Synkronisera gjorda ändringar av bilder mellan Lightroom och Bridge

1. Vill man att ändringar gjorda i Lightroom automatiskt skall kunna läsas av Bridge?

Gå då till huvudmenyn längst upp i Lightroom, Redigera --> Kataloginställningar

Under menyinställningar för Metadata kryssar man nu i rutan för Skriv ändringar automatiskt i XMP-fil
Anm: Jag har gjort detta utan att uppleva några speciella problem, men denna inställning kan dock slöa ner bildhanteringen i Lightroom om man jobbar med väldigt många bilder och speciellt om dessa skulle ligga på en server.


2. Vill man istället få en ändring gjord på en bild i Lightroom , flera bilder eller en hel mapp markera denna/dessa.

Gå sedan till huvudmenyn längst upp i Lightroom och till Metadata --> Spara metadata i fil. Eller via tangentbordet Ctrl + S Nu kan du öppna den i Lightroom redigerade bilden i Bridge.
3. Vill man manuellt synkronisera ett antal gjorda ändringar av bild/bilder i Lightroom att också kunna läsas i Bridge går man till huvudmenyn längst upp i Lightroom och till Metadata --> Uppdatera DNG förhandsvisningar & metadata
Hur gör jag istället om jag gjort en justering i Bridge (i t.ex.Camera Raw eller lagt in några nyckelord) och vill att detta skall kunna läsas av Lightroom?

Öppnar man nu bilden i Lightroom kommer man att märka att dessa ändringar inte har uppmärksammats av Lightroom. Vad gör man nu?
Se till att är i läge Bibliotek. Gå upp i huvudmenyn till Metadata --> Läs metadata från fil. Nu ser man plötsligt de gjorda ändringarna från Bridge också i Lightroom.
Det finns en bra videogenomgång av detta på engelska gjord av Julieanne Kost, Digital Imaging Evangelist for Adobe

Tillbaka |