© 2008 Ian Lyons. All Rights Reserved
Previuos page     Sidan 2 av 3    Next Page
Forts.

Integrering med Photoshop

 

Precis som i den fria betaversioen kan man öppna fotografier direkt till Photoshop utan att först behöva skapa en fullt renderad . TIFF eller PSD.
Översättarens anm. Detta är möjligt eftersom rawfilen går via Camera Raws pipeline, och på så sätt bevarar dina redigeringar från Lightroom
Om detta skulle vara den enda förbättringen när det gäller integrering med Photoshop tror jag många skulle bli besvikna. Som tur är så inte fallet.

 

Som nedanstående skärmdump visar kan man från Lightroom 2 öppna ett individuellt fotografi i Photoshop som ett Smart Objects, Photo --> Edit in --> Open as a smart object. (In Photoshop) På så sätt kan man använda icke förstörande filter såsomShadow/Highlight och Lens Correction. Multipelbilder kan också öppnas till Photoshop och på så sätt slås samman till Panoramabild eller HDR bild.

 

 

Image

 

 

Figur 5 - Utökad Photoshop integration

 

Tips: När man använt sig av Photoshop Lens Correction eller Extract filter kommer bakgrundslagret att konverterats till Layer 0/Lager 0. Detta är helt enligt regelboken och visar bara att dokumentet nu anses vara ett multi-layer dokument. För att spara tillbaka filen till Lightroom som en PSD måste man antingen gör den till ett lager eller använda Maximise Compatibility.

Även om Lightroom 2.0 begränsar användaren till två externa editeringsprogram är det nu möjligt att lägga till External Editor som förval. Förinställningar för externa redigeringsprogram, typ Photoshop. Här behöver man också göra fil-specificeringar ( typ TIFF, ProPhoto RGB, 16-bitar, etc.) men man kan peka till vilken som helst kompatibel bildredigerare man har i sin dator. Figur 6 här nedanför visar ett exempel där jag skapat förinställningar för Photoshop CS3, Noise Ninja och PTLens. Dessa förinställningarna definieras i Preferences som man hittar i övre huvudmenyraden för Lightroom via Edit --> Preferences.

 

 

 

Image

Figur 6 - External Editing/Extern redigering (Klicka för att få upp en större bild)

 

Tip: För att integrationen med Photoshop skall fungera på rätt sätt måste man använda versionen Photoshop 10.01 (d.v.s. CS3 med senaste uppdateringar, och Adobe Camera Raw 4.5).

Menyraden Biblioteksfilter/Library Filter

Det finns fyra sektioner i den nya menyraden Library Filter: Text, Attributes, Metadata and None/Inga De tre första användes för filtrerad sökning efter innehåll i din katalog. Den sista (d.v.s. None) användes för att stänga av Filtermenyraden/Filter Bar.

Översättarens anm.: Se bara till att du är i läget "Grid View." Annars får du inte upp filtermenyraden

Filtermenyraden (den ljusgråa) aktiveras från menyraden längst upp Library>View eller via ett snabbkommando genom att trycka på tangenten '\'. Det förinställda läget innehåller 4 kolumner men man kan lätt ändra det till att visa mellan 1 och 8 kolumner (t.ex. via meny högst upp i högra hörnet på varje kolumn. { Övers. anm. Du ser den först när du för musen upp till menyraden}). Kolumnerna kan användas för filtrering av alla kategorier som fanns i Lr1.x plus några ytterligare (e.g. Keywords/Nyckelord, GPS, Aspect Ratio, Treatment, and Develop Preset). Har man gjort egna redigeringar av kolumnen kan dessa sparas som "custom preset" genom att klicka på rullgardinsmenyn Custom Filter som du hittar längst upp i högra hörnet på menyn Library Filter. Figur 7 här nedanför visar ett exempel på en filtermenyrad. Detta exempel visar ett ytterligare välkommet tillägg till denna skarpa version av Lr 2, nämligen alternativet för hierarkisk ordnande av Location and Keywords/Nyckelord.

 

Image

Figur 7 - Library Filter Bar/Filtermenyraden (Klicka på bilden för att få upp en större)

Som förväntat var det en hel del synpunkter från användarna beträffande att placera Library Filter Bar/ filtermenyraden på samma område på arbetsytan där man hade alla bilderna. En del användare tyckte att den gamla Metadata Browsern skulle återinstalleras i en vänstra menystapel (där nu katalogerna och volymenheterna finns). Men som jag förklarade i min översikt av Lr2beta preview så hade utvecklingsfolket reserverat denna plats för at define theLr2beta preview. Nettoeffekten av denna ändring är att allt som nu visas i den vänstra panelen definieras av ett gemensamt sammanhang/context. Därför kommer Filter Bar /filterradsmenyn att ta upp de kategorier som passar bra ihop med den valda mappen och/eller "collection"/album. I teorin borde detta göra det mycket enklare att filtrera fotografier utan att behöva flytta sig till andra menypaneler och flerdubbla val med hjälp av kortkommandon via tangentbordet. Tyvärr finner många att det lite begränsade sättet som filtreringen sker på vara mycket frustrerande. Bästa sättet att minska denna frustration kan vara att skapa ett antal förinställningar för olika filterval och sedan välja dessa via rullgardinsmenyn för filter.

En av de mest användbara möjligheterna från Filter Bar är att kunna filtrera på nyckelord. Återigen, det har kommit massor av feedback beträffande nyckelordsfiltrering där en del inte gillar sättet som panelen måste konfigureras för Boolesk filtrering. Några längtar fortfarande efter enkelheten man hittar i exempelvis Photoshop Element där man bara behöver sätta en bock i en ruta. Dock har utvecklingsfolket här hållit kvar de mesta ifrån betaversionen. I vilket fall som helst, Filter Bar/ filtermenyraden använder ' AND' mellan kolumnerna medan filtrering inom en kolumn är en 'OR' kolumn. (t.ex. håll ner Ctrl/Cmd tangenten och gör sedan ditt val inom kolumnen.) Att kunna använda sig av flerdubbla nyckelordskolumner är möjligt för såväl 'AND' som 'OR' nyckelordsfiltrering.

Som tidigare nämnts här ovanför är Filter Bar/Filtermenyraden platsen där man gör textbaserade sökningar och där också symbolbaserade filtreringar utförs. Reglerna för de textbaserade sökningarna har ändrats lite sedan Lightroom 1.x men förblir relativt självförklarande. Men det kan vara på sin plats att ändå nämna några av de minst uppenbara filtreringsreglerna vilka kommer lägligt för att finjustera sökningar inom "text entry field." T.ex. om man placerar ett '+' i början på ett ord är det detsamma som /Startar med. Sätter man däremot ett '+' i slutet på ett ord betyder det samma som Slutar med . Placerar men ett '!' i början på ett ord betyder det innehåller inte . Också värt att nämna är att Attribute bar/symbolmenyraden innehåller vita och gråa chips avsett för Custom Label respektive No Label. Slutligen flerdubbla filter aktiveras genom att shiftklicka på respektive filternamn (t.ex. klicka på Text och sedan Shift+click Attribute följt av Shift+click Metadata).

Nyckelordsval/Keywording

Om du har använt den fria betaversionen bör du redan vara familjär med de flesta av ändringarna som ägt rum för Keywording. T.ex. panelen för Keyword List/Nyckelordslista har flyttats till högra menypanel tillsammans med andra förbättringar såsom en ny Keyword Set/Nyckelordsgrupperingar, kallad Suggested Keywords. Detta med föreslagna nyckelord är verkligen något användbart och är baserat på redan existerande nyckelord man redan använt på tidigare fotografier och alla foton som anses som "nära granne" när det gäller tiden när man tog fotot.

Trots detta så har detta med föreslagna nyckelord sina begränsningar. Exempelvis har du ett fotografi du vill tillämpa ett nyckelord kanske redan finns i nyckelordsuppsättningen men tiden för fotograferingen ör inte tillräckligt nära till andra liknande fotografier för att Suggested Keywords skall vara till någon hjälp. Ännu värre kanske? Nyckelordet är begravt så djupt i nyckelordshierarkin att hitta det skulle vara mer tidskrävande än att skriva om det och hoppas att du till slut INTE står där med en dubblett som hamnat fel. Det är här som det nya Keyword Filter kommer till användning. Följande skärmdumpar visar hur man kan använda sig av Keyword Filter Nyckelordsfilter. Själva fotot (visas inte) är ett vinterfoto taget vid Kelly Warm Springs i Grand Teton National Park. Jag har besökt denna plats två gånger, en gång i januari 2006 och sedan åter i januari 2008. Så Suggested Keywords kommer inte att vara till någon större hjälp i detta fall.

 

Image

Figurerna 8 och 8a - Keyword Filter/nyckelordsfilter i användning

Figur 8 (ovan till höger) visar att jag redan har tillämpat att antal nyckelord som beskriver fotografiet men inte dess plats. I figur 8a (ovan till höger) har jag börjat skriva in plats(t.ex. Kelly Warm Springs), men redan efter tre bokstäver har filtret tagit bort 8 av de högst placerade nyckelorden och börjar redan sikta in sig på platsen. Genom att Alt/Option- klicka på ordet i>Places kommer alla platser som börjar med bokstäverna "kel" att synas i nyckelordshierarkin (figur 9.

 

Image

Figur 9 - Tillämpa filtrerade nyckelord

Tillämpa ett nyckelord -I ovanstående exempel klickar jag på den gulmarkerade ramen runt ordet places men jag kunde lika gärna använt mig av dra-och-släppa metoden för att släppa ett nyckelord på ett fotografi eller tvärtom. Lägg också märke till pilen på höger sida av panelen.(gul ram) När man klickar på den kommer Lightroom att filtrera innehållet i fönstret och sedan visa de bilder tagna vid Kelly Warm Springs. (Översättarens anm.: mycket elegant)

Ta bort ett nyckelord - Det finns några olika alternativ inom panel för Keyword List att ta bort nyckelord som redan tilldelats fotografier. Den första metoden involverar en undermeny/förklaringsmeny i panelen för Keyword List från vilken man kan välja ;Remove this keyword from selected photo/Ta bort detta nyckelord från valt foto.". Alternativt kan man välja foto och helt enkelt avmarkera nyckelordet från Keyword List panel. Jag är inte själv någon större användare av nyckelord så det är möjligt att min beskrivning gör det mer komplicerat än det i verkligheten är. I vilket fall som helst så tror jag att förändringarna som beskrivits här ovan gör arbetsflödet för nyckelordshantering mer logisk och mindre frustrerande än i Lightroom 1.x.

Stöd för dubbla bildskärmar

Stöd för dubbla bildskärmar fanns med redan i betaversionen om än ganska buggigt. Trots detta så var många användare av uppfattningen att genom att inte tillhandahålla s.k. ";teare off panels"gick man inte tillräckligt långt. Om nu dessa användare förväntat sig en förändring blir dom mycket besvikna då dessa önskade ";teare off panels" inte finns med.

På samma sätt som i betaversionen är det nya, andra, fönstret baserat på samma " module picker concept " som användes i det vanliga displayfönstret, förutom att alternativen inkluderar Grid (Shift+G), Loupe (Shift+E), Compare (Shift+C) and Survey (Shift+N) views. Jag har inom parentes angett snabbkommandot för tangentbordet men det går lika bra att klicka på namnet för att byta typ av fönster. För att aktivera den andra fönsterdisplyen tryck på. 'Shift+\' keys.

 

Image

Figure 10 - Second Display Live View

Loupe läget i det andra förhandsvisningsfönstert inkluderar alternativ för: Normal mode, Live mode and Locked mode.

  • I Normal mode är förhandsvisningen av fotografiet i det andra fönstret samma som förhandsvisas i huvudfönstret. Dock kan det andra fönstret ställas in på ett annat zoomförhållande om så önskas. Passar väldigt bra när man justerar skärpningen eller brusinställningar.

  • I läge Live mode uppdateras det andra förhandvisningsfönstret kontinuerligt för att återge den del av fotot som man för musen över i det vanliga fönstret .

  • I läge Locked är förhandsvisningen i det andra fönstret fixerat. För att förhandsvisa ett annat foto tryck då på tangenterna. 'Alt/Option+Enter'

En glad överaskning kan vara att ett stort antal menyalternativ finns att tillgå under Window menu/Fönster menyn för varje modul. Kortkommandon för de flesta av kommandona för det andra förhandsvisningsfönstert finns också att tillgå..

Forts. på sidan 3


Previuos page     Sidan 2 av 3     Next Page