samling där alla bilder på ens barnbarn läggs till allteftersom man tar fler bilder.) Vad man vinner på dessa ändringar är att allt som visas på den vänstra menypanelen nu definierar ett "context". Således kommer filtermenyn (the Filter Bar) endast att lista de kategorier som passar ihop med den valda mappen och/eller kollektionen. This should make it much easier to filter images without having to resort to cross-panel selections and multiple selections with the aid of keyboard modifiers..

FilterBar/Filtermenyn använder'AND' mellan kolumnerna och varför förstår man så snart man valt något i den vänstra kolumnen så filterar den inte bara bilder utan också the columns to the right its that. Att söka inom en kolumn är en 'OR/ELLER' funktion (t.ex.håll ner tangenten Ctrl/Cmd och gör sedan ditt val inom kolumnen). Detta betyder att genom att konfigurera Filter Bar/Filtermenyn med flera Keyword columns/Nyckelordskolumner bör det nu bli möjligt att göra en såväl filtrering av nyckelord både med kriteriet 'AND' och 'OR'

Filtermenyraden (The filter bar) kan aktiveras via menyn Library>View eller via ett snabbkommando genom att trycka på tangenten '\'. I standardläge består filtermenyn av fyra kolumner men det är lätt att ändra detta till att visa fler eller färre (t.ex. tryck på '+' eller '-' knappen högst upp i högra hörnet på kolumnen som dock visas först när du muspekar på filtermenyraden. Kolumnerna kan användas för att filtrera alla de kategorier som Lr1.x stödjer samt nu några ytterligare (t.ex. Keywords, GPS, Aspect Ratio, Treatment, and Develop Preset). Till sist inte minst så kan kolumnerna sparas som dina egna förinställda genom att musklicka på rullgardinsmenyn Custom Filter längst upp i högra hörnet på filtermenyraden. Figur 7 visar ett exempel på hur Filtermenyraden (Filter Bar) kan se ut under ett jobb.

Figur 7 - Filtermenyraden (Filter Bar) i arbete

(klicka på bilden för att få en större )

Filtermenyraden är också platsen där man gör textbaserade sökningar och förfinade (Refine) bildfiltreringar (se fig. 8). Flerdubbla filter aktiveras genom att skiftklicka på respektive filternamn (t.ex. klicka på Text och sedan 'Shift+klicka'Refine följt av Shift+klicka på Metadata). Den gamla hederliga filtermenyn finns fortfarande kvar men nu märkt RF. Notera också att Filtermenyradens förinställda rullgardinsmeny är duplicerad vid sida om RF-knappen men har ingen funktion i Lr2beta. Att denna knapp finns kvar betyder här att den kan användas i andra moduler.

Anm: Det finne några kända problem som kan få Filtermenyraden (Filter Bar) att uppträda underligt, då speciellt när coloured labels länkas ihop med metadata filtrering.

Figur 8 - Utökad Filtermenyrad/Filter Bar

Collection/Samlingar och Smart Collections

Jag nämde i tidigare stycke att panelen för Collections/Samlingar har fått behålla sin plats i den vänstra panelmenyn. Det betyder dock inte att den inte fått någon uppmärksamhet från utvecklingsteamet. Tvärtom som man kan se i figur 9 där Collections/Samlingar genomgått en ordentig omarbetning

<

Figur 9 visar de nya ikonerna som som gör att du snabbt kan skilja mellan: collections sets, smart collections and output. De senare typen av collection/samlingar skapas inom respektive utgångsmodul och ger snabb åtkomst till bilderna och utgångsinställnigar (output settings) som du definierade när de ursprungligen sparades

Figur 9 - Olika sorter av Collection /Samlingar

Smart Collections/(filtrerar automatiskt mot olika sökprofiler) här länge stått på önskelistan hos många användare av Lightroom och de kommer inte att bli besvikna här.Att använda den rullgardinsmenyn som ger de olika kriterierna bör inte ge några svårigheter. Reglerna kan sättas från allt från ganska enkla baserade graderingar för Collections/Samlingar till mer komplexa kriterier som i exempleti figur 10 här nedanför. Genom att hålla ner tangenten 'Alt/Option' när man lägger till ett nytt sökkriteria ger tillgång till ytterligare regler till villkorsreglerna som är standard. Visas längst till höger i följande skärmdump. Varje bild som uppfyller kriteriet kommer automatiskt att läggas till samlingen (the collection)

image

Figur 10 - Smart Collection Rules

 

image

Figur 11 - Result of applying Iceberg rule set

Lightroom 2.0 stödjer inte hierarkiska collections/samlingar av de sorter som skapats i version 1.x, men any that may have already created will be migrated over to your version 2.0 catalog.

Anm: Collections/Samlingar i Lr2beta är ännu inte kompletta så du kan förvänta dig en del underliga beteenden. Men det sagt så vill ändå Adobe ha din feedback.

Övers. anm. En Collection är en virtuell mapp som bara finns i Lightrooms databas, inte på hårddisken, den tar därför inte upp många kB extra. Collections är smart att använda när du ska göra bildspel, webbsidor eller helt enkelt vill ha dina bästa bilder på ett tema samlade i en gemensam mapp. ´

Keywording/Nyckelordsval

Keywording) är ytterligare något som genomgått en hel del förändringar när det gäller panelen för Keyword List som nu blivit omplacerad till det högra panelen tillsammans med andra förbättringar. T.ex så har panelen för nyckelord (the Keywording panel) fått nya Keyword Set /Nyckelordsgrupperingar, som kallas Suggested Keywords.(ger rekommendationer om nyckelord baserat på associationer och nyckelord från närliggande bilder.) De föreslagna nyckelorden är baserade på existerande nyckelord som redan tillförts bilderna och de bilder som anses vara "nära grannar" när det gäller fotograferingstiden. Figur 12 visar ett riktigt grovt tillyxat exempel på föreslagna nyckelord. Att jag säger grovt tillyxat är för att programmet här föreslår "Iceberg" när det i själva verket inte finns någon uppenbar anledning att detta nyckelord någonsin kan associeras med den utvalda bilden. Som tur är är detta bara förslag och de verkliga nyckelorden måste läggas in manuellt den vanliga vägen.

image

Figur 12 - Enhanced Keywording

Som jag nämnde tidigare så har panelen Keyword List som var känd som Keyword Tags i Lightroom 1.x, blivit omplacerad till den högra panelen (the right panel track.) När det gäller att skapa nya och/eller tillämpa existerande nyckelord till bilder har inte mycket ändrats. Dock har det tidigare så irriterande filterbeteendet som också var tilldelat till Keyword Tags tagits bort. Istället gör man nu nyckelordsfiltreringen från Filtermenyn jag tidigare beskrivit.

För att lägga till ett existerande nyckelord till en bild kan du nu dra och släppa ett nyckelord på bilden. Dock finns en bugg i Lr2beta som gör att om man släpper flera nyckelord samtidigt kan detta ibland inte fungera helt rätt.

Att ta bort ett nyckelord från en bild måste du först välja bilden och sedan högerklicka på nyckelordet i panelen för Keyword List. En ny meny dyker då upp från vilken du kan välja "Remove this keyword from selected photo". Jag är själv någon stor användare av nyckelord så det är möjligt att jag gjort denna beskrivning mer komplicerad än den i själva verket är? I vilket fall som helst tror jag att förändringar jag nu beskrivit ger ett mer logiskt och frustrationsfritt arbetsflöde.

Stöd för dubbla bildskärmar

Då nu Lightroom stödjer dubbla bildskärmar, kommer detta att glädja alla som tidigare inte tyckt att Lightroom kunde räknas som ett professionellt program utan detta stöd. För användare utan en andra bildskärm kommer det nya fönstret att visa sig överst i huvudmenyn under Window-->Secondary Display där du sedan får ett menyval.

The new second display window is based on the same module picker concept that's used in the main display window, except that the options include: Grid (Shift+G), Loupe (Shift+E), Compare (Shift+) and Survey (Shift+N) views. I have listed the keyboard shortcut for each in brackets, but clicking on the name will also switch views. Each of these views has enhanced functionality over the same view in the main window. To activate the second window display press on 'Shift+\' keys.

image

Figur 13 - Second Display Grid View

Loupe view on the second display window includes options for: Normal mode, Live mode and Locked mode.

  • With Normal mode the image previewed on the second window is the same image as is previewed on the main display. However, the second display window can be set to a different zoom ratio, if required. This come is very be useful when adjusting the sharpness or noise controls.

  • With Live mode the second display preview is continually updated to reflect the area of the image that the mouse is being hovered over on the main display.

  • With Locked mode the image previewed on the second display window is fixed. To preview another image you  press the 'Alt/Option+Enter' keys. Note a bug in Lr2beta currently prevents this keyboard shortcut from working correctly, us the mouse or menu command instead.

Given the extent of the feature set associated the second display support you will be pleased to note that a comprehensive set of menu options is available under the Window menu in each module. Keyboard shortcuts are also available for most of the second display window commands.

image

Figure 14 - Second Display Normal Loupe View

Anm: Lr2beta stödjer ännu inte fullt ut dubbla monitorer så du kan förvänta dig en del underligheter. Då speciellt i Mac-versionen. Återigen önskar Adobe din feedback här.

Forts. på sidan 2


    Page 1 av  2    button_rightarrow
© 2008 Ian Lyons. All Rights Reserved