Adobe Photoshop
Lightroom 2 Review

  

Övriga Tips & Tricks digitala bilder

| Arbetsrymder - Kulörrymder | Begreppen dpi, lpi och ppi | Bilders storlek och upplösning | Bitdjup |review and utvärdering av ColorVision Spyder 2 PRO Studio | En teoretisk redogörelse om olika RGB arbetsrymder/färgrymder | Brusreducering på bästa och enklaste sätt | FocalBlade Reviewverktyg för skärpning av bilder |Filstorlek och upplösning | Utvärdering av BreezeBrowser | Förbättra bildkvalitén 1. |Förbättra bildkvalitén 2. | färgrymder |Autokorrigera färger på ett fotografi i Photoshop 7/ |Korrekturläsning på skärmen | Minnesstorlek på dina inskannade bilder |Ny PhotoShop CS6 färghanteringssystem | PhotoShop 7 färghanteringssystem || Photoshop CS färghanteringssystem | Photoshop 7 & CS och Färghantering vid utskrift | Photoshop CS 3 Färghantering |Photoshop CS4 färghantering | Ordlista |sepia toning av fotografi |Gör om ditt färgkort till ett svartvitt |Skanning och upplösning | Skärpa bilden via lagermask |Skärpa bilden via FocalBlade plug-in | Skärpningsverktyget PK Sharpener plug-in | Ta bort röda ögon| |kalibrera bidskärmen |Utvärdering av Lightroom 2 |Utvärdering av Lightroom 3 Ny|Utvärdering av Lightroom 5

 

Logo

A Computer Darkroom Feature Review

Translation into the Swedish language during August 2008 by Lars Ekdahl from the original document by permission of the author.

Lightroom 3 - Featire review now also published june 2010.

Översättarens anm. Eftersom programmet inte finns på svenska skall kanske menynamn etc. inte översättas. Har dock många gånger lagt till förslag på svenskt ord efter det engelska.

Anm. Adobe Lightroom är ett verktyg för att hantera och redigera stora mängder digitala foton på så kort tid som möjligt. Som en amatör som inte tar 1000-tals bilder under ett projekt, har jag, trots att jag tvingat mig använda Lightroom 1.3 1 parallellt med Adobe Bridge/Photoshop CS3, aldrig riktigt hittat nyttan för mig med detta program.

Lightroom försöker ju heller inte vara en tillämpning som kan allt för alla människor. Lightroom arbetar ju bl.a. med en databas medan Bridge inte gör det. (vilket gör att det är lättare att slumvis leta efter mina bilder på min hårdisk via Bridge). Kanske kombinationen att använda Lightrooms smidiga arbetsflöde för grundredigering och sedan Photoshop för mer avancerade effekter på pixelnivå, kan komma att få mig tänka om? Önskar ändå det vore en bättre intergrering mellan LR>Bridge>Photoshop.

Anm.I Scott Kelbys blog diskuterar Scott Kelby och Matt Kloskowski skillnaderna mellan Lightroom 2 och CS4. Vid ett tillfälle råkade en av dem nämna att om man bara utnyttjar framkallnings/develop-delen i Lightroom och inte biblioteksmodulen kunde man lika gärna göra samma sak i Bridge/CS4 med penselverktygen i Camera Raw.

När Adobe släppte Photoshop Lightroom 2.0 som en gratis betaversion i början på april i år var avsikten att ge användarna av tidigare versioner av programmet en möjlighet att få testa många av de nya egenskaperna och verktygen. Avsikten var naturligtvis att man förväntade sig att användarna skulle ge återkoppling om nyheterna i Lightroom 2 beta. Såväl om arbetsflödena som om verktygen. Så nu lanseras programmet skarpt 4 månader senare och frågan är - har den offentliga betaversionen levererat vad Adobe hoppats på?

 

Vad är då nytt och förbättrat?

I jämförelse med gratisversionen och som kanske förvarnats innehåller den officiella versionen av Lightroom 2.0 inte många nyheter. Likväl finns ändå en hel del förbättringar. Troligen var många av dessa redan på gång men inte klara för att finnas med i betaversionen. I en del fall har Adobe dock använt sig av responsen från användarna av betaversionen. Kanske en del av er blir förvånade av detta men det skall ni inte vara eftersom några av utvecklingsingenjörerna av Lightroom och Camera Raw aktivt deltog i forumet för betaversionen.

Under testperioden var Adobe speciellt mån om att få återkoppling på: De enskilda penseljusteringarna/Local brush adjustments, Filterverktygen i biblioteket/Library filter tools, samt förbättringar för skärpning för utskrift/refinements to output sharpeningSå det bör inte komma som en överraskning att finna nya och förbättrade egenskaper sedan betaversion. Och de är enligt min mening:

 • Förbättring av de enskilda justeringspenslarna (inklusive en skärpningspensel)

 • Övertoningsfilter/Gradient filter med skräddarsydd toning

 • Förbättrat utseende på Mappar/Folder och Samlingar/Collection

 • Förbättrad filtrering av nyckelord/Enhanced keyword filtering

 • Lightroom Web, Export och Metadata SDK
  Övers.anm.(SDK = Software Development Kit)

 • Avsevärd förbättring av kameraprofil inkluderande möjlighet till dedicerad profilredigering
  Översättarens anm. Intressant video i ämnet. The Complete Picture - Working with DNG Camera Profiles

Då mycket av innehållet i min tidigare översikt av Lightroom 2 beta fortfarande är aktuellt, kan det vara väl värt att läsa denna jämsides med denna översikt av egenskaperna i programmet Du hittar denna sida genom att klicka på nedanstående länkknapp, som då kommer att öppnas i ett separat fönster så det kommer inte att interferera med läsningen av denna sida.

Image

 

Snabbkommandon för tangentbordet för Mac    och Windows 

 

Följande tabell summerar de nya och förbättrade verktygen och egenskaperna som man nu hittar i Lightroom 2.0:

Workflow/ Arbetsflöde: Enklare organisering av verktygen i Biblioteket/Library
  Hitta sina hårddiskar och bildmappar/Volume Management View /Volume Browser
Översättarens anm. En av nyheterna är Volume Browsern. (Mappläsaren)Mycket användbar. Jag använder två externa hårddiskar och volume browsern/Mappäsaren ger mig nu ett enklare sätt att komma åt dessa. Man hittar den i Folder/Mapp-panelen som finns i Library/Biblioteksmodulen på vänstra sidan. Se fig. 2 och 3 här nedanför.

Volume browsern visar på vilka volymenheter (vilka hårdiskar och mappar) man har lagrat sina foton på. Andra finesser är att volymläsaren även visar diskens totala kapacitet samt hur mycket utrymme som finns kvar. Högerklickar du på den kan du ändra vad som visas till exempelvis antal fotografier, status (om disken är online eller inte)
  Snabbsamlingar/Smart Collections
Översättarens anm. Apple’s Aperture, iTunes och iPhoto har haft smarta album i åratal, och Adobe har äntligen också fått detta i Lightroom 2.0, fast dom kaller det för Smart Collections istället.
  Föreslagna nyckelord/Keyword Suggestions
Övers. anm. I gränssnittet finns bland annat en funktion som automatiskt föreslår, utifrån tidigare använda rubrikstrukturer, vilka nyckelord användaren vill tagga en bild med.
  Förbättrad förteckning över nyckelord/Enhanced Keyword List
  Förbättrad sök och filter panel
  Stöd för dubbla bildskärmar
  Fullt stöd för för 64-bitars med Leopard på Intelmacar och för Windows.
Övers. anm Därmed kan bildhanteringsprogrammet dra nytta av mer än 4 gigabyte RAM, något som naturligtvis snabbar upp arbetet rejält om man har många och stora bilder i sin samling.
  Output-specific Collections
  Metadata SDK for custom metadata
Översättarens anm.(SDK = Software Development Kit)
   
Develop/Framkallning:
Översättarens anm. Denna modul utvecklar bildens tonomfång, mättnad, kontrast för att skapa bilder med högre kvalitet i färg och svart/vitt.
Beskärning Vignettering/Crop Vignette
  Lokala, icke-förstörande justeringspenslar och gradientfilter för: Exponering, Ljushet, Kontrast, Mättnad, Klarhet, Skärpning och skräddarsydd toning
  Stöd för ny teknik att göra kameraprofiler via DNG Profile Editor
  Ytterligare ett fönster för förhandsvisning av brusreducering och skärpning.
   
Output: Exportera bilder från Slideshow som JPEG filer
  Utökad dialogruta för färgval av bakgrund och ramar
  Skärpning för utskrift på papper och visning på bildskärm.
Översättarens anm. Lightroom also has a optimal print output capability (and even has output sharpening based on PixelGenius’ and Bruce Fraser’s output sharpening from PhotoKit Sharpener). .
  Print Package with automatic cell layout
  16-bit utskrift på Mac
  Web SDK for third party gallery support
  Export SDK
  Lightroom Exchange for community plug-in interaction
   

Så, vilka av de mest efterfrågade önskemålen om nyheter före och under betatestperioden gemomfördes inte?

 • Stöd för CMYK Visar nu hur man skall exportera en CMYK-fil från Lightroom katalogen

 • Stöd för exempelvis videofilmer från digitala kameror

 • Förhandsgranska korrekturet på bildskärmen

 • Böcker

Biblioteksmodulen/Library Module

En förbättrad biblioteksmodul hjälper fotograferna att skapa effektivare arbetsflöden för hanteringen av deras bilder. Vid första anblicken kan dock tyckas att inte mycket har hänt inom biblioteksmodulen. Biblioteket förblir ändå fortfarande hjärtat i Lightroom i det avseende att denna modul innehåller de flesta av verktygen man behöver för att arbeta med sina bilder. Importerade bilder kan betraktas på olika sätt inkluderande Grid/Bildminiatyrer (G), Loupe/Bildläge (E), Compare/Jämföra (C) and Survey (N). Var och en av dessa olika betraktningsalternativ är avsedda för ett specifikt ändamål i ditt arbetsflöde. Dock kanske finner du ett av alternativen mer användbart än andra. Läget för Grid/Bildminiatyrer låter dig se ett stort antal småbilder och samtidigt lämna arbetsutrymme för att applicera märkning, gradering, nyckelord, flaggor och även snabba bildbehandlingenjusteringar i Compare/Jämföra och Survey "Compare och Survey" alternativen är mer avsedda att göra uppgifterna med klassificering och flaggning lättare, även om en del användare kommer att finna att avsaknaden av att betrakta en bild i storleken 1:1 kommer att begränsa dess användningar när man skall välja mellan fler än två, nästan identiska fotografier.

Översättarens anm: Den vänstra panelen har nu reserverats att endast innehålla information om var dina bilder finns i din dator. En stor fördel med detta är att när du väl laddat in de bilder du vill arbeta med kan de stänga den panelen.

 

Image

Figur 1 - Library module Grid view/Stödrastervisning i Biblioteksmodulen
Klicka på bilden för att få upp en större)

(

Om du har använt Lightroom 1.x under någon längre tid är du säkert medveten om att hanteringen av fotografier "offline" var speciellt plågsamt och besvärligt. Faktiskt var det så att alla arbetsuppgifter i samband med att flytta sina foton till, inom eller ut Lightroom kunde gå pinsamt långsamt, när man arbetade med stora antal bilder samtidigt. Hanteringen att flytta runt bilder var också komplicerat genom att det inte fanns någon tydlig synlig länk om hur de var lagrade på dina hårddiskar. Enter the new Volume Browser (figur 2 här nedanför).

 

Image

Photo Count/Antal fotografier

Disk Space/Diskutrymme Connection Status/Om Lightroom har kontakt med din hårddisk/ dina mappar/andra anslutna lagringsmedia

Figur 2 Klicka på bilden för att få upp en större bild

Den nya volymläsaren för hårddiskarna/Volume Browser visar dina mappar per volym (hårddisk) i alfabetisk ordning. Det går nu att organisera bilder som ligger på flera diskar som om de låg på en enda. Tråkigt nog finns inget sätt för användaren att själv sortera per volymer eller mappar. Kanske nästa gång? Det bör framgå ganska klart från skärmdumparna i figur 2 och 3 att detta nya sätt at visa och hantera mappar är en klar förbättring från Lightroom 1.x. Volymläsaren/Volume Browser är inte bara mer intuitiv utan jobbar också mycket snabbare.

 

Image Image

Figur 3 - Volume Browser (Hitta sina hårddiskar och bildmappar med Volume Browser)
(förklaringsmenyer för volyminformation och handhavande)

När jag skulle ta fram skärmdumparna för figurerna 2 och 3 ville jag få med så många som möjligt av alla de nya egenskaperna programmet erbjuder här. T.ex. figur 2 visar de olika "volume statistics" (antal foton, kapacitet för hårddisken, status för anslutningen tii diskarna) tillsammans med en statussymbol i form av en lysdiod (LED). När en hårddisk är ansluten till programmet (online) och har gott om ledigt kapacitetutrymme kommer lysdioden/LED att lysa grönt. Kopplas hårddisken bort (offline) kommer såväl lysdioden (LED) som statusraden den finns på att gråas ut. Vad som skall visas på själva statusraden kan konfigureras genom att man högerklickar på menyraden och väljer den info man vill visa ( Fig. 3 till vänster). Högerklickar man på en mapp får man upp texten till höger på bild 3

Andra ändringar och förbättringar från den gamla mapp-panelen inkluderar bl.a.:

 • Det är inte längre möjligt att byta namn på en folder genom att dubbleklicka på namnet. Dock finns ett val att byta namn i menytexten man får upp när man högerklickar på mappen

 • Undermappar kan aktiveras genom att klicka på kommandot för Promote Subfolders. I figur 3 här ovanför kan undermapparna som finns i DNG Photo Library arrangeras på så sätt att de hamnar direkt under volymen med namnet MacPro RAID. Dom finns fortfarande i mappen DNG Photo Library så ingen egentlig mapp har raderats eller fotografier omflyttats. Detta kommando kan endast i " context menu when the selected folder is displayed as the top level or parent.". Kommandot Add Parent Folder kan användas för att återställa efter att ha använt kommandot "Promote Subfolders" .

 • Spara metadata/ Save Metadata gör det möjligt att spara metadata till alla filer inom en vald mapp utan att först ha förvalt de faktiska fotografierna.

 • Kommando för Update Folder Location användes när man vill peka på en ny eller alternativ plats för den valda mappen. Här används en dialogruta ganska likartad som Finder (Mac) eller Explorer (Windows) för att hitta den nya/alternativa platsen. Jag visar ett exempel hur detta kommando kan användas i en "tutorial" som anges lite senare

Importera

Jag avslutade stycket  " Vad är då nytt och förbättrat" här ovanför kanske lite väl negativt. Så låt oss därför titta på några positiva saker.

Det första är att Adobe har lyckat att ytterligare öka storleken på bilder som kan importeras direkt till Lightroom katalogen. Kom ihåg, i version 1.x var gränsen 10,000 pixlar på längsta sidan. Detta ökades till 30,000 pixlar i betaversionen. Detta har nu utökats till hissnande 65,000 pixlar (d.v.s. en 512 Megapixelbild). Medlemmar i gigapixelklubben blir säkert besvikna, men kanske nästa gång?

Nästa sak kanske kommer som en överraskning. Som nämnts här ovanför stödjer inte Lightroom 2 CMYK filer, vilket utan tvekan är en besvikelse för många fotografer. I samband med lanseringen av Lightroom 2.0 har jag publicerat en tutorial som förklarar hur CMYK-filer ändå kan importeras till Lightroom katalogen om än indirekt. Jag bör kanske varna att metoden som diskuteras i instruktionen/tutorial inte ännu är officiell. Så var vänlig att komma ihåg att detta sker på egen risk. Följande skärmdump visar ett urval av CMYK-filer inom min huvudkatalog/master catalog.

 

Image

Figur 4 - Grid view displaying CMYK files (Click image for larger view)

Export

På samma sätt som i betaversionen kan man i Lightroom 2.0 automatiskt exportera sina fotografier tillbaka till sina originalmappar. Man kan också exportera fotografierna tillbaka till sin katalog och stapla/stack dem tillsammans med originalen I modulen för Utskrift/Print kan man välja typ av papper (Blankt/Glossy eller Matt/Matte) och Lightroom kommer sedan automatiskt att lägga på den skärpa som är lämpat för fotografiet som skickats för utskrift eller sparats till JPEG utskrifts-filen.

Översättarens anm. Avancerade algoritmer optimerar automatiskt skärpan för olika typer av utskrifter.

 

Image

Figur 5 - Dialogrutan för Export med de nya alternativen för ICC profiler

De största förändringarna jamfört med den fria betaversionen hänför sig till inställningsmöjligheterna för skärpningsverktyget och en mycket förbättrad SDK (=Software Development Kit) för att skapa plug-ins för export. Vad beträffar "output sharpening" har vi fortfarande kvar tre olika inställningar. Dock har Medium nu ersatts av Standard (det förinställda värdet). Dessutom har, mycket efterfrågat,har nu Lightroom 2, via dialogrutan för export, möjligheten att välja vilken som helst av de RGB ICC profiler som finns installerade i din ColorSync eller ICC Color mapp. Du väljer bara "Other/andra" rullgardinsmenyn för File Settings/filinställningar och markera alla de RGB ICC profiler du vill ha tillgång till i Lightroom. Själv har jag visat ColorMatch RGB som exempel i figur 5 här ovanför

Forts. på sidan 2


index    Sida 1 av  3    Next Page
© 2008 Ian Lyons. All Rights Reserved